Uitgebreide leengarantieservice projector

Alle Canon-projectors bedoeld voor en gekocht binnen de Europese Economische Ruimte (“EER” – namelijk EU, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen) plus Zwitserland, vallen onder Canon's 3 jarige Europese Garantie Systeem (EWS) Het EWS van Canon garandeert dat, mocht het product gedurende de eerste 3 jaar gerepareerd moeten worden, de volledige kosten van onderdelen en arbeid door Canon worden gedekt. Het standaard EWS vereist echter dat het product op kosten van de klant zelf naar een erkend reparatiecentrum wordt geretourneerd. Mocht een reparatie niet voordelig blijken te zijn, dan kan Canon ervoor kiezen om het product door een nieuw model met dezelfde of betere specificaties te vervangen. Op zichzelf biedt het standaard EWS-programma geen aanvullende ondersteuning voor de klant gedurende de reparatieperiode.

In aanvulling op het bovenstaande zal, waar mogelijk, voor XEED- en LX-installatiemodellen die binnen de EER plus Zwitserland zijn gekocht, ook een gratis ‘3 jarige Uitgebreide leengarantieservice projector’ worden aangeboden met een leenprojector voor de ‘volgende dag’*wanneer het product van de klant wordt gerepareerd. Deze Uitgebreide leengarantieservice projector is alleen beschikbaar in de in aanmerking komende landen en voor in aanmerking komende modellen die hieronder worden vermeld. Waar van toepassing geeft dit de klant binnen de eerste 3 jaar na aankoop het recht om een leenprojector van gelijke of betere specificaties te ontvangen terwijl zijn defecte apparaat wordt gerepareerd, mits een geldig aankoopbewijs wordt overlegd. Het defecte apparaat wordt na reparatie geretourneerd, de leenprojector is geen permanente vervanging.

* 'Volgende dag’ betekent dat de leenprojector, waar mogelijk, wordt verstrekt de dag nadat het leenapparaat wordt aangevraagd, waar een dergelijk verzoek wordt gedaan voor 11:00, en na twee dagen wanneer een dergelijk verzoek na 11:00 of in een weekend of op een feestdag wordt ontvangen. Op deze leenservice zijn de volledige Algemene voorwaarden van toepassing.

