Sustainable Imaging

Sustainable imaging bij Canon

Canon minimaliseert de impact op het milieu via haar activiteiten en klanten.

Canon's impact op het milieu beheren

Canon neemt de verantwoordelijkheid voor de impact van haar activiteiten op het milieu. Dit doet zij met sterke systemen, processen en beleid op het gebied van impact op de omgeving van al haar afdelingen. Daarmee zorgt Canon voor een kleine impact op het milieu. Hieronder vallen de volgende initiatieven van Canon:


Canon EMEA milieuhandvest

PDF downloaden (75 KB) >


Standaarden omtrent groen inkopen

Lees verder >


Internationaal ISO 14001 geaccrediteerd systeem voor milieubeheer

Lees verder >

work-team-at-table-with-documents

Takanobu Nakamasu, Executive Vice President, Document Solutions Business Unit explains the importance of sustainability to Canon’s business, through a short video.

Sustainable video

Canon's aanpak omtrent de levenscyclus van producten

Canon houdt een methode aan van 'Produceren – Gebruiken – Recyclen' op het gebied van milieubeheer. Dit houdt in dat Canon haar producten op zo'n manier beheert dat zij een circulaire economie ondersteunen, vanaf het ontwerp tot aan het einde van gebruiksduur. Canon's aanpak vermindert ook de uitstoot van broeikasgassen (GHG's) van haar productie en helpt klanten om hun eigen uitstoot te verminderen met energiezuinige producten.

Produceren

Canon streeft ernaar om de impact op het milieu van haar producten vanaf het begin van het productieproces te verminderen, zodat zij minder nieuwe grondstoffen gebruiken, energiezuiniger zijn en afval gedurende de volledige levenscyclus vermijden. 

 • Canon maakt doelstellingen voor de reductie van CO2 en maakt gebruik van de methoden van de Lifecycle Assessment (LCA).

  PDF downloaden (335 KB) >

 • Producten van Canon worden zodanig ontworpen dat ze aan alle geldende voorschriften voldoen. Eventuele gevaarlijke stoffen worden beperkt tot of vallen onder de wettelijke limiet die wordt vermeld in de richtlijn Restriction of Hazardous Substances (RoHS, beperking gevaarlijke stoffen) en de verordening Registration, Evaluation, Authorisation & restriction of Chemicals (REACH, registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen)).

  Download de REACH PDF [249 KB] >
  Download de RoHS PDF [184 KB] >

 • Canon houdt rekening met het lawaai en de uitstoot van ozon dat voortvloeit uit haar producten.

  PDF downloaden (187 KB) >

 • Canon vermindert afval op productieplaatsen, waardoor er helemaal geen afval van alle productielocaties op stortplaatsen terecht komt.

  Lees verder >

 • Canon vermindert de CO2-uitstoot die voortkomt uit transport door over te schakelen op transportmiddelen die minder CO2-intensief zijn, het vermijden van inefficiëntie tijdens distributie en het herontwerpen van verpakkingen om deze kleiner te maken.

  Lees verder >

 • Canon zorgt voor een verantwoorde en efficiënte verpakking.

  PDF downloaden [186 KB] >

Gebruik

Canon's klanten besparen geld en verminderen de impact van hun activiteiten op het milieu door gebruik te maken van producten, services en oplossingen van Canon. Innovaties en verbeteringen betekenen dat producten van Canon minder energie en minder consumables verbruiken.

 • Canon werkt continu aan de verbetering van de energiebesparende efficiëntie en het verminderen van de hoeveelheid elektriciteit die door haar producten wordt gebruikt.

  PDF downloaden (199 KB) >


 • Canon helpt zakelijke klanten het verbruik van papier en consumables te verminderen door gebruik te maken van de beeldverwerkingsapparatuur van Canon.

  PDF downloaden (261 KB) >


 • Door een Managed print service (MPS) te implementeren, kunnen klanten van Canon een vermindering van 60% van de impact op het milieu bereiken.

  Lees verder >


 • Canon's e-Maintenance en de efficiënte roostering van technici maakt service efficiënter en bespaart tijd, middelen en CO2

  Lees verder >

male-looking-at-3D-printer-in-constuction-shop

Recyclen

Canon beheert natuurlijke hulpbronnen op manieren die bijdragen aan een circulaire economie, met een nadruk op het verhogen van de verkoop van gereviseerde apparaten. 

 • Canon bevordert het opnieuw gebruiken en recyclen van gebruikte producten en onderdelen.

  PDF downloaden (189 KB) >

 • Canon recyclet tonercartridges, inktcartridges en tonertanks.

  PDF downloaden (201 KB) >

 • Canon neemt deel aan recyclingsystemen voor verpakking en draagt bij aan de financiering van inzameling en recycling van verpakkingsafval.

  PDF downloaden (182 KB) >

 • Canon zorgt ervoor dat al haar recyclingprocessen in overeenstemming zijn met de WEEE-richtlijn en andere afvalverwerkingsvoorschriften.

  PDF downloaden (199 KB) >