Canon European Projector Warranty

Dit is een commerciële eindklantgarantie aangeboden door Canon Europa N.V., Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Nederland ('Canon') aan de eindgebruikers, die Canon-projectoren aanschaffen voor eigen gebruik, maar niet als consument handelen onder de lokale wetgeving van het land waar de projectoren worden aangeschaft.

Als u een consument bent, hebt u geen recht op deze garantie, maar uw wettelijke rechten als consument krachtens de heersende toepasselijke nationale wetgeving zijn wel op u van toepassing.

Deze Algemene voorwaarden en het aanbod hierin worden beheerst door de wetten van Engeland en Wales en zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.

Deze Canon European Projector Warranty bestaat uit verschillende serviceaanbiedingen en de aanbieding die op u van toepassing is, wordt bepaald door uw locatie; de projector die u hebt aangeschaft en het tijdstip waarop u het product hebt aangeschaft. De service-aanbiedingen zijn als volgt:


  • Return to Base-garantie
  • Uitgebreide leengarantieservice projector

Canon-projectoren die bestemd zijn voor verkoop en aangeschaft binnen de Europese Economische Ruimte ('EER’, te weten de EU, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen) en Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk - ''Regio', vallen onder de Canon European Projector Warranty. Canon garandeert dat indien de nieuwe projector gebreken vertoont binnen de geldige garantieperiode, het defect kosteloos wordt verholpen (algemene voorwaarden zijn van toepassing - zie hieronder). De Uitgebreide leengarantieservice projector van Canon kent verdere territoriale en projectorbeperkingen. Zie voor meer informatie de paragraaf over Uitgebreide leengarantieservice projector van Canon hieronder.

Voor elk product dat buiten de van toepassing zijnde garantievoorwaarden of -periode valt en voor schade of reparaties die niet worden gedekt door de garantie, is een betaalde reparatieservice beschikbaar. U kunt daarvan gebruikmaken door de projector te retourneren naar een door Canon erkend servicecentrum.

Deze garantie is uw enige en uitsluitende verhaalsmogelijkheid en noch Canon noch haar dochtermaatschappijen of andere deelnemers aan de European Projector Warranty kunnen aansprakelijk worden gehouden voor enige incidentele schade of gevolgschade voortvloeiend uit de schending van welke expliciete of impliciete garantie dan ook van dit product.

De eerder aangeboden verlenging van de lampgarantie van 3 jaar is niet meer beschikbaar. Bezoek onze pagina met projectorpromoties voor meer informatie.


Return To Base-garantie

V: Welke garantie is van toepassing op Canon-projectorproducten die binnen Europa zijn aangeschaft?

A: Over het algemeen is de European Projector Warranty van toepassing op Canon-producten die zijn aangeschaft in:-

Oostenrijk, België, Bulgarije, Cyprus, Tsjechische Republiek, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, IJsland, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden, Zwitserland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Bekijk de volledige voorwaarden en bepalingen van deze garantie.


V: Welke informatie met betrekking tot de garantie wordt meegeleverd in de verpakking als ik een Canon-product aanschaf?

A: Voor projectorgarantie in toepasselijke Europese landen zit er bij iedere projector over het algemeen een garantiekaart voor European Projector Warranty in de doos. Deze kaart lijkt op het volgende voorbeeld:


V: Moet ik documentatie invullen en terugsturen naar Canon om mijn European Projector Warranty te registreren?

A: Het is niet nodig om documentatie terug te sturen naar Canon om u te registreren voor de European Projector Warranty. Als u een specifiek verzoek voor een reparatie onder de European Projector Warranty wilt indienen, dient u Canon altijd te voorzien van een origineel en geldig aankoopbewijs (inclusief oorspronkelijke aankoopdatum) voor de projector in kwestie.


V: Welke documentatie is vereist om een reparatie te claimen die onder de European Projector Warranty valt?

A: Als u een specifiek verzoek voor een reparatie onder de European Projector Warranty wilt indienen, moet u Canon altijd te voorzien van een origineel en geldig aankoopbewijs (inclusief oorspronkelijke aankoopdatum) voor de projector in kwestie. Garantie-aanbiedingen kunnen onderhevig zijn aan aanvullende vereisten. Raadpleeg de betreffende voorwaarden van deze garantieaanbiedingen (indien van toepassing).


V: Hoelang is een standaard Canon European Projector Warranty geldig?

A: In het algemeen worden Canon-projectorproducten aangeboden met 3 of 5 jaar garantie. Er kunnen uitzonderingen gelden, zie het tabblad Rechten voor meer informatie.


V: Als ik een Canon-projector heb aangeschaft in een land dat niet onder het European Projector Warranty van Canon valt, kan ik dan nog wel aanspraak maken op de European Projector Warranty als ik me weer in een land bevindt dat daar wel onder valt?