Uitgebreide leengarantieservice projector

 1. De Uitgebreide leengarantieservice projector wordt aangeboden in aanvulling op het standaard EWS-aanbod (met ongewijzigde EWS-voorwaarden). De service voorziet de klant van een leenprojector voor de duur van de garantiereparatie, onder deze specifieke aanvullende algemene voorwaarden. De service kan alleen worden gebruikt binnen drie jaar vanaf de datum van de oorspronkelijke aanschaf.
 2. Dit aanbod is alleen geldig voor producten die bedoeld zijn voor import en verkoop door Canon in landen van de Europese Unie plus IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland. Om aanspraak te kunnen maken op de Uitgebreide leengarantieservice projector, moet het product in een van deze landen zijn aangeschaft.
 3. De service dekt de projectoren XEED WUX400ST, WX450ST, WUX450ST, WUX450, WUX4000, WX520, WUX500, WUX5000, SX6000, WX6000, WUX6000, WUX6010, 4K500ST en de LX-MW500, LX-MU500, LX-MU700, LX-MU600Z en LX-MU800Z, inclusief de 'medische' varianten. De service is niet overdraagbaar naar andere producten en niet inwisselbaar tegen contant geld.
 4. De service is alleen beschikbaar in de volgende in aanmerking komende landen: Oostenrijk, België, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, IJsland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Slowakije, Spanje, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. 
 5. In Estland, Letland en Litouwen is de Uitgebreide leengarantieservice projector alleen beschikbaar voor in aanmerking komende modellen die op of na 01-01-2016 zijn aangeschaft. 
 6. Voor activering van de Uitgebreide leengarantieservice projector moet een aankoopbewijs worden overlegd. Canon behoudt zich het recht voor de gratis garantieservice (of activering van de Uitgebreide leengarantieservice projector) te weigeren wanneer de relevante documenten niet kunnen worden overlegd of wanneer de daarin vermelde gegevens onvolledig of onleesbaar zijn.
 7. De Uitgebreide leengarantieservice projector kan worden geactiveerd door de eindklant of door de systeemintegrator die het product heeft geïnstalleerd.
 8. Alle aanvragen om deze service te gebruiken, moeten worden geactiveerd via een telefoongesprek met de lokale helpdesk van Canon.
 9. Een medewerker van de helpdesk kan om aanvullende informatie vragen om de oorzaak van de storing te kunnen bepalen, alvorens een leenproduct wordt verzonden.
 10. ‘Volgende dag’ betekent dat het leenproduct, waar mogelijk, wordt verstrekt de dag nadat het leenproduct wordt aangevraagd, waar een dergelijk verzoek wordt gedaan voor 11:00, en na twee dagen wanneer een dergelijk verzoek na 11:00 of in een weekend of op een feestdag wordt ontvangen.
 11. De klant of systeemintegrator dient het transport van het defecte apparaat te regelen zodra het leenproduct is ontvangen.
 12. De klant of systeemintegrator is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de leenprojector aan Canon wordt geretourneerd binnen 5 dagen nadat het gerepareerde apparaat is geretourneerd.
 13. Onder normale omstandigheden worden alle verzendkosten gedekt door Canon.
 14. Canon is niet verantwoordelijk voor het weghalen of opnieuw installeren van de oorspronkelijke projector of de leenprojector.
 15. Canon biedt leenprojectors aan klanten of hun systeemintegrators onder toepassing van Canon’s standaard Leenvoorwaarden welke zij geacht worden te hebben geaccepteerd als zij het aanbod van een leenprojector onder de Uitgebreide leengarantieservice projector accepteren. Klanten of hun systeemintegrators moeten ervoor zorgen dat elk leenitem wordt geretourneerd in dezelfde staat als waarin het werd bezorgd, en zij zijn verantwoordelijk voor enig verlies, schade aan of diefstal van een leenapparaat en kunnen verplicht worden om Canon schadeloos te stellen voor reparatie of vervanging. Klanten of hun systeemintegrators wordt geadviseerd om een geschikte verzekering af te sluiten op apparatuur die aan hen wordt uitgeleend.
 16. De aanbieding is niet van invloed of eventuele wettelijke rechten die gelden volgens de toepasselijke nationale wetgeving.
 17. Deze aanbieding wordt gedaan door Canon Europa NV, Bovenkerkerweg 59, Amstelveen 1185 XB, Nederland.
 18. Deze Algemene voorwaarden en het aanbod daarin zullen worden bepaald door en worden uitgelegd in overeenstemming met de relevante wetgeving van het land waarin het product wordt gebruikt en waarin de services worden aangeboden, en eventuele geschillen in verband met de Uitgebreide leengarantieservice projector vallen onder de exclusieve rechtsbevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van dit rechtsgebied.

Overzicht veelgestelde vragen Uitgebreide leengarantieservice projector

V:  Waar is de Uitgebreide leengarantieservice projector beschikbaar?

A: De service is alleen beschikbaar in de volgende in aanmerking komende landen: Oostenrijk, België, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, IJsland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Slowakije, Spanje, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

Per 01-01-2016 komen klanten in Estland, Letland en Litouwen in aanmerking voor de Uitgebreide leengarantieservice projector. In deze landen kan de service alleen worden aangevraagd voor in aanmerking komende projectormodellen die op of na 01-01-2016 zijn aangeschaft.


V: Wie kan de Uitgebreide leengarantieservice projector activeren?

