Digitaal printen zorgt voor krachtige marktimpuls

De digitale printmarkt zal een explosieve groei doormaken in het komende decennium. Hier leest u hoe Print Service Providers optimaal gebruik kunnen maken van dit vooruitzicht.

De wereldwijde printsector zal naar verwachting 2% per jaar groeien tot 2018 dankzij overgangseconomieën en kansen voor waardetoevoeging die ontstaan door digitaal printen. Maar hoewel de markt voor commercieel printwerk de wind weer in de zeilen heeft, moet de vraag worden gesteld of grafische bedrijven klaar en in staat zijn om deze kans te grijpen?

Constante verandering

De printmarkt groeit niet alleen, maar ondergaat ook een transformatie. In 2008 was 72%1 van de PSP's (Print Service Providers) het ermee eens dat zij niet langer zaken konden doen op de manier zoals dat in het verleden gebeurde. PSP's realiseerden zich toen dat zij moesten veranderen. In 2014 was dit aantal gestegen tot 80% en het is belangrijk erop te wijzen dat de markt niet in stillere wateren terecht is gekomen in de tussenliggende periode. Voor print is verandering de nieuwe norm geworden.

Een continu veranderende omgeving maakt het moeilijker dan ooit tevoren om voorop te blijven lopen en de beste producten en de beste service te leveren, en daarbij ook nog eens continu de verwachtingen van klanten te overtreffen. Terwijl juist dát nodig is om optimaal profijt uit deze bloeiende markt te kunnen halen.

Vragen, vragen, vragen

Bij hun pogingen om gebruik te maken van de gezonde toestand van de markt voor digitaal printen moeten PSP's hun reactie goed overwegen. Mogelijk hebben enkelen het met een schouderophalen afgedaan, maar er blijven vragen bestaan over hoe deze kans het beste kan worden aangepakt. Biedt digitale print spectaculaire nieuwe omzetstromen? Is web-to-print een manier om uw activiteiten te stroomlijnen? Vormen e-mail en mobiel een bedreiging? Of is het zo dat er nu kansen liggen voor crossmedia-campagnes waarbij print een cruciale rol kan spelen naast digitale kanalen?

Er zijn veel vragen die een antwoord behoeven. De principiële vraag hierbij is: wat verwachten uw klanten nu van u? Is hun beeld van PSP's veranderd nu uw concurrenten een breder en dieper assortiment van diensten bieden?

Kennis is macht

Voor de meeste managers van grafische bedrijven kan alleen al het idee om antwoorden te vinden op deze lawine van vragen als een onhaalbare taak overkomen. En vervolgens moeten zij dan het aanbod van hun bedrijf aanpassen om te leveren wat klanten willen, met behoud van de winstmarges tijdens de overschakeling. Bovendien moeten zij interne vaardigheden ontwikkelen om dit verbeterde aanbod te kunnen leveren en een toch al zware werkbelasting het hoofd te kunnen bieden. Dit alles kan een zware taak lijken.

Maar toch is het niet onmogelijk. Managers van grafische bedrijven hoeven alleen te erkennen dat zij alleen aan de top kunnen blijven in deze veranderende omgeving als zij beginnen met het beantwoorden van deze vragen. Maar zij hebben wel hulp nodig in de vorm van een adviseur die hen kan helpen tijd vrij te maken om een stapje terug te doen en hun bedrijf opnieuw te evalueren vanuit een objectief, logisch en geïnformeerd gezichtspunt. Dit kan hen vervolgens in staat stellen te beginnen aan een heropbouw voor de toekomst.

Het begin van deze reis bestaat uit het gebruiken van deze vragen om de relevante kansen te identificeren die de digitale print biedt en hier inzicht in te krijgen. Dit pad zal ertoe leiden dat PSP's een ontwikkelingsproces doormaken, beter worden en slagen in de hedendaagse grafische markt, die steeds levendiger wordt.1 Canon Insight Report 2008

Ontvang uw eigen exemplaar!

Vraag direct uw eigen exemplaar aan!