A: Informatie over de garantievoorwaarden van uw projector wordt doorgaans bijgesloten in de verpakking van het apparaat. Over het algemeen vallen producten onder de garantie die van toepassing is op de betreffende verkoopregio. Eindklanten dienen de producten in deze regio aan te bieden om aanspraak te kunnen maken op een reparatie die onder de garantie valt. Canon biedt over het algemeen geen wereldwijde dekking tenzij dit uitdrukkelijk vermeld is voor specifieke producten/regio's.


Uitgebreide leengarantieservice projector

V: Welke modellen komen in aanmerking voor de Uitgebreide leengarantieservice projector?

A: De Uitgebreide leengarantieservice projector wordt aangeboden tijdens de betreffende garantieperiode voor in aanmerking komende XEED- en LX-projectoren die zijn aangeschaft op of vóór 30 november 2021.

Zie het tabblad Rechten voor meer informatie.


V: Waar is de Uitgebreide leengarantieservice projector beschikbaar?

A: De service is alleen beschikbaar in de volgende in aanmerking komende landen: België, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.


V: Wie kan de Uitgebreide leengarantieservice projector activeren?

A: De eindklant of verkoper kan het proces starten nadat een defect aan het product is vastgesteld. De leenprojector wordt verzonden nadat een defect aan een projector is vastgesteld (onder toepassing van de volledige algemene voorwaarden) en het aanbod van een leenapparaat is geaccepteerd.


V: Met wie moet ik contact opnemen om de Uitgebreide leengarantieservice projector te activeren?

A: De eindklant of verkoper dient contact op te nemen met de lokale helpdesk van Canon. Canon noteert alle relevante informatie (d.w.z. gegevens over het defect) en voert een eerstelijns onderzoek uit naar de mogelijk oorzaak. Als het defect blijft optreden, zal de tweedelijns ondersteuning van Canon contact opnemen met de eindklant of verkoper. Als de diagnose van het defect wordt bevestigd en reparatie wordt aanbevolen, wordt eenzelfde projector (of een projector met betere specificaties) aangeboden als leenapparaat.


V: Hoelang duurt het voordat de leenprojector wordt geleverd?

A: Waar mogelijk wordt de leenprojector verstrekt de dag nadat het leenapparaat wordt aangevraagd, waar een dergelijk verzoek wordt gedaan voor 11:00, en na twee dagen wanneer een dergelijk verzoek na 11:00 of in een weekend of op een feestdag wordt ontvangen.


V: Aan wie wordt de leenprojector geleverd?

A: Leenprojectoren kunnen ofwel aan de verkoper worden geleverd of rechtstreeks aan de eindklant (indien de eindklant de technische kennis heeft om installatiewerk uit te voeren).


V: Wat gebeurt er nadat de leenprojector is ontvangen?

A: Na ontvangst van de leenprojector is de verkoper of eindklant vervolgens verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de defecte projector aan Canon wordt geretourneerd. Er worden verzendetiketten verstrekt voor het retourneren van de defecte projector en de projector moet in de meegeleverde verzenddoos worden geplaatst. U dient contact op te nemen met het transportbedrijf om het transport van de defecte projector zo snel mogelijk te regelen. Onder normale omstandigheden worden de kosten van verzending door Canon gedekt.


V: Wat gebeurt er nadat de leenprojector is gerepareerd?

A: De verkoper of eindklant is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de leenprojector aan Canon wordt geretourneerd binnen 5 dagen nadat het gerepareerde apparaat is geretourneerd. Er worden verzendetiketten verstrekt voor het retourneren van de leenprojector en de projector moet in de meegeleverde verzenddoos worden geplaatst. U dient contact op te nemen met het transportbedrijf om het transport van het defecte product te regelen. Onder normale omstandigheden worden de kosten van verzending door Canon gedekt.


V: Wie is verantwoordelijk voor het weghalen van de defecte projector en het installeren van de gerepareerde projector?

A: Canon is niet verantwoordelijk voor het verwijderen of installeren van de oorspronkelijke projector. Dit is de verantwoordelijkheid van de eindklant of verkoper.


V: Wie is verantwoordelijk voor het installeren en weghalen van de leenprojector nadat de reparatie is voltooid?

A: Canon is niet verantwoordelijk voor het installeren of verwijderen van de leenprojector. Dit is de verantwoordelijkheid van de eindklant of verkoper.


V: Wat zijn de implicaties als het leenapparaat zoekraakt, wordt beschadigd of gestolen?

A: Canon biedt leenprojectoren aan de eindklant of verkoper onder toepassing van Canon's standaardleenvoorwaarden die hij of zij geacht wordt te hebben geaccepteerd als het aanbod van een leenprojector onder de Uitgebreide leengarantieservice projector is geaccepteerd. De eindklant of verkoper moet ervoor zorgen dat elk leenitem wordt geretourneerd in dezelfde staat als waarin het werd bezorgd. Hij of zij is verantwoordelijk voor enig verlies, schade aan of diefstal van een leenapparaat en kan verplicht worden om Canon schadeloos te stellen voor reparatie of vervanging. Eindklanten of verkopers wordt geadviseerd om een geschikte verzekering af te sluiten op apparatuur die aan hen wordt uitgeleend.