04 januari 2013 – Verlenging einddatum van de You Connect Kerst fotowedstrijd. Door onvoorziene technische problemen is de einddatum van de You Connect Kerst fotowedstrijd verlengd. De uiterlijke datum dat je mee kan doen is zondag 20 januari 2013, de wedstrijd sluit om 23:00 uur. De volgende voorwaarden zijn van toepassing.

Als je wilt meedoen aan de wedstrijd, lees dan de voorwaarden door en bevestig dat je ze hebt begrepen door het selectievakje onder aan de pagina aan te vinken. Stuur vervolgens je foto's in.

You Connect-galerijprijsvraag - Algemene voorwaarden

Door je foto's voor de You Connect-galerij in te zenden tussen 24 december 2012 en 8 januari 2013, neem je automatisch deel aan de fotowedstrijd Zie het licht. Als je niet mee wilt doen aan de wedstrijd en geen kans wilt maken op een van de drie Canon-producten, stuur dan pas na de sluitingsdatum je foto's naar de galerij. Als lid van You Connect ben je gebonden aan de algemene voorwaarden van You Connect Services. Deze voorwaarden vormen een aanvulling daarop en gelden uitsluitend voor deze wedstrijd.

1. DEELNEMERS

1.1. De promotie is bestemd voor alle geregistreerde leden van de You Connect Services van Canon, met inbegrip van ontvangers van de nieuwsbrief van You Connect van december 2012

1.2.  Alle deelnemers dienen 18 jaar of ouder zijn en een geregistreerd lid zijn van You Connect Services, tenzij bij de inschrijving door de ouders schriftelijk toestemming wordt gegeven.

1.3.  Dealers en andere commerciële entiteiten zijn van deelneming uitgesloten.

1.4.  Personen die bij Canon, een dochteronderneming van Canon of een bedrijf uit de Canon-groep zijn aangesloten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, medewerkers van Canon en hun familieleden, mogen niet deelnemen aan de wedstrijd.

2. WEDSTRIJDVOORWAARDEN

2.1 Je hoeft niets te kopen en geen inschrijfgeld te betalen. Er zijn geen andere kosten verbonden aan deelname aan deze wedstrijd dan de gebruikelijke kosten van toegang tot internet. Je moet wel aan onderstaande voorwaarden voldoen om mee te kunnen doen aan de wedstrijd.

2.2 Alle inzendingen moeten tussen 24 december 2012 en 8 januari 2013 om 23:00 (CET) (de 'termijn') worden ontvangen.

2.3 Deelnemers die hun foto's op de normale wijze naar de You Connect-galerij uploaden tijdens de termijn van de wedstrijd, nemen automatisch deel aan de wedstrijd.

2.4 Foto's moeten origineel zijn, je eigen werk en niet eerder ergens anders zijn gepubliceerd.

2.5 Door je foto's in te zenden, bevestig je dat ze geen:

2.5.1 herkenbare personen bevatten, tenzij je kunt aantonen dat dergelijke personen de noodzakelijke toestemming hebben gegeven om de foto's te laten gebruiken en publiceren door Canon onder de algemene voorwaarden van de "Licentie voor het gebruik van foto's" zoals die hieronder worden genoemd; of

2.5.2 kunstwerken bevatten, tenzij je kunt aantonen dat je een vergunning hebt om dergelijke kunstwerken te laten gebruiken en publiceren door Canon onder de algemene voorwaarden van de 'Licentie voor het gebruik van foto's' zoals die hieronder worden genoemd; of

2.5.3 logo's of merknamen bevatten, tenzij je kunt aantonen dat je een vergunning hebt om dergelijke logo's of merknamen te laten gebruiken en publiceren door Canon onder de algemene voorwaarden van de 'Licentie voor het gebruik van foto's' zoals die hieronder worden genoemd; of

2.5.4 naaktbeelden bevatten of andere elementen die kunnen worden beschouwd als obsceen, immoreel of anderszins ongepast; of

2.5.5 elementen bevatten die mogelijk de rechten van enige derde partij schenden.

2.6 Door het uploaden van foto's naar de galerij ga je ermee akkoord dat je foto's mogelijk worden weergegeven in de You Connect-galerij en worden gebruikt in een aflevering van Tips & Tricks. Bovendien ga je ermee akkoord dat, in het kader van de wedstrijd, Canon elke foto die tijdens de wedstrijdperiode wordt ingezonden, kan gebruiken voor het organiseren van de wedstrijd, of voor het promoten van deze wedstrijd en eventuele volgende wedstrijden.

