Canon European Projector Warranty

Dit is een commerciële eindklantgarantie aangeboden door Canon Europa N.V., Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Nederland ('Canon') aan de eindgebruikers, die Canon-projectoren aanschaffen voor eigen gebruik, maar niet als consument handelen onder de lokale wetgeving van het land waar de projectoren worden aangeschaft.

Als u een consument bent, hebt u geen recht op deze garantie, maar uw wettelijke rechten als consument krachtens de heersende toepasselijke nationale wetgeving zijn wel op u van toepassing.

Deze Algemene voorwaarden en het aanbod hierin worden beheerst door de wetten van Engeland en Wales en zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.

Deze Canon European Projector Warranty bestaat uit verschillende serviceaanbiedingen en de aanbieding die op u van toepassing is, wordt bepaald door uw locatie; de projector die u hebt aangeschaft en het tijdstip waarop u het product hebt aangeschaft. De service-aanbiedingen zijn als volgt:


  • Return to Base-garantie
  • Uitgebreide leengarantieservice projector

Canon-projectoren die bestemd zijn voor verkoop en aangeschaft binnen de Europese Economische Ruimte ('EER’, te weten de EU, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen) en Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk - ''Regio', vallen onder de Canon European Projector Warranty. Canon garandeert dat indien de nieuwe projector gebreken vertoont binnen de geldige garantieperiode, het defect kosteloos wordt verholpen (algemene voorwaarden zijn van toepassing - zie hieronder). De Uitgebreide leengarantieservice projector van Canon kent verdere territoriale en projectorbeperkingen. Zie voor meer informatie de paragraaf over Uitgebreide leengarantieservice projector van Canon hieronder.

Voor elk product dat buiten de van toepassing zijnde garantievoorwaarden of -periode valt en voor schade of reparaties die niet worden gedekt door de garantie, is een betaalde reparatieservice beschikbaar. U kunt daarvan gebruikmaken door de projector te retourneren naar een door Canon erkend servicecentrum.

Deze garantie is uw enige en uitsluitende verhaalsmogelijkheid en noch Canon noch haar dochtermaatschappijen of andere deelnemers aan de European Projector Warranty kunnen aansprakelijk worden gehouden voor enige incidentele schade of gevolgschade voortvloeiend uit de schending van welke expliciete of impliciete garantie dan ook van dit product.

De eerder aangeboden verlenging van de lampgarantie van 3 jaar is niet meer beschikbaar. Bezoek onze pagina met projectorpromoties voor meer informatie.


Return To Base-garantie

Alle Canon-projectoren die bestemd zijn voor en zijn aangeschaft binnen de Europese Economische Ruimte ('EER' - te weten de EU, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen) en Zwitserland komen in aanmerking voor kosteloze Return to Base-ondersteuning voor een periode van 3 jaar vanaf de datum van aankoop (Algemene voorwaarden zijn van toepassing).

Voor de volgende modellen geldt echter een andere garantieperiode zoals hieronder is aangegeven:


Model Garantieperiode
XEED 4K600Z 5 jaar of 12.000 uur*
XEED 4K600STZ 5 jaar of 12.000 uur*
XEED 4K6020Z 5 jaar of 12.000 uur*
XEED 4K501ST 3 jaar of 6000 uur*
XEED 4K5020Z 5 jaar of 12.000 uur*
XEED 4K6021Z 5 jaar of 12.000 uur*
XEED WUX7500 3 jaar of 6000 uur*
XEED WUX7000Z  5 jaar of 12.000 uur*
XEED WUX6700 3 jaar of 6000 uur*
XEED WUX6600Z 5 jaar of 12.000 uur*
XEED WUX6500 3 jaar of 6000 uur*
XEED WUX5800 3 jaar of 6000 uur*
XEED WUX5800Z 5 jaar of 12.000 uur*
XEED WUX500ST 3 jaar of 6000 uur*
LX-MU500Z 5 jaar of 12.000 uur*
LX-MH502Z 5 jaar of 12.000 uur*
LV-HD420 3 jaar of 6000 uur*
LV-X420 3 jaar of 6000 uur*

*Wat het eerst plaatsvindt.


Uitgebreide leengarantieservice projector

De Uitgebreide leengarantieservice projector wordt aangeboden tijdens de betreffende garantieperiode voor in aanmerking komende XEED- en LX-projectoren (alleen in in aanmerking komende landen) die zijn aangeschaft op of vóór 30 november 2021.

In aanmerking komende landen voor Uitgebreide leengarantieservice projector

De volgende landen die deelnemen aan European Projector Warranty bieden de Uitgebreide leengarantieservice projector:

         
Oostenrijk België Tsjechië Denemarken  Estland
Finland Frankrijk Duitsland Hongarije Ierland
Italië Letland Litouwen Luxemburg Nederland
Noorwegen Polen Portugal Zwitserland Slowakije
Spanje Zweden Verenigd Koninkrijk    

In aanmerking komende modellen voor Uitgebreide leengarantieservice projector

De volgende modellen worden gedekt door de Uitgebreide leengarantieservice projector:
Opmerking: aangepaste modellen zijn uitgesloten van de leenservice.

XEED

     
XEED SX6000 XEED WUX400ST XEED WUX5800Z
XEED WUX450 XEED WUX450ST XEED WUX500ST
XEED WUX500 XEED WUX7500 XEED WUX5000
XEED WUX4000 XEED WUX7000Z XEED WUX6010
XEED WUX6000 XEED WUX6700 XEED WX450ST
XEED WX520 XEED WUX6600Z XEED WX6000
XEED 4K500ST XEED WUX6500 XEED 4K501ST
XEED 4K5020Z XEED WUX5800
XEED 4K600STZ
XEED 4K600Z
XEED 4K6020Z
Alle medische varianten van vermelde modellen

LX

   
LX-MU500 LX-MU600Z
LX-MU700 LX-MU800Z 
LX-MW500 LX-MU500Z

LX-MH502Z