Southern_Hymettus

Fotograaf Jeff Vanderpool

©Joanna Vasdeki

Het andere Athene.

Als je iets heel vaak ziet, neem je het niet meer waar. Naarmate je je omgeving beter kent, waardeer je hem vaak minder. Fotograaf Jeff Vanderpool heeft het leeuwendeel van zijn carrière gewijd aan het vastleggen van zijn geboortestad Athene. Voor zijn project 'Sea of City' richtte hij de lens niet op de bekende monumenten, maar op de bergen er omheen, die vaak nauwelijks aandacht krijgen.

Jeff vertelt hoe hij nieuwe aspecten van zijn stad ontdekte.

Wat had je voor ogen toen je aan dit project begon?

Athene ligt in een bekken, omgeven door bergen en zee. In Griekenland wordt dit vaak 'lekanopedio' genoemd. Op veel plekken houdt de stad abrupt op. Een berg stond verdere uitbreiding in de weg. Voor bewoners vormen deze bergen een markant decor van de stad, maar ze hebben nauwelijks een idee van de ware aard ervan.

Tegenwoordig wordt de natuur helaas vaak over het hoofd gezien. De bergen vormen een fantastische recreatiemogelijkheid, maar branden, ontwikkeling en vuilnis vormen een echte bedreiging. Ik wilde laten zien dat ze er zijn en evenveel waarde voor de stad hebben als de culturele monumenten.

Je bent geboren in Athene. Waarom ben je nú met dit project gestart?

Mijn jeugd heb ik doorgebracht in Athene, maar ik ben er zo'n 5 jaar geleden pas meer permanent gaan wonen. Zo kon ik het Griekse landschap, dat mij altijd heeft gefascineerd, intensiever bekijken.

©Jeff Vanderpool

Voor deze serie heb je slechts enkele foto's geselecteerd. Waarom sprongen deze eruit voor jou?

De stad is omgeven door vier bergen. Van elke berg heb ik een paar foto's gekozen. In deze beelden krijg je steeds een andere blik op de bergen, van de ene kant van de stad naar de andere. In mijn selectie probeerde ik een zo goed mogelijke indruk te geven van de serie als geheel.

Is er één afbeelding die de essentie van het project echt weergeeft?

Dat is lastig, maar misschien zou ik foto nr. 3 kiezen van de serie 'Central Hymettus'. De stenen op de voorgrond horen bij een pad in de buurt van de top van de Hymettus ten oosten van Athene. Dit soort scherpgerande rotsen zijn typisch voor de paden rond Athene.

Deze foto geeft volgens mij een goed beeld van de innige samenhang tussen de stad en de omgeving. Een combinatie van natuur en mensenwerk. De stad Athene is grotendeels gebouwd uit stenen van deze bergen. Dus ook qua materiaal is er een relatie.

Sommige beelden geven een troosteloze aanblik van Athene. Dit is een contrast met de delen van de stad die mensen beter kennen. Waarom vond je het belangrijk deze andere kijk op de stad te geven?

Het landschap en de monumenten van Athene worden al eeuwen afgebeeld door kunstenaars en fotografen. (Hieraan is mijn werk grotendeels gewijd!) Door die historische beelden krijg je een indruk hoe het landschap en de stad zijn getransformeerd. Het is lastig om een aanpak te kiezen voor een onderwerp dat al zo uitgebreid in beeld is gebracht. Daarom heb ik me gericht op enkele minder bekende elementen van het Atheense landschap. Voor mij hebben alle plekken die ik heb gefotografeerd hun eigen serene schoonheid. De verlatenheid of eenzaamheid zijn in zekere zin juist het aantrekkelijke voor de monniken en nonnen in de vele kloosters op deze bergen!

Wat wil je mensen meegeven met deze beelden?

Vaak denken mensen dat ze een plek kennen, terwijl ze er maar een heel klein deel van hebben ervaren. Ik wil hen ervan doordringen dat er allerlei aspecten van deze stad – misschien van elke stad – zijn die iets kunnen toevoegen aan hun beleving.

Heb je door het project een andere kijk gekregen op de stad waar je bent opgegroeid? Zo ja, hoe dan?

Absoluut. Wanneer je iets intensief observeert, verandert je perceptie ervan. Ik had me nooit echt gerealiseerd hoe weids en divers het landschap rond Athene was. En vanaf een afstand oogt de stad stil. Je neemt het drukke straatleven niet waar. Zo krijgt de stad een ander topografisch kenmerk, net als de bergen gezien vanuit de stad.

©Jeff Vanderpool

En nu?

Ik ga door met mijn werk over Athene, maar nu meer gericht op de stad zelf. De moderne stad is zeer organisch gebouwd. Oorspronkelijk was er een plan voor herontwikkeling in de negentiende eeuw. Maar plaatselijke belangen kregen de overhand waardoor dit nauwelijks werd geïmplementeerd. Zo is de stad ontstaan die we nu kennen, die op het eerste gezicht chaotisch, anarchistisch en voor veel mensen onaantrekkelijk is. Ik wil een nieuwe esthetische blik op de huidige toestand geven, met oog voor het potentieel in plaats van wanhoop.

Heb je nog tips voor het vertellen van beeldverhalen?

De beste verhalen zijn die waarmee je een persoonlijke verbinding hebt. Die verbinding in beeld brengen maakt voor mij het werk interessant.

Welke apparatuur gebruik je?

Ik gebruik een EOS 5DS R body. Ik heb allerlei lenzen, onder andere Canon’s EF 24-105mm f/4L zoom en de oudere 24mm TSE. Ook gebruik ik allerlei oude handmatige middelgrote lenzen met een tilt-shift-adapter.

Vanaf oktober 2017 wordt de serie 'Sea of City' geëxposeerd in het Central European House of Photography in Bratislava.

©Jeff Vanderpool


De uitrusting van Jeff

Camera's:

Canon EOS 5DS R

Lenzen:

Canon EF 24-105mm f/4L IS II USMInterview: geschreven door Daniel O'Hara