De rest van de wereld is online, en u?

De opkomst van e-commerce en de groeiende vraag naar web-to-print

De opkomst van e-commerce en de groeiende vraag naar web-to-print

In maart 2015 werd in een artikel van de populaire nieuwssite TechCrunch beschreven hoe webgericht de huidige wereldeconomie is: "Uber, ’s werelds grootste taxibedrijf bezit in 2015 geen wagenpark. Facebook, 's werelds meest populaire mediabedrijf, produceert geen content. Alibaba, de grootste webwinkel, heeft geen voorraad. En Airbnb, 's werelds grootste aanbieder van accommodaties, bezit geen onroerend goed.”

Het is een interessante tijd voor bedrijven die fysieke producten produceren. Dit betekent echter niet dat er minder vraag is naar geproduceerde producten. Uber is tenslotte gewoon afhankelijk van auto's en Alibaba van goederen die worden verkocht. Het betekent wel dat de manier waarop we zaken doen is veranderd en dat het contact met de klant belangrijker is dan ooit.

Neem als voorbeeld de detailhandel. E-commerce zal in 2015 naar verwachting meer dan 6,7% ($ 106,6 miljard) van de wereldwijde detailhandel vertegenwoordigen en dit aandeel zal naar verwachting oplopen tot 8,8% in 2018¹. De populariteit van e-commerce en het bijbehorende groeitempo verschillen uiteraard per regio. Vijf Europese landen staan in de wereldwijde top tien qua acceptatie van dit fenomeen. Het Verenigd Koninkrijk voert de leiding aangezien daar in 2015 naar verwachting 14,4% van de totale detailhandelsverkopen via internet zal plaatsvinden, gevolgd door 10,7% in Noorwegen, 10,4% in Finland, 9,3% in Denemarken en 8,4% in Duitsland².

In een wereld waarin consumenten steeds vaker verwachten dat online alles mogelijk is, van het reserveren van een taxi tot de dagelijkse boodschappen, moet het bedrijfsleven zich hieraan aanpassen. Dit geldt net zo goed voor de grafische industrie. Ongeacht of ze rechtstreeks aan klanten, andere bedrijven of interne afdelingen verkopen, de manier waarop professionals in de grafische industrie zakendoen verandert.

Groeiende vraag naar web-to-print

Eén van de manieren waarop deze groeiende aantallen interne en commerciële drukwerkleveranciers (PSP's) zich aanpassen aan de opkomst van e-commerce, is door web-to-printservices op te nemen in hun aanbod. Web-to-print levert niet alleen meer gemak, efficiëntie en accuratesse op, maar brengt ook een aantal voordelen voor PSP's en hun klanten met zich mee.

Tegenwoordig is de inkoop van prints geen aparte baan meer, maar eerder een taak die door vele professionals wordt uitgevoerd, van marketeers en creatieve specialisten tot relatiemanagers en financiële teams. Web-to-printoplossingen kunnen PSP's helpen hun relaties met deze nieuwe inkopers van prints te ondersteunen door dit proces voor hen te vereenvoudigen en hun meer controle te geven. Andere voordelen die door inkopers van prints worden genoemd, zijn snelheid, kostenbeheer en de mogelijkheid om actief items te beheren en versiebeheer te monitoren. Voor veel inkopers van prints is echter de mogelijkheid om producten met relatief kleine oplagen te laten maken, zelf de lay-out en inhoud aan te passen en uiteindelijk meer controle te krijgen over merkconsistentie het aantrekkelijkst.

Desalniettemin verwacht slechts minder dan 40% van de PSP's dat de opkomst van e-commerce een positief effect zal hebben op hun bedrijf³. Daarnaast denken PSP's volgens onderzoek uitgevoerd voor Canon’s 2014 Insight Report dat gemiddeld slechts 10% van hun klanten gebruikmaakt van hun web-to-printservices⁴.

Dit staat in contrast met de 277 onderzochte inkopers van prints in EMEA waarvan 30% bij de inkoop van prints gebruikmaakt van web-to-printservices (onderzoek uitgevoerd in 2014 in opdracht van Canon)⁵. Dit percentage vertegenwoordigt een groei van meer dan 50% sinds 2012⁶, toen slechts 21% van inkopers van prints gebruikmaakte van web-to-print⁷.

De noodzaak om klanten voor te lichten

Het lijkt erop dat als inkopers van prints zich bewust zijn van de voordelen van web-to-print services, zij hiervan gebruikmaken. Het is hoofdzakelijk het gebrek aan kennis dat het breder gebruik van web-to-print in de weg staat. 39% van de ondervraagde inkopers van prints in 2014 was eenvoudigweg niet op de hoogte van de beschikbaarheid van web-to-printservices⁸. Hieruit blijkt de noodzaak voor PSP's om hun bestaande en potentiële klanten proactief voor te lichten over de voordelen van web-to-print.

Onvoldoende promotie van de voordelen van web-to-print draagt zelfs bij aan een onderbenut aanbod van web-to-printservices. In 2014 bood 29% van de 275 voor Canon’s 2014 Insight Report ondervraagde PSP's, zowel intern als extern, web-to-printservices aan⁹. Volgens InfoTrends werd in hetzelfde jaar slechts 19% van het totale aantal printvolumes in Europa ingediend via webportals en was de verwachting dat dit de komende twee jaar zou oplopen tot slechts 22,3%¹⁰.