A: De klant of zijn systeemintegrator kan het proces starten nadat een defect aan het product is vastgesteld. Het leenproduct wordt verzonden nadat een defect aan een product is vastgesteld (onder toepassing van de volledige algemene voorwaarden) en het aanbod van een leenapparaat is geaccepteerd.


V: Met wie moet ik contact opnemen om de Uitgebreide leengarantieservice projector te activeren?

A: Klanten of hun systeemintegrators dienen contact op te nemen met de lokale helpdesk van Canon. Canon noteert alle relevante informatie (d.w.z. gegevens over het defect) en voert een eerstelijns onderzoek uit naar de mogelijk oorzaak. Als het defect blijft optreden, dan zal de tweedelijns ondersteuning van Canon contact opnemen met de klant of systeemintegrator. Als de diagnose van het defect wordt bevestigd en reparatie wordt aanbevolen, dan wordt eenzelfde product (of een product van betere specificaties) aangeboden als leenapparaat.


V: Hoelang duurt het voordat de leenprojector wordt geleverd?

A: Waar mogelijk wordt de leenprojector verstrekt de dag nadat het leenapparaat wordt aangevraagd, waar een dergelijk verzoek wordt gedaan voor 11:00, en na twee dagen wanneer een dergelijk verzoek na 11:00 of in een weekend of op een feestdag wordt ontvangen.


V: Aan wie wordt de leenprojector geleverd?

A: Leenprojectors kunnen ofwel aan de systeemintegrator worden geleverd of rechtstreeks aan de klant (waar de klant de technische kennis heeft om installatiewerk uit te voeren).


V: Wat gebeurt er nadat de leenprojector is ontvangen?

A: Na ontvangst van de leenprojector is de systeemintegrator of klant vervolgens verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de defecte projector aan Canon wordt geretourneerd. Er worden verzendetiketten verstrekt voor het retourneren van het defecte product en het product moet in de meegeleverde verzenddoos worden geplaatst. U dient contact op te nemen met het transportbedrijf om het transport van het defecte product zo spoedig mogelijk te regelen. Onder normale omstandigheden worden de kosten van verzending door Canon gedekt.


V: Wat gebeurt er nadat de leenprojector is gerepareerd?

A: De klant of systeemintegrator is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de leenprojector aan Canon wordt geretourneerd binnen 5 dagen nadat het gerepareerde apparaat is geretourneerd. Er worden verzendetiketten verstrekt voor het retourneren van het defecte product en het product moet in de meegeleverde verzenddoos worden geplaatst. U dient contact op te nemen met het transportbedrijf om het transport van het defecte product te regelen. Onder normale omstandigheden worden de kosten van verzending door Canon gedekt.


V: Wie is verantwoordelijk voor het weghalen van de defecte projector en het installeren van de gerepareerde projector?

A: Canon is niet verantwoordelijk voor het weghalen of installeren van de oorspronkelijke projector. Dit is de verantwoordelijkheid van de klant of zijn systeemintegrator.


V: Wie is verantwoordelijk voor het installeren en weghalen van de leenprojector nadat de reparatie is voltooid?

A: Canon is niet verantwoordelijk voor het installeren of weghalen van de leenprojector. Dit is de verantwoordelijkheid van de klant of zijn systeemintegrator.


V: Wat zijn de implicaties als het leenapparaat zoekraakt, wordt beschadigd of gestolen?

A: Canon biedt leenprojectors aan klanten of hun systeemintegrators onder toepassing van Canon’s standaard Leenvoorwaarden welke zij geacht worden te hebben geaccepteerd als zij het aanbod van een leenprojector onder de Uitgebreide leengarantieservice projector accepteren. Klanten of hun systeemintegrators moeten ervoor zorgen dat elk leenitem wordt geretourneerd in dezelfde staat als waarin het werd bezorgd, en zij zijn verantwoordelijk voor enig verlies, schade aan of diefstal van een leenapparaat en kunnen verplicht worden om Canon schadeloos te stellen voor reparatie of vervanging. Klanten of hun systeemintegrators wordt geadviseerd om een geschikte verzekering af te sluiten op apparatuur die aan hen wordt uitgeleend.

