Open Source Software-informatie

jquery-1.4.2.min.js

jQuery JavaScript Library v1.4.2
http://jquery.com/
Copyright 2010, John Resig
Dubbele licentie onder de MIT- of GPL Version 2-licenties.
http://jquery.org/license

Omvat Sizzle.js
http://sizzlejs.com/
Copyright 2010, The Dojo Foundation
Vrijgegeven onder de MIT-, BSD- en GPL-licenties.

------------------------------------------------
jquery-ui-1.8.2.custom.min.js

jQuery-gebruikersinterface 1.8.2
Copyright (c) 2010 AUTHORS.txt (http://jqueryui.com/about)
Dubbele licentie onder de MIT- (MIT-LICENSE.txt)
en GPL-licenties (GPL-LICENSE.txt).

http://docs.jquery.com/UI


------------------------------------------------
De MIT-licentie (MIT)
Hiermee wordt toestemming verleend, kosteloos, aan iedere persoon die een kopie verwerft van deze software en de bijbehorende documentatiebestanden (de "software"), om zonder beperking handel te drijven in de software, met inbegrip van en zonder beperking de rechten voor het gebruik, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren, in sublicentie geven en/of kopieën van de software te verkopen en personen aan wie de software is gefourneerd toestemming geven dit te doen, onder de volgende voorwaarden:

De bovengenoemde copyrightvermelding en deze kennisgeving van toestemming worden opgenomen in alle kopieën of substantiële delen van de software.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD "AS IS", ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. IN GEEN GEVAL ZIJN DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE VORDERING, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTING, HETZIJ DOOR CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, DIE VOORTVLOEIT UIT, OF VERBAND HOUDT MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK DAARVAN OF ANDERE TRANSACTIES MET DE SOFTWARE.

Feedback