Draadloze verbinding instellen voor PIXMA PRO-10S

Sommige toegangspunten (ook wel routers of hubs genoemd) hebben een automatische verbindingsknop met de tekst 'WPS' (Wi-Fi Protected Setup). 

Hierdoor kunnen toegestane apparaten zoals uw PIXMA PRO-10S verbinding maken met uw netwerk zonder dat u een wachtwoord hoeft in te voeren, zodat u uw apparaten snel en eenvoudig kunt verbinden.  

Deze methode is verreweg de eenvoudigste manier om uw PIXMA PRO-10S te verbinden. Als uw toegangspunt een WPS-knop heeft, selecteert u het tabblad WPS-verbindingsmethode hieronder voor instructies voor deze verbindingsmethode. 

Als uw router geen WPS ondersteunt, zijn er alternatieve instructies om uw PIXMA PRO-10S te verbinden. Selecteer daarvoor het tabblad Standaard verbindingsmethode hieronder.


WPS-verbindingsmethode

Voordat we beginnen, zijn er enkele voorwaarden waar eerst aan moet worden voldaan om de WPS-drukknopmethode te gebruiken:

 • Het toegangspunt moet over een fysieke WPS-drukknop beschikken. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat voor meer informatie.
  Als er geen WPS-drukknop is, gebruikt u de instructies op het tabblad Standaard verbindingsmethode.
 • Voor uw netwerk moet het veiligheidsprotocol WPA (Wi-Fi Protected Access) of WPA2 worden gebruikt. De meeste WPS-toegangspunten gebruiken dit protocol

 1. Controleer of de printer is ingeschakeld.
 2. Houd de knop [Wi-Fi [MASTER] Wi-Fi-knop] aan de voorkant van de printer ingedrukt totdat het witte stroomlampje één keer knippert en laat deze vervolgens weer los.
 3. Controleer of deze Wi-Fi-knop blauw begint te knipperen en ga vervolgens naar uw toegangspunt en druk binnen 2 minuten op de [WPS]-knop.
  Raadpleeg de handleiding bij het toegangspunt voor precieze informatie over het drukken op de WPS-knop.

Het blauwe Wi-Fi-lampje op de printer blijft knipperen tijdens het zoeken naar of verbinding maken met het toegangspunt. Tijdens de installatie zal het witte stroomlampje ook beginnen te knipperen. Wanneer de printer succesvol verbinding met uw draadloze netwerk heeft gemaakt, stoppen het blauwe en witte lampje met knipperen en blijven ze branden.

Om te controleren of uw printer succesvol is aangesloten op uw draadloze netwerk, kunt u de netwerkinstellingen voor uw printer afdrukken indien gewenst:

 1. Controleer of de printer is ingeschakeld.
 2. Laad een vel normaal papier (A4- of Letter-formaat).
 3. Houd de knop [Resume/Cancel[MASTER] HervattenAnnuleren] (Hervatten/Annuleren) ingedrukt totdat het witte stroomlampje 6 maal knippert en laat de knop dan los. De netwerkinformatiepagina wordt afgedrukt. 

Controleer op de print of de 'Verbinding' de status 'Actief' aangeeft en of de SSID - Service Set Identifier (of de naam van uw draadloze netwerk) de juiste naam van uw draadloze netwerk aangeeft.


Hiermee is de WPS-configuratie voltooid.

Ga nu verder met de software-installatie om alles uit uw PIXMA PRO-10S te halen.

Als u de meegeleverde installatie-cd niet hebt, kunt u de handleidingen en software downloaden.

Als het instellen van een draadloze verbinding na het volgen van deze gids nog steeds niet werkt, neem dan contact met ons op voor verdere ondersteuning.


