Draadloze verbinding instellen voor PIXMA PRO-100

Hier vindt u instructies voor het instellen van de draadloze verbinding op uw PIXMA PRO-100 printer en ook hoe u de fabrieksinstellingen van de printer kunt herstellen.

Sommige toegangspunten (ook wel routers of hubs genoemd) hebben een automatische verbindingsknop met de tekst 'WPS' (Wi-Fi Protected Setup).

Hierdoor kunnen toegestane apparaten zoals uw PIXMA PRO-100 verbinding maken met uw netwerk zonder dat u een wachtwoord hoeft in te voeren, zodat u uw apparaten snel en eenvoudig kunt verbinden.

Deze methode is verreweg de eenvoudigste manier om uw PIXMA PRO-100 te verbinden. Als uw toegangspunt een WPS-knop heeft, selecteert u het tabblad WPS-verbindingsmethode hieronder voor instructies voor deze verbindingsmethode.

Als uw router geen WPS ondersteunt, zijn er alternatieve instructies om uw PIXMA PRO-100 te verbinden. Selecteer daarvoor het tabblad Standaard verbindingsmethode hieronder.

WPS-verbindingsmethode

Voordat we beginnen, zijn er enkele voorwaarden waar eerst aan moet worden voldaan om de WPS-drukknopmethode te gebruiken:

  • Het toegangspunt moet over een fysieke WPS-drukknop beschikken. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat voor meer informatie. Als er geen WPS-drukknop is, gebruikt u de instructies op het tabblad Standaard verbindingsmethode.
  • Voor uw netwerk moet het veiligheidsprotocol WPA (Wi-Fi Protected Access) of WPA2 worden gebruikt. De meeste WPS-toegangspunten gebruiken dit protocol.

Stap 1

1. Controleer of de printer is ingeschakeld.

2. Houd de knop [Wi-Fi[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step1-WIFI] op de voorkant van de printer enkele seconden ingedrukt.

Stap 2

1. Controleer of deze knop blauw begint te knipperen en ga vervolgens naar uw toegangspunt en druk binnen 2 minuten op de [WPS]-knop.
Raadpleeg de handleiding bij het toegangspunt voor precieze informatie over het drukken op de WPS-knop.

Het (blauwe) Wi-Fi-lampje op de printer blijft knipperen wanneer u zoekt naar of verbinding maakt met het toegangspunt. Wanneer de printer succesvol verbinding met uw draadloze netwerk heeft gemaakt, stopt het blauwe lampje met knipperen en blijft branden.

Netwerkinstellingen controleren

Om te controleren of uw printer succesvol is aangesloten op uw draadloze netwerk, kunt u de netwerkinstellingen voor uw printer afdrukken indien gewenst:

1. Controleer of de printer is ingeschakeld.

2. Laad een vel normaal papier (A4- of Letter-formaat).

3. Houd de knop [Hervatten/Annuleren[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step1-Resume/Cancel] ingedrukt totdat het stroomlampje 6 maal knippert, en laat de knop dan los. De netwerkinformatiepagina wordt afgedrukt.

Controleer op de afdruk of de "Verbinding" "Actief" aangeeft en of de SSID - Service Set Identifier (de naam van uw draadloze netwerk) de juiste naam van uw draadloze netwerk aangeeft.


Hiermee is de WPS-configuratie voltooid.

Ga nu verder met de software-installatie om alles uit uw PIXMA PRO-100 te halen.

Als u de meegeleverde installatie-cd niet hebt, kunt u de handleidingen en software downloaden door uw product te selecteren op de PIXMA-productpagina.

Als het instellen van een draadloze verbinding na het volgen van deze gids nog steeds niet werkt, neem dan contact met ons op voor verdere ondersteuning.


Standaard USB-verbindingsmethode

Stap 1

1. Plaats de cd die bij uw printer is geleverd en voer de installatie uit.

Windows-gebruikers - als de “installatie-cd-rom" niet automatisch start, plaatst u de cd-rom opnieuw in de computer en klikt u op [Deze computer]. Selecteer de cd-rom en dubbelklik op [MSETUP4.EXE].
Windows 8-gebruikers - dubbelklik op [Canon_IJ]. Als het selectievenster wordt geopend, dubbelklikt u op [MSETUP4.EXE].

Mac-gebruikers - dubbelklik op het pictogram [Canon_IJ] dat op uw bureaublad is geplaatst. Als het selectievenster wordt geopend, klikt u op [INSTALLATIE] om de downloadkoppeling voor de software te starten.

