Nieuw Canon-onderzoek wijst op kansen voor grafici

building_future

Uw toekomst opbouwen met drukwerk is Canon’s nieuwste Insight Report. Voor dit diepgaande onderzoek werden 275 beslissers geïnterviewd van commerciële drukkerijen en centrale reproafdelingen, evenals 277 drukwerk- en media-inkopers. De respondenten waren afkomstig uit uiteenlopende sectoren in Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

Uit de studie bleek dat 84% van de inkopers van drukwerk vindt dat hun drukwerkleveranciers voldoen aan hun ‘totale communicatiebehoeften’. Verder vindt 78% dat ze waar krijgen voor hun geld. Wel is er nog ruimte voor verbetering op het gebied van het geven van proactief advies en het ter sprake brengen van nieuwe ontwikkelingen en ideeën. Bijna 50% van de drukwerkinkopers gaf aan dat hun drukker een meer proactieve benadering zou kunnen hanteren op het gebied van advies en ondersteuning, terwijl 44% vindt dat hun leverancier meer zou kunnen doen om hen bewust te maken van nieuwe ontwikkelingen.

43% van de inkopers geeft aan dat hun drukwerkbehoeften waarschijnlijk niet zullen veranderen in de komende jaren. Wie wel verandering verwacht, haalt de waarde van drukwerk aan als reden waarom ze meer gebruik zouden maken van gedrukte toepassingen.

Het onderzoek bracht ook meerdere discrepanties tussen drukkers en inkopers aan het licht. Hoewel inkopers zich bewuster zijn van digitale drukwerktoepassingen dan twee jaar geleden, blijft 31% zich onbewust van print-on-demand- of short-runpublicaties: dit is een goede kans voor de 62% van de drukwerkleveranciers die sterke groei verwachten in de vraag naar short-runpublicaties en de 67% die groei verwachten in de print-on-demanddiensten. Ook biedt meer dan 66% van de onderzochte drukwerkleveranciers momenteel geen web-to-printservices aan, en dat terwijl het gebruik van web-to-printservices door inkopers van drukwerk sinds 2012 met meer dan 50% is toegenomen.

Hoewel het percentage inkopers dat opdracht geeft tot multichannel- en crossmediacampagnes is gestegen van 58% in 2012 naar 68% in 2014, biedt intussen slechts 20% van de geënquêteerde drukwerkleveranciers klanten al coördinatie van hun crossmedia- of multichannelcampagnes aan. 55% van de inkopers van drukwerk vraagt hun drukwerkleverancier om advies over multichannel-communicatie, maar veel drukkers hebben hun diensten nog niet uitgebreid om in te spelen op deze vraag.

Het goede nieuws is dat 80% van de drukwerkleveranciers inziet dat verandering noodzakelijk is. Als u er daar een van bent, vindt u de inspiratie en zakelijke begeleiding die u nodig hebt om de juiste veranderingen aan te brengen in Think Digital.

Ontvang uw eigen exemplaar!

Vraag direct uw eigen exemplaar aan!