Industriefocus: boekprinten en uitgevers

Hier wordt beschreven hoe de opkomst van e-readers heeft geleid tot een verstoring van de uitgeverswereld en hoe de printsector reageert op deze duidelijke verschuiving in de branche.

Industry focus: book printing and publishers

Nog niet zo lang geleden voorspelden deskundigen de neergang van het gedrukte boek. Zij verklaarden met veel bravoure dat binnen enkele jaren gedrukte pagina's zouden worden vervangen door e-readers, tablets en andere schermen. Hoewel deze technologie de boekensector inderdaad hebben verstoord, is boekinhoud nog steeds populair en levensvatbaar dankzij de opkomst van digitaal printen in kleur op snelle inkjetprinters.

Hoewel de grafische markt in verval is en de algemene boekvolumes naar verwachting nog verder zullen afnemen, zien de vooruitzichten voor digitaal gedrukte boekvolumes er totaal anders uit. Er wordt een aanzienlijke groei voorspeld, waarbij Caslon schat dat het aantal digitale zwart-wit en kleurenpagina's zal groeien met 14% en 18% tussen 2014 en 2019.

Digitaal in opkomst

De verstoring van de drukkerijwereld wordt veroorzaakt door enkele grotere marktrends. Naast de opkomst van e-readers en mobiele apparaten, verandert ook het algemene gedrag van lezers. Het is niet zo dat mensen niet meer geïnteresseerd zijn in gedrukte boeken, maar zij willen dat de boeken beschikbaar zijn wanneer en waar zij maar willen. De opkomst van nieuwe spelers op de markt met on-demand modellen, zoals Amazon, Apple of Google, maken dit tot een realiteit. Terwijl het drukken van boeken in het algemeen in de industrie afneemt, blijft het aantal titels in heel Europa ongewijzigd of neemt dit zelfs toe. Er zijn meer titels met kleinere oplagen, waardoor de opkomst van digitale volumes wordt bevorderd.

Deze situatie doet de zorgen van uitgevers van boeken met betrekking tot voorraden en magazijnbeheer toenemen. In het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld worden per jaar circa 150.000 nieuwe titels gepubliceerd. Hoewel zij na publicatie korte tijd in het schijnwerperlicht staan, komen zij vervolgens echter al snel in de categorie van vergeten boeken terecht. Dit is waar vier nieuwe bedrijfsmodellen, die in de markt zijn ontstaan, uitgevers aanzienlijk kunnen helpen.

Kiezen voor een nieuwe benadering?

Bij de overweging hoe zij kunnen profiteren van de kans in de boekdruk- en uitgeversbranche, kunnen PSP's inspiratie ontlenen aan bestaande bedrijfsmodellen.

Bij het model van kleine oplagen draait het om overschakeling naar economische digitale productie aangezien inkjetprinten op hoge snelheid daadwerkelijk de kloof tussen digitale losbladige toner- en offset productie overbrugt. Het voordeel voor uitgevers is dat zij nu kleinere aantallen van boeken kunnen bestellen en zo hun risico bij het aanhouden van voorraden verkleinen.

Het model voor levenscyclusbeheer maakt optimalisatie van de complete waardeketen mogelijk. Dit betekent dat het aantal vervaardigde exemplaren beter kan worden afgestemd op de werkelijke verkoopvraag van een printproduct. Het voordeel voor uitgevers hier is dat elke boektitel steeds in minimale aantallen beschikbaar kan zijn, zodat per titel een maximale omzet kan worden gerealiseerd.

Het print-on-demand model werkt op basis van het eenvoudige motto "eerst verkopen, dan printen". Amazon heeft bewezen hoe goed dit kan werken. Print on-demand is nu een gevestigd model en past perfect in de online distributieketen. Een boek kan in één dag tijd worden besteld, gedrukt en aan de consument geleverd. In dit geval is het voordeel voor uitgevers dat er geen voorraden meer nodig zijn en geen kapitaalbeslag meer is. Boeken zijn wereldwijd beschikbaar op de markt. Bij slim publiceren draait alles om variabele inhoud voor verschillende gebruikersgroepen. Het idee is om inhoud uit verschillende bronnen samen te voegen en te extraheren, en die inhoud vervolgens aan te passen en op te nemen in een drukwerkproduct. Het voordeel voor uitgevers is dat dit concept hen in staat stelt inhoud opnieuw te verkopen in verschillende contexten en informatie echt relevant te maken voor lezers.

Een gemengd model

Grafische bedrijven hoeven niet van de ene dag op de andere een revolutie te ondergaan. Zij kunnen overstappen op een gemengd model waarbij offset of digitaal wordt aangeboden al naar gelang de situatie vereist. De precieze mix is afhankelijk van de bedrijfsvolumes en de vraag van klanten, en de sleutelfactor is inzicht in markt en geboden kans.

Ongeacht de potentiële marges die bestaan bij digitaal, is dit type transformatie niet altijd gemakkelijk te realiseren. Met name voor bedrijven die tientallen jaren lang met het offset model hebben gewerkt en die digitaal mogelijk zien als een techniek met geringe marges. Dit wordt zelfs nog lastiger als de offset capaciteiten die vandaag de dag beschikbaar zijn in overweging worden genomen.

Ontwikkelingen in digitale inkjettechnologie hebben geleid tot een aantal succesvolle installaties voor digitale boekproductie in de afgelopen vijf of zes jaar, maar dit is slechts één onderdeel van de vergelijking. Er zal sprake zijn van een grotere doorbraak als uitgevers hun bestaande processen in heroverweging nemen en wijzigingen doorvoeren om zich aan te passen aan de veranderende marktbehoeften van lezers. Met het verstrijken van de tijd zal er een algemene verandering in mentaliteit optreden in de gehele branche.

Ontvang uw eigen exemplaar!

Vraag direct uw eigen exemplaar aan!