Standaard verbindingsmethode

Gebruik de onderstaande koppelingen om de juiste instructies weer te geven voor uw besturingssysteem -

Standaard verbindingsmethode - alleen voor Windows-gebruikers

 1. Plaats de cd die bij uw printer is geleverd en voer de installatie uit.
  Als de 'installatie-cd-rom' niet automatisch wordt gestart, plaatst u de cd-rom opnieuw in de computer en klikt u op [Deze computer]. Selecteer de cd-rom en dubbelklik op [MSETUP4.EXE].
  Als u de meegeleverde cd('s) niet hebt, kunt u de handleidingen en software downloaden.

 2. Wanneer het beginscherm wordt weergegeven, klikt u op [Next/Volgende].

  [MASTER] Scherm 1

 3. Selecteer [Draadloze LAN-verbinding] als verbindingsmethode en klik op [Volgende]

  [MASTER] Nieuwe scherm 2

 4. Zorg ervoor dat de printer is ingeschakeld, controleer of het witte stroomlampje aan is en klik op [Volgende].

  [MASTER] Scherm 4

 5. De software zoekt nu kort naar verbonden printers in uw netwerk.
  Als dit de eerste keer is dat u uw printer wilt instellen, zal deze niet worden gevonden. Zorg ervoor dat [Instellen printer kan niet worden gevonden in de lijst] is geselecteerd en klik op [Volgende].

  [MASTER] Scherm 5

 6. De installatie van de installatiehandleiding wordt nu gestart.

  [MASTER] Scherm 6

 7. Klik op [Volgende].

  [MASTER] Scherm 7

 8. Klik op [Kabelloze installatie].

  [MASTER] Scherm 8

 9. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, houdt u de knop [Wi-Fi [MASTER] Wi-Fi-knop] op de printer ingedrukt tot het witte stroomlampje 2 keer knippert en laat u deze daarna los en klikt u op [Volgende].

  [MASTER] Nieuwe scherm 9

 10. Controleer of het blauwe Wi-Fi -lamp snel knippert en of het witte stroomlampje brandt. Vervolgens klikt u op [Volgende].

  [MASTER] Nieuwe scherm 10

 11. Het volgende bericht wordt weergegeven.

  [MASTER] Scherm 11

 12. Nadat de printeraansluiting met het toegangspunt is voltooid, klikt u op [Next/Volgende].

  [MASTER] Scherm 12

 13. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, selecteert u uw regio en klikt u op [Volgende].

  [MASTER] Scherm 13

 14. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, selecteert u uw taal en klikt u op [Volgende].

  [MASTER] Scherm 14

 15. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, selecteert u de software die u wilt installeren en klikt u op [Volgende]. Als u nu nog niet zeker weet welke software u wilt installeren, hoeft u zich geen zorgen te maken. U kunt de software later altijd verwijderen, indien gewenst.

  [MASTER] Nieuwe scherm 15

 16. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, klikt u op [Ja] om akkoord te gaan met de licentieovereenkomst voor eindgebruikers.

  [MASTER] Scherm 16

 17. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, klikt u op [Volgende].

  [MASTER] Scherm 17

 18. De software wordt nu geïnstalleerd.

  [MASTER] Scherm 18
  Als het volgende scherm wordt weergegeven tijdens de installatie, klikt u op [Opnieuw detecteren] om uw printer opnieuw te zoeken.

  Afhankelijk van uw netwerkconfiguratie kan het een paar minuten duren voordat de printer door de software wordt gevonden. Mogelijk moet u een paar keer op Opnieuw detecteren klikken.

  [MASTER] Scherm 19

 19. Zodra de installatie is voltooid, wordt het volgende scherm weergegeven om het model van uw printer en de naam (of SSID) van uw draadloze netwerk aan te geven. Klik op [Voltooien].

  [MASTER] Scherm 20

 20. Als dit de eerste keer is dat u uw printer wilt instellen en het volgende scherm wordt weergegeven, klikt u op [Execute/Uitvoeren] om de printkop uit te lijnen, anders klikt u op [Next/Volgende].

  [MASTER] Nieuwe scherm 21

 21. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, klikt u op [Volgende].