Hoewel 27,4% van de Europese PSP's in 2012 plannen had om binnen twee jaar te investeren in een web-to-printoplossing¹¹, is het dus geen verrassing dat in 2014 slechts 4% van de ondervraagden voor Canon’s Insight Report van plan was om daadwerkelijk web-to-printservices aan hun aanbod toe te voegen¹². En hoewel deze afname gedeeltelijk is toe te schrijven aan het feit dat PSP's al in een oplossing hadden geïnvesteerd, is het ook een teken dat sommige PSP's eigenlijk met tegenzin in een web-to-printoplossing investeren.

'Build it and they will come', maar laat het klanten weten

Voorlichting van de klant terzijde, een van de redenen dat een web-to-printoplossing mogelijk niet de verwachte toename in printvolumes biedt, is dat de investering vaak is gedaan met de mentaliteit 'build it and they will come'. Web-to-printoplossingen dragen wel degelijk bij aan het verhogen van printvolumes, klanttevredenheid en -loyaliteit¹³, maar PSP's moeten ook inzien dat de oplossing zich niet vanzelf verkoopt. Het is ook belangrijk om van het begin af aan te bepalen hoe de investering zal worden gebruikt om waarde toe te voegen, hoe de algemene workflow zal worden geoptimaliseerd om het meeste uit de oplossing te halen en hoe de oplossing aan bestaande en potentiële klanten zal worden gepromoot.

Er is natuurlijk geen universele aanpak wat betreft web-to-print, aangezien elke PSP andere redenen heeft om erin te investeren. Er is echter wel één onderliggende overweging die altijd van toepassing zou moeten zijn. De beslissing om te investeren in web-to-print zou namelijk onderdeel moeten zijn van het streven naar het aanbieden van nieuwe services of het ingaan op een bestaande behoefte of vraag van de klant. Dit moet vervolgens zorgvuldig in het ondernemingsplan worden ingebouwd en actief worden gepromoot.

Een mogelijke aanpak voor drukkerijen zou kunnen zijn ervoor te zorgen dat ze al één of meer klanten hebben die klaar zijn om web-to-print te gebruiken, voordat deze service wordt ingevoerd. Hiermee levert hun investering meteen rendement op en kunnen ze dit succesverhaal gebruiken om het idee bij andere klanten aan te kaarten. Daarentegen zal de interne printafdeling van een investeringsbank er andere overwegingen op nahouden. Voor hen draagt het uitrollen van een web-to-printservice in de organisatie bij aan het beschermen van het merk, het voorkomen van ongecontroleerde inkoop van prints en ondoorzichtige cijfers van printaanbieders, en mogelijk zelfs het verbeteren van versiebeheer en beveiliging.

Hoewel web-to-print steeds meer wordt verwacht van sommige inkopers van prints, blijkt uit het aantal klanten dat niet op de hoogte is van web-to-print dat er nog veel werk aan de winkel is voor PSP's om dit te promoten. Het aantonen van de waarde van uw web-to-printservices is daarbij van groot belang, want alleen als u de voordelen voor de klant overtuigend toelicht, zal deze hier gebruik van maken. Marketing, ongeacht of dit gericht is op de klant of andere interne afdelingen, is belangrijk voor elk bedrijf, maar wordt door drukke PSP's helaas vaak vergeten.

Of uw drukkerij of afdeling pas onlangs web-to-print is gaan overwegen of u op zoek bent naar manieren om meer uit een bestaande web-to-printoplossing te halen, Canon’s business coaching en mentorprogramma kan u helpen de juiste aanpak voor uw bedrijf te vinden. Voor meer informatie over onafhankelijke consultancy, workshops en andere hulpmiddelen en bronnen neemt u contact op met uw Canon-accountmanager.

_______________________________________________________________
¹ eMarketer, december 2014, http://www.emarketer.com/Article/Retail-Sales-Worldwide-Will-Top-22-Trillion-This-Year/1011765#sthash.rMMtR90C.dpuf
² eMarketer, december 2014, http://www.emarketer.com/Article/Retail-Sales-Worldwide-Will-Top-22-Trillion-This-Year/1011765#sthash.rMMtR90C.dpuf
³ European Investment Survey: Hardware Investment Plans and Strategic Directions, InfoTrends, 2015
⁴ Een succesvolle toekomst voor de grafische industrie, Canon, 2014
⁵ Een succesvolle toekomst voor de grafische industrie, Canon, 2014
⁶ Ibid
⁷ Your customers’ view on the value of print, Canon, 2012
⁸ Een succesvolle toekomst voor de grafische industrie, Canon, 2014
⁹ Ibid
¹⁰ European Investment Survey: Hardware Investment Plans and Strategic Directions, InfoTrends, 2015
¹¹ European Software Investment Outlook, InfoTrends, 2012
¹² Building your future with print, Canon, 2014
Een succesvolle toekomst voor de grafische industrie ¹³ Web to Print Drives Print Volume and Ensures Economic Viability, InfoTrends, 2014

Ontvang uw eigen exemplaar!

Vraag direct uw eigen exemplaar aan!