Een nieuwe aanpak voor nieuwe omzet

The Bigger Picture – Your customers’ view on the value of print (De mening van uw klanten over de meerwaarde van print). Dit Insight Report van Canon voor de grafische markt laat zien dat opdrachtgevers van hun print providers willen zien hoe innovatie van het printproces hen kan helpen hun communicatiedoelen te bereiken.

Mark Lawn, Canon’s UK and European Marketing Director Professional Print Solutions, zegt: “Met dit onderzoek wilden we onze klanten ondersteunen door aan hun klanten te vragen hoe ze tegen print in de communicatiemix aankijken en wat ze verwachten van drukwerkleveranciers. Print is zeker een gewaardeerde component: bijna 90% van de ondervraagden vindt het belangrijk voor hun organisatie. De meest interessante bevinding die uit veel antwoorden naar voren kwam, was dat grafische bedrijven groeikansen kunnen creëren door op een andere manier met hun klanten om te gaan.”

Uit het onderzoek blijkt dat er soms gebrekkige communicatie is tussen klanten en hun drukwerkleverancier. Zo gaf 26% van de respondenten aan dat ze door hun leverancier niet geïnformeerd worden over nieuwe ontwikkelingen of alternatieven of dat er geen sprake is van een proactieve benadering op het gebied van advies en ondersteuning.

Sommige respondenten meldden dat hun drukwerkleveranciers te veel jargon hanteren en soms zelfs meer focussen op de kenmerken van printapparatuur dan op de voordelen en resultaten voor de klant. Sommige klanten gaven ook aan dat ze geen duidelijke uitleg krijgen van alle diensten of nieuwe innovatieve printmogelijkheden van hun leverancier. Door het gebrek aan inzicht in de potentiële voordelen kunnen ze deze niet uitleggen aan anderen in hun organisatie. Sterker nog: sommige beslissers op het gebied van marketing en communicatie gaven zelfs aan dat ze het regelen van drukwerk liever overlaten aan hun creatieve bureaus omdat zij ‘dezelfde taal spreken’ als drukwerkleveranciers.

Er is dus een kink in de kabel op het gebied van communicatie. Veel grafische ondernemers laten de kans onbenut om in klare taal te vertellen hoe hun printdiensten de communicatie van hun klanten kan verbeteren. Hierdoor lopen ze opdrachten en omzet mis. Klanten zullen geen gebruik maken van een bepaalde printdienst als ze niet weten wat deze inhoudt of zich er niet eens van bewust zijn dat deze bestaat.

Dit is iets wat tot uiting kwam in veel van de antwoorden van veel klanten op de vraag of ze zich bewust zijn van de nieuwste digitale printdiensten en -technologieën en of ze deze gebruiken of overwegen te gebruiken.

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat veel grafische ondernemers voordeel zouden kunnen halen uit betere communicatie met hun klanten over innovatieve printmogelijkheden. Zo zegt 59% van de respondenten dat ze niet op de hoogte waren van het bestaan van transpromotioneel printwerk, 36% wist niet dat print-on-demand bestond en 24% is zich niet bewust van het bestaan van gepersonaliseerde direct mail.

Lawn zegt verder: “De antwoorden hebben stof tot nadenken gegeven. Door met onze klanten te spreken, lijkt het erop dat velen van hen zich het onderzoek ter harte hebben genomen. Ze gebruiken de inzichten om de manier waarop ze hun klanten benaderen te verbeteren. Hierdoor verbetert hun relatie met de klant en groeit hun bedrijf.”

U kunt écht succesvol worden als u verder kijkt dan alleen printtaken. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan welke diensten u kunt bieden zodat deze beter aansluiten op de wensen van uw klanten. Door op deze manier te denken, kunt u voor uw bedrijf nieuwe kansen creëren bij bestaande klanten. En belangrijker nog: u toont uw klant dat u inzicht hebt in zijn bedrijf. Dit plaatst u in een ideale positie om advies te geven hoe communicatiedoelstellingen kunnen worden gerealiseerd.