  [MASTER] Nieuwe scherm 22

 22. Als u in dit stadium uw printer wilt registreren, klikt u op [Volgende]. U kunt uw printer ook op een later tijdstip registreren via de Quick Menu-software. In dat geval kunt u nu op [Annuleren] klikken.

  [MASTER] Scherm 23

 23. Als u wilt deelnemen aan het Extended Survey Program (Uitgebreid enquêteprogramma), klikt u op [Akkoord]. U kunt ook klikken op [Ik ga niet akkoord].

  [MASTER] Scherm 24 

 24. Klik op [Afsluiten] om de installatie te voltooien.

  [MASTER] Scherm 26

Hiermee is de Windows-installatie voltooid 
Als het instellen van een draadloze verbinding na het volgen van deze gids nog steeds niet werkt, neem dan contact met ons op voor verdere ondersteuning. 


Back to top

Standaard verbindingsmethode - alleen voor Mac-gebruikers

Download voordat u begint de installatiesoftware.

 1. Nadat u het bestand heb gedownload, zoekt u het bestand op en dubbelklikt u erop. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, dubbelklikt u op [Volgende].
  [MASTER] Scherm 27

 2. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, klikt u op [Openen]
  [MASTER] Scherm 28

 3. Wanneer het beginscherm wordt weergegeven, klikt u op [Volgende].

  [MASTER] Scherm 29

 4. Mogelijk wordt u gevraagd uw wachtwoord in te voeren om verder te gaan met de installatie. Typ uw wachtwoord en klik op [Helper installeren].

  [MASTER] Scherm 30

 5. Klik op [Volgende].

  [MASTER] Scherm 31

 6. Selecteer [Draadloze LAN-verbinding] als verbindingsmethode en klik op [Volgende]

  [MASTER] Nieuwe scherm 2

 7. Zorg ervoor dat de printer is ingeschakeld, controleer of het witte stroomlampje aan is en klik op [Volgende].

  [MASTER] Scherm 34

 8. De software zoekt nu kort naar verbonden printers in uw netwerk.
  Als dit de eerste keer is dat u uw printer wilt instellen, zal deze niet worden gevonden. Zorg ervoor dat [Instellen printer kan niet worden gevonden in de lijst] is geselecteerd en klik op [Volgende].

  [MASTER] Scherm 35

 9. Als het volgende scherm verschijnt, selecteert u [Openen].

  [MASTER] Scherm 36

 10. Klik op [Volgende].

  [MASTER] Scherm 7

 11. Klik op [Kabelloze installatie].

  [MASTER] Scherm 8
 12. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, houdt u de knop [Wi-Fi [MASTER] Wi-Fi-knop] op de printer ingedrukt tot het witte stroomlampje 2 keer knippert en laat u deze daarna los. Klik op [Next/Volgende].

  [MASTER] Nieuwe scherm 9

 13. Controleer of het blauwe Wi-Fi -lamp snel knippert en of het witte stroomlampje brandt. Vervolgens klikt u op [Next/Volgende].

  [MASTER] Nieuwe scherm 10

 14. Het volgende bericht wordt weergegeven:

  [MASTER] Scherm 37

 15. Klik op [Toestaan] wanneer het volgende bericht wordt weergegeven.

  [MASTER] Scherm 38

 16. Nadat de verbinding met het toegangspunt is voltooid, klikt u op [Volgende].

  [MASTER] Scherm 12

 17. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, selecteert u uw regio en klikt u op [Next/Volgende].

  [MASTER] Scherm 13

 18. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, selecteert u uw taal en klikt u op [Volgende].

  [MASTER] Scherm 14

 19. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, selecteert u de software die u wilt installeren en klikt u op [Next/Volgende]. Als u nu nog niet zeker weet welke software u wilt installeren, hoeft u zich geen zorgen te maken. U kunt de software later altijd verwijderen, indien gewenst.

