Warranty_Page_Image

Canon European WG series Warranty

Dit is een commerciële eindklantgarantie aangeboden door Canon Europa N.V., Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Nederland ('Canon') aan de eindgebruikers, die Canon-producten van de WG-serie aanschaffen voor eigen gebruik, maar niet als consument handelen onder de lokale wetgeving van het land waar de producten van de WG-serie worden aangeschaft.
Als u een consument bent, hebt u geen recht op deze garantie, maar uw wettelijke rechten als consument krachtens de heersende toepasselijke nationale wetgeving zijn wel op u van toepassing.
Deze Algemene voorwaarden en het aanbod hierin worden beheerst door de wetten van Engeland en Wales en zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales. 


De service-aanbieding is als volgt: 

• Onsite garantie

Canon-producten uit de WG-serie die bestemd zijn voor verkoop en aangeschaft binnen de Europese Economische Ruimte ('EER’, te weten de EU, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen) en Zwitserland vallen onder de Canon European WG series Warranty. Canon garandeert dat indien het nieuwe product uit de WG-serie gebreken vertoont binnen de geldige garantieperiode het defect kosteloos wordt verholpen (algemene voorwaarden zijn van toepassing - zie hieronder).
Voor elk product dat buiten de van toepassing zijnde garantievoorwaarden of -periode valt en voor schade or reparaties die niet worden gedekt door de garantie, is een betaalde reparatieservice beschikbaar.
Deze garantie is uw enige en uitsluitende verhaalsmogelijkheid en noch Canon noch haar dochtermaatschappijen of andere deelnemers aan de European WG Series Warranty kunnen aansprakelijk worden gehouden voor enige incidentele schade of gevolgschade voortvloeiend uit de schending van welke expliciete of impliciete garantie dan ook van dit product.


Veelgestelde vragenV: Welke garantie is van toepassing op Canon-producten uit de WG-serie die binnen Europa zijn aangeschaft?

A: De European WG series Warranty van Canon is van toepassing op producten die zijn aangeschaft in: Oostenrijk, België, Bulgarije, Cyprus, Tsjechische Republiek, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, IJsland, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden, Zwitserland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Bekijk de volledige voorwaarden en bepalingen van deze garantie. 

V: Welke informatie met betrekking tot de garantie wordt meegeleverd in de verpakking als ik een Canon-product aanschaf?

A: Voor garantie op de WG-serie in toepasselijke Europese landen zit er bij ieder product over het algemeen een garantiekaart voor European WG series Warranty in de doos. Deze kaart lijkt op het volgende voorbeeld:

 

V: Moet ik documentatie invullen en terugsturen naar Canon om mijn European Warranty te registreren?

A: Het is niet nodig om documentatie terug te sturen naar Canon om u te registreren voor de European WG series Warranty. Als u een specifiek verzoek voor een reparatie onder de European WG series Warranty wilt indienen, dient u Canon altijd te voorzien van een origineel en geldig aankoopbewijs (inclusief oorspronkelijke aankoopdatum) voor het product in kwestie.

V: Welke documentatie is vereist om een reparatie te claimen die onder de European WG serie Warranty valt?

A: Als u een specifiek verzoek voor een reparatie onder de European WG series Warranty wilt indienen, dient u Canon altijd te voorzien van een origineel en geldig aankoopbewijs (inclusief oorspronkelijke aankoopdatum) voor het product uit de WG-serie in kwestie. Garantie-aanbiedingen kunnen onderhevig zijn aan aanvullende vereisten. Raadpleeg de betreffende voorwaarden van deze garantieaanbiedingen (indien van toepassing).

V: Hoelang is een standaard Canon European WG series Warranty geldig?

A: Over het algemeen is de garantieperiode voor Canon-producten uit de WG-serie geldig voor 1 jaar of 300.000 afdrukken, afhankelijk van wat het eerst plaatsvindt. Er kunnen uitzonderingen van toepassing zijn, zie het tabblad Rechten voor meer informatie. 

V: Als ik een Canon-product uit de WG-serie heb aangeschaft in een land dat niet onder het European WG series Warranty van Canon valt, kan ik dan nog wel aanspraak maken op de European WG Series Warranty als ik me weer in een land bevindt dat daar wel onder valt?

A: Over het algemeen vallen producten onder de garantie die van toepassing is op de betreffende verkoopregio. Eindklanten dienen de producten in deze regio aan te bieden om aanspraak te kunnen maken op een reparatie die onder de garantie valt. Canon biedt over het algemeen geen wereldwijde dekking tenzij dit uitdrukkelijk vermeld is voor specifieke producten/regio's. 

Q: Onder welk scenario verzendt Canon vervangende onderdelen naar de gebruiker en hoe vervang ik de defecte onderdelen?

A: Wanneer u contact met de Canon Helpdesk opneemt, zal deze de problemen van de klant proberen vast te stellen en kan het zijn dat de Helpdesk tot de conclusie komt dat de gebruiker zelf de defecte onderdelen kan vervangen met behulp van toegestuurde vervangende onderdelen. Als de gebruiker de onderdelen heeft ontvangen, moet deze de defecte onderdelen vervangen door de stapsgewijze procedure op de interface van de printer te volgen.

Dit is wellicht ook iets voor jou...

Feedback