In de volgende tabel staan de landen waar de Uitgebreide leengarantieservice projector wordt aangeboden. Zie voor meer informatie de volledige Algemene voorwaarden. Hieronder vindt u de contactinformatie voor elk land.

Waar beschikbaar wordt de Uitgebreide leengarantieservice projector alleen verstrekt voor in aanmerking komende producten.

Land Contactgegevens van de helpdesk
Oostenrijk

+43 1 360 277 45 67

Canon Oostenrijk

België

+32 (0)2 620 01 97

Canon België (Nederlands)
Canon België (Frans)

Tsjechië

+420 296 335 619

Canon Tsjechië

Denemarken

+45 70 20 55 15

Canon Denemarken

Estland

+372 630 0530
Overall

Finland

+358 (020) 366 466
(Gesprekken kosten 0,15 cent/min vanaf een vaste telefoon. De kosten kunnen verschillen per mobiele provider. Neem voor meer informatie contact op uw telefoonmaatschappij)

Canon Finland

Frankrijk

+33 (0)1 70 48 05 00

Canon Frankrijk

Duitsland

069 2999 3680

Canon Duitsland

Hongarije

+36 (06)1 235 53 15

Canon Hongarije

Ierland

+353 16 990 990

Canon Ierland

Italië

+39 02 3859 2000

Canon Italië

Letland

+371 67 38 75 10
I B Serviss

Litouwen

+370 5 215 9966

Orgsis

Luxemburg

+352 27 302 054

Canon Luxemburg

Noorwegen

+47 23 50 01 43

Canon Noorwegen

Polen

+48 22 583 4307

Canon Polen

Portugal

+351 21 424 51 90

Canon Portugal

Slowakije

+421 (0)250 102 612

Canon Slowakije

Spanje

+34 91 375 45 55

Canon Spanje

Zweden

+46 (0)8 519 923 69

Canon Zweden

Zwitserland

+41 22 567 58 58

Canon Zwitserland (Frans)
Canon Zwitserland (Duits)

Nederland

+31 (0)20 721 91 03

Canon Nederland

Verenigd Koninkrijk

+44 (0)207 660 0186

Canon Verenigd Koninkrijk

Oproepen die worden berekend volgens de lokale tarieven zijn afhankelijk van uw huidige aanbieder van mobiele of vaste telefonie. Neem voor de exacte kosten eerst contact op met uw aanbieder.

In aanmerking komende landen voor Uitgebreide leengarantieservice projector

De volgende landen die deelnemen aan het European Warranty System (EWS) bieden de Uitgebreide leengarantieservice projector:Oostenrijk
België
Tsjechië
Denemarken  Estland*
Finland Frankrijk Duitsland Hongarije Ierland
Italië Letland* Litouwen* Luxemburg Nederland
Noorwegen Polen Portugal Zwitserland Slowakije
Spanje Zweden Verenigd Koninkrijk

 
* In Estland, Letland en Litouwen is de Uitgebreide leengarantieservice projector alleen beschikbaar voor in aanmerking komende projectormodellen die op of na 01-01-2016 zijn aangeschaft

In aanmerking komende modellen voor Uitgebreide leengarantieservice projector

De volgende modellen worden gedekt door de Uitgebreide leengarantieservice projector:

XEEDXEED WUX400ST  
XEED WX450ST
XEED WUX450ST 
XEED WUX450
XEED WUX4000 
XEED WX520
XEED WUX500      
XEED WUX5000 
XEED SX6000  XEED WX6000
XEED WUX6000 XEED WUX6010
XEED 4K500ST Alle medische varianten van vermelde modellen

LX 


LX-MU500 LX-MU600Z
LX-MU700 LX-MU800Z 
LX-MW500 Alle medische varianten van vermelde modellen

Feedback