Tips & Tricks: Belichting

Autoexposure bracketing (Reeksopnamen met automatische belichting) (AEB)

Je kunt de belichtingscompensatie automatisch instellen met de functie Autoexposure bracketing (Reeksopnamen met automatische belichting) (AEB).

Hierbij worden snel na elkaar drie foto's gemaakt, waarbij voor elke foto een andere belichtingscompensatie wordt gebruikt. Je kunt beginnen met de standaardinstelling van de camera en naar wens hogere en lagere compensatieniveaus selecteren (bijvoorbeeld -1, 0, +1 of -2, 0, +2).

De belichtingswaarde (sluitertijd of diafragma) die op basis van de compensatie-instelling wordt gebruikt, is afhankelijk van de gekozen opnamemodus. Bij Shutter-priority (Tv) (Sluiterprioriteit (Tv)) wordt het diafragma gewijzigd, terwijl bij Aperture-priority (Av) (Diafragmaprioriteit (Av)) de sluitertijd wordt gewijzigd. Je kunt een van deze waarden of beide waarden wijzigen in de modus Program AE (P) (AE-programma (P)).

AEB is met name handig als de ingestelde belichting je niet bevalt maar je niet zeker weet hoe je deze moet aanpassen. Deze functie heeft echter ook een andere toepassing: fotografie met een hoog dynamisch bereik.

High Dynamic Range (HDR) (Hoog dynamisch bereik)
Het dynamische bereik in een scène dat door een digitale sensor kan worden vastgelegd is beperkt. Wanneer je kiest voor meer detail in lichte delen, zoals de lucht, gaan er waarschijnlijk details in de donkere partijen verloren. En wanneer je de belichting aanpast om de details in donkere partijen vast te leggen, gaan er waarschijnlijk details in de lichte delen verloren.

Een manier om deze beperking te omzeilen is door twee of meer foto's met verschillende belichtingen te maken en deze foto's samen te voegen tot één foto. Hierdoor wordt het dynamische bereik vergroot en kunnen zowel de details van de lichte als de donkere delen worden weergegeven. Dit wordt High Dynamic Range (HDR) (Hoog dynamisch bereik) genoemd.

Je kunt HDR-opnamen maken met de Digital Photo Professional-software (DPP) van Canon. Maak eerst drie foto's met AEB, bijvoorbeeld met de instellingen -2, 0 en +2. Breng de beelden over naar een computer en start DPP. Kies uit het menu 'Tools' (Extra) de optie 'Start HDR tool' (HDR-hulpprogramma starten), selecteer de drie opnamen en klik op 'Start HDR' (HDR starten). In de software wordt nu de samengestelde HDR-opname weergegeven, met schuifbalken om de helderheid, de verzadiging, het contrast en diverse instellingen voor verbetering van de details te wijzigen.

Nieuwere EOS-camera's bevatten de functie 'HDR Backlight Control' (HDR-tegenlicht). Wanneer je deze functie gebruikt, maakt de camera automatisch een reeks opnamen met verschillende belichtingen die tot één foto worden samengevoegd. Het resultaat hiervan is een foto met veel detail in de lichte én donkere delen. Op sommige modellen is in-camera HDR beschikbaar, zodat je zelf het dynamische bereik kunt bepalen. Raadpleeg de instructiehandleiding voor meer informatie.

1  2  3  4  5