2.7 Deelnemers gaan er daarnaast mee akkoord dat Canon contact met hen opneemt ten behoeve van de organisatie van de wedstrijd of in het geval dat Canon andersoortig gebruik wil bespreken van de foto's die naar de galerij zijn gezonden.

2.8 Canon behoudt zich het recht voor om onvolledige of onduidelijke inzendingen, of inzendingen die op andere wijze niet aan bovengenoemde eisen voldoen, te diskwalificeren. 

3. SELECTIE EN BEKENDMAKING VAN DE WINNAARS

3.1 De winnaars worden gekozen door een jury die bestaat uit medewerkers van Canon Europa N.V. (of een aangesloten bedrijf) en het reclamebureau dat is betrokken bij de productie van You Connect. De beslissing van de jury is definitief en hierover kan niet worden gecorrespondeerd.

3.2 De jury kiest naar eigen inzicht de drie beste foto's van alle ontvangen geldige inzendingen. De prijs voor de beste foto is een EOS 60D met EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II, terwijl de winnaars van de tweede en derde prijs worden beloond met een EOS M met zwart EF-M 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM-objectief of een PowerShot SX500 IS.

3.3 De winnaars krijgen voor eind januari 2013 via e-mail bericht. Als zij de prijs accepteren, worden de winnende foto's in het februarinummer van de nieuwsbrief van You Connect bekendgemaakt.

3.4 In het geval dat een gekozen winnaar niet reageert binnen de in de e-mail gestelde tijd, behoudt Canon zich het recht voor om de prijs in te trekken en naar eigen inzicht een andere winnaar te kiezen.

3.5 Inzenders die niet tot de winnaars behoren, krijgen geen bericht.

3.6 In het geval dat de genoemde prijzen om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn, behoudt Canon zich het recht voor om naar eigen inzicht alternatieve prijzen aan te bieden van een gelijke of hogere waarde. In geen geval wordt contant geld als alternatief aangeboden.

4. PRIVACY

4.1 De persoonsgegevens van de deelnemers worden door Canon gebruikt om de wedstrijd uit te voeren, om kans te maken op een prijs en in overeenstemming met het privacybeleid van Canon, dat te vinden is op http://www.canon-europe.com/Terms_and_Conditions/index.aspx#tcm:13-37750. In aanvulling op het privacybeleid geldt voor het gebruik van de persoonsgegevens in dit geval ook het volgende. 

4.2 Canon mag de informatie over de deelnemer die tijdens de wedstrijd is verzameld, gebruiken voor marketing- of promotiedoeleinden, met inbegrip van het gebruik van de naam en beeltenis van de deelnemer om de winnaars in You Connect bekend te maken, zoals hierboven wordt beschreven

4.3 De deelnemer verleent hierbij uitdrukkelijk toestemming aan Canon voor het overdragen en verwerken van zijn of haar persoonsgegevens binnen de Europese Unie. De deelnemer geeft uitdrukkelijk toestemming voor de verwerking door Canon en aangesloten bedrijven van persoonsgegevens van de deelnemer, die zijn opgegeven met het oog op deelname aan de wedstrijd of die zijn verzameld bij de ontvangst van een prijs, voor het doel en op de wijze die hierboven zijn uiteengezet, of in het hierboven genoemde privacybeleid van Canon (met inbegrip van de bekendmaking van dergelijke informatie of overdracht naar jurisdicties die mogelijk niet dezelfde wettelijke bescherming kennen als het land waarin de deelnemer woonachtig is).

5. AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

5.1 Canon is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van deze belofte wanneer dit het gevolg is van omstandigheden die voortkomen uit force majeure. Dergelijke omstandigheden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, barre weersomstandigheden, brand, overstromingen, oorlog, aardbevingen, rellen, industriële geschillen, terrorisme, overmacht, of gebeurtenissen die buiten de schuld van welke partij dan ook, weergave of bevredigende uitvoering onmogelijk maken.

5.2 Canon aanvaardt geen aansprakelijkheid voor inzendingen die worden ontvangen na de sluitingsdatum van 8 januari 2013 om 23:00 (CET), zoals aangegeven in artikel 3.2.

5.3 Op deze Prijsvraag is het Nederlandse recht van toepassing en de partijen gaan akkoord met de exclusieve jurisdictie van het gerechtshof in Amsterdam.

 
spacer
					image