Als u de meegeleverde installatie-cd niet hebt, kunt u de handleidingen en software downloaden door uw product te selecteren op de PIXMA-productpagina.

2. Klik op [Next/Volgende] wanneer het beginscherm wordt weergegeven.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_1

Opmerking: sommige modellen die ook zijn uitgerust met een bekabelde netwerkverbinding kunnen een extra scherm hebben waarin u wordt gevraagd om een USB- of netwerkverbinding te selecteren. Als u dit scherm ziet, selecteert u [Netwerkverbinding].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_2

3. Selecteer [Draadloze verbinding] als verbindingsmethode.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_3-1[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_3-2

4. Zorg ervoor dat de printer is ingeschakeld, controleer of het stroomlampje aan is en klik op [Volgende].

Stap 2

1. Klik op [Verbinden met het netwerk].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_4

2. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, klikt u op [Draadloze installatie met behulp van de USB-kabel].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_5

3. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, selecteert u uw regio en klikt u op [Volgende].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_6

4. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, selecteert u uw taal en klikt u op [Volgende].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_7

5. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, selecteert u de software die u wilt installeren en klikt u op [Volgende]. Als u nu nog niet zeker weet welke software u wilt installeren, hoeft u zich geen zorgen te maken. U kunt de software later altijd verwijderen, indien gewenst.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_8

6. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, klikt u op [Ja] om akkoord te gaan met de licentieovereenkomst voor eindgebruikers.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_9

<Alleen voor Windows-gebruikers>

Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, klikt u op [Volgende].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_10

7. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, klikt u op [Volgende].

Windows-gebruikersMac-gebruikers

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_11

Stap 3

1. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, sluit u de printer aan op uw computer via de meegeleverde USB-kabel. Dit is de kabel met het [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_12-symbool op de aansluiting.

Windows

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_13-1


Mac
[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_13-2

(Voor Mac-gebruikers: klik op [Volgende]).

2. Nadat uw printer is gedetecteerd, verschijnt het volgende scherm. De naam van het toegangspunt waarop uw computer is aangesloten, wordt weergegeven (waarbij "xxxxxxxxxxxxx" verschijnt). Als dit het draadloze netwerk is waarop u uw printer wilt aansluiten, klikt u op [Ja].

Windows

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_14-1
Mac
[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_14-2

<Alleen voor Mac-gebruikers>

Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, klikt u op [Toestaan].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_15

3. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, koppelt u de printer los van uw computer en klikt u op [Volgende].

Windows

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_16-1
Mac
[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_16-2

4. Het volgende scherm geeft het model van uw printer aan en de naam (of SSID) van uw draadloze netwerk.

Windows Mac[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_17

Klik op [Voltooien]. Klik op [OK].

Hiermee is de Windows-installatie voltooid

<Alleen voor Mac-gebruikers>

Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, klikt u op [Printer toevoegen].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_18

Selecteer in het volgende scherm de Canon IJ Network-driver en klik op [Toevoegen].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_19

Hiermee is de Mac-installatie voltooid.

Als het instellen van een draadloze verbinding na het volgen van deze gids nog steeds niet werkt, neem dan contact met ons op voor verdere ondersteuning.

Back to top


De netwerkinstellingen van uw PIXMA PRO-100 terugzetten naar de standaardinstellingen

Als u uw netwerkinstellingen wilt terugzetten naar de standaardinstellingen, bijvoorbeeld als u uw toegangspunt wijzigt, kunt u dit als volgt doen:

Houd er rekening mee dat door initialisatie alle netwerkinstellingen op het apparaat worden gewist, zodat afdrukken of scannen vanaf een computer via een netwerk wellicht onmogelijk worden totdat de printer opnieuw wordt geconfigureerd met nieuwe netwerkinstellingen.

1. Houd de knop [HERVATTEN/ANNULEREN[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step1-Resume/Cancel] ingedrukt totdat het stroomlampje 9 keer knippert.

2. Laat de knop [HERVATTEN/ANNULEREN[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step1-Resume/Cancel] los..

De netwerkinstellingen worden geïnitialiseerd.

De netwerkinstellingen zijn teruggezet naar de standaardinstellingen.

Als dit proces na het volgen van deze gids nog steeds niet werkt, neem dan contact met ons op voor verdere ondersteuning.