De waarde van print

Het sterkste verkoopargument voor iedere print provider die aan opdrachtgevers de waarde van print- en drukwerk wil uitleggen, is het benadrukken van het belang ervan binnen de communicatiemix . En toch heeft slechts één op de tien opdrachtgevers een formeel proces voor de evaluatie van de effectiviteit van het drukwerk dat men laat maken. Nadat Canon deze uitdaging had geïdentificeerd in gesprekken met klanten, opdrachtgevers en de British Printing Industries Federation (BPIF), is de Professional Print ROI-tool ontwikkeld om grafici te helpen hun klanten de waarde van hun diensten te laten zien.

Op de vraag waarom zij het effect van hun drukwerk niet meten, gaven opdrachtgevers vooral als reden dat ze het te moeilijk vonden om de waarde van drukwerk te kwantificeren of niet wisten hoe ze dit goed kunnen doen. Slechts een enkeling gaf aan dat ze het rendement op hun investering in drukwerk niet berekenden, omdat ze dit niet belangrijk vonden.

Eén van de opdrachtgevers met wie Canon onlangs sprak zei zelfs dat zij grafische ondernemers met open armen zou ontvangen, mochten ze haar aanspreken over de return-on-investment (ROI) van drukwerk. Momenteel blijkt geen van haar print providers deze moeite doet voor haar bedrijf.

Andy Harris, European & UK Graphic Arts Customer Marketing, Professional Print Solutions, Canon Europe: "Op basis van ons Insight-onderzoek zijn we het gesprek aangegaan met onze klanten over de vraag van hun klanten naar een meetmethode van het rendement. Daaruit bleek duidelijk dat we hen een tool moesten bieden om hen te ondersteunen bij deze vraag. Deze tool is het ideale aanknopingspunt om een gesprek te beginnen. We hebben met veel klanten gesproken voordat we begonnen met de ontwikkeling van de tool. In een focusgroep met klanten, de British Printing Industries Federation (BPIF) en opdrachtgevers hebben we getoetst hoe de ROI van drukwerk gemeten moest worden.”

De gebruiksvriendelijke tool stelt drukkers in staat om de ROI van een printtoepassing in te schatten. Zo kunnen ze klanten helpen de resultaten en de kostenefficiëntie van drukwerk te verbeteren. De tool is ook handig om aan klanten de resultaten en voorbeelden van eerdere succesvolle campagnes te tonen, dankzij de mogelijkheid om kosten, resultaten en een meer gedetailleerde ROI te vermelden.

Met deze tool kunnen grafici een profiel maken van de klant en zijn geplande campagne. Ze kunnen duidelijke doelstellingen beschrijven voor de campagne en vervolgens bepalen welke toepassing of combinatie van toepassingen de klant zal helpen om deze doelstellingen te realiseren. Daarna kunnen ze voor hun klant berekenen wat de potentiële ROI zou zijn van de geprinte onderdelen van de campagne.

Harris besluit:

Deze tool is nog maar de eerste stap, zowel voor onze klanten als voor de markt in het algemeen. Handig voor onze klanten is dat de tool hen in staat stelt om in gesprek te gaan met hún klanten over de waarde van print- en drukwerk. Wat de bredere markt betreft, hopen we dat deze tool een breder debat zal aanzwengelen over het meten van de waarde van drukwerk.” “Dit is de eerste tool in zijn soort. Daarom willen we deze verder uitbouwen naarmate het debat over de ROI zich ontwikkelt. Met de huidige versie bieden we onze klanten een aanknopingspunt voor een gesprek met opdrachtgevers over de effectiviteit van print. We zijn echter van plan om de tool te verfijnen en aan te passen op basis van feedback van drukwerkleveranciers (print providers), hun specifieke behoeften en de behoeften van hun klanten.

Canon wil de tool graag verder ontwikkelen op basis van uw feedback. Laat Canon weten wat u vindt van de tool. Kan er iets verbeterd worden in de manier waarop deze werkt? Aarzel niet om contact met Canon op te nemen. Als u meer informatie wilt of een exemplaar van de tool wilt ontvangen, neemt u dan contact op met uw Canon Professional Print Accountmanager.