Sustainable Imaging

Sustainable imaging bij Canon

Het minimaliseren van onze impact op het milieu via onze bedrijfsvoering en onze klanten.

Het beheersen van onze milieu-impact

Wij nemen de verantwoordelijkheid voor de impact van onze activiteiten op het milieu. Dit doen wij met krachtige systemen, processen en beleidsmaatregelen die gelden voor al onze bedrijfsonderdelen. Daarmee zorgen we voor een zo klein mogelijke impact op het milieu. Hieronder vallen de volgende initiatieven:


Canon EMEA milieuhandvest

PDF downloaden (75 KB) >


Standaarden omtrent groen inkopen

Lees verder >


Wereldwijd ISO 14001 geaccrediteerd systeem voor milieubeheer

Lees verder >

work-team-at-table-with-documents

Onze productlevenscyclus benadering

Wij houden een methode aan van 'Produceren – Gebruiken – Recyclen' als het gaat om milieubeheer. Dit houdt in dat wij onze producten op zo'n manier beheren dat zij een circulaire economie ondersteunen, vanaf het ontwerp tot aan het einde van de gebruiksduur. Onze aanpak vermindert ook de uitstoot van broeikasgassen (GHG's) van onze productie en helpt klanten om hun eigen uitstoot te verminderen met energiezuinige producten.

Produceren

Wij streven ernaar om de impact van onze producten op het milieu vanaf het begin van het productieproces te verminderen, zodat zij minder nieuwe grondstoffen gebruiken, energiezuiniger zijn en gedurende hun volledige levenscyclus afval voorkomen.

 • Wij maken doelstellingen voor de reductie van koolstof en gebruiken Lifecycle Assessment (LCA)-methoden.

  PDF downloaden (335 KB) >

 • Onze producten worden zodanig ontworpen dat ze aan alle geldende voorschriften voldoen. Eventuele gevaarlijke stoffen worden beperkt tot of vallen onder de wettelijke limiet die wordt vermeld in de richtlijn Restriction of Hazardous Substances (RoHS, beperking gevaarlijke stoffen) en de verordening Registration, Evaluation, Authorisation & restriction of Chemicals (REACH, registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen)).

  Download de REACH PDF [249 KB] >
  Download de RoHS PDF [184 KB] >

 • Wij houden rekening met de emissie van lawaai en ozon die voortvloeit uit onze producten.

  PDF downloaden (187 KB) >

 • Wij verminderen afval op productieplaatsen, waardoor er helemaal geen afval van onze productielocaties op de afvalberg terechtkomt.

  Lees verder >

 • Wij verminderen de CO2-uitstoot die voortkomt uit transport door over te schakelen op transportmiddelen die minder CO2-intensief zijn, het vermijden van inefficiëntie tijdens distributie en het herontwerpen van verpakkingen om deze kleiner te maken.

  Lees verder >

 • Wij zorgen voor een verantwoorde en efficiënte verpakking.

  PDF downloaden [186 KB] >

Gebruiken

Onze klanten besparen geld en verminderen de impact van hun activiteiten op het milieu door gebruik te maken van producten, diensten en oplossingen van Canon. Innovaties en verbeteringen betekenen dat onze producten minder energie en minder consumables verbruiken.

 • Wij werken continu aan de verbetering van de energiezuinigheid van onze producten.

  PDF downloaden (199 KB) >


 • Wij helpen zakelijke klanten het verbruik van papier en consumables te verminderen door gebruik te maken van onze imagingapparatuur.

  PDF downloaden (261 KB) >


 • Door Managed Print Service (MPS) te implementeren, kunnen onze klanten hun milieubelasting tot 60% reduceren.

  Lees verder >


 • Dankzij e-Maintenance en de efficiënte roostering van technici wordt onze serviceverlening efficiënter en bespaart het tijd, middelen en CO2-uitstoot.

  Lees verder >

male-looking-at-3D-printer-in-constuction-shop

Recyclen

Wij gaan om met natuurlijke hulpbronnen op een manier die bijdraagt aan een circulaire economie, met een nadruk op het verhogen van de verkoop van gereviseerde apparaten.

 • Canon bevordert het opnieuw gebruiken en recyclen van gebruikte producten en onderdelen.

  PDF downloaden (189 KB) >

 • Wij recyclen tonercartridges, inktcartridges en tonertanks.

  PDF downloaden (201 KB) >

 • Wij nemen deel aan recyclingsystemen voor verpakking en dragen bij aan de financiering van inzameling en recycling van verpakkingsafval.

  PDF downloaden (182 KB) >

 • Wij zorgen ervoor dat al onze recyclingprocessen in overeenstemming zijn met de WEEE-richtlijn en andere afvalverwerkingsvoorschriften.

  PDF downloaden (199 KB) >