  [MASTER] Scherm 39

 20. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, klikt u op [Ja] om akkoord te gaan met de licentieovereenkomst voor eindgebruikers.

  [MASTER] Scherm 40

 21. Als het volgende scherm wordt weergegeven en u wilt een alias maken van de handleiding op uw bureaublad, klikt u op [Akkoord], anders klikt u op [Niet akkoord] om deze stap over te slaan.

  [MASTER] Scherm 41

 22. De software wordt vervolgens gedownload en geïnstalleerd.

  [MASTER] Nieuwe scherm 42
  Als het volgende scherm wordt weergegeven tijdens de installatie, klikt u op [Opnieuw detecteren] om uw printer opnieuw te zoeken.
  Afhankelijk van uw netwerkconfiguratie kan het een paar minuten duren voordat de printer door de software wordt gevonden. Mogelijk moet u een paar keer op Opnieuw detecteren klikken.

  [MASTER] Nieuwe scherm 43

 23. Selecteer in het scherm Canon IJ Network Tool de gedetecteerde printer en klik op [Volgende].

  [MASTER] Nieuwe scherm 44

 24. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, klikt u op [Printer toevoegen].

  [MASTER] Scherm 43

 25. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, selecteert u de versie [Canon IJ Network] van uw printer en klikt u op [Toevoegen].

  [MASTER] Nieuwe scherm 45

 26. Het volgende scherm wordt kort weergegeven.

  [MASTER] Scherm 45

 27. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, klikt u op [Volgende].

  [MASTER] Scherm 46

 28. Als dit de eerste keer is dat u uw printer wilt instellen en het volgende scherm wordt weergegeven, klikt u op [Execute/Uitvoeren] om de printkop uit te lijnen, anders klikt u op [Next/Volgende].

  [MASTER] Nieuwe scherm 46

 29. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, klikt u op [Volgende].

  [MASTER] Scherm 48

 30. Als u in dit stadium uw printer wilt registreren, klikt u op [Volgende]. U kunt uw printer ook op een later tijdstip registreren via de Quick Menu-software. In dat geval kunt u nu op [Annuleren] klikken. 

  [MASTER] Scherm 49

 31. Als u wilt deelnemen aan het Extended Survey Program (Uitgebreid enquêteprogramma), klikt u op [Akkoord]. U kunt ook klikken op [Ik ga niet akkoord].

  [MASTER] Scherm 50

 32. Als het volgende scherm wordt weergegeven en u wilt een testafdruk uitvoeren om de netwerkinstellingen te controleren, klikt u op [Uitvoeren], anders slaat u deze stap over en klikt u op [Volgende].

  [MASTER] Scherm 51

 33. Klik op [Afsluiten] om de installatie te voltooien.

  [MASTER] Scherm 52


Hiermee is de Mac-installatie voltooid

Als het instellen van een draadloze verbinding na het volgen van deze gids nog steeds niet werkt, neem dan contact met ons op voor verdere ondersteuning.

Terug naar boven


De netwerkinstellingen van uw PIXMA Pro-10S terugzetten naar de standaardinstellingen

Als u uw netwerkinstellingen wilt terugzetten naar de standaardinstellingen, bijvoorbeeld als u uw toegangspunt wijzigt, kunt u dit als volgt doen:

Houd er rekening mee dat door initialisatie alle netwerkinstellingen op het apparaat worden gewist, zodat afdrukken of scannen vanaf een computer via een netwerk wellicht onmogelijk worden totdat de printer opnieuw wordt geconfigureerd met nieuwe netwerkinstellingen.

 1. Houd de knop [HERVATTEN/ANNULEREN [MASTER] HervattenAnnuleren] ingedrukt totdat het stroomlampje 15 keer knippert.
 2. Laat de knop [HERVATTEN/ANNULEREN [MASTER] HervattenAnnuleren] los.


De netwerkinstellingen zijn teruggezet naar de standaardinstellingen.

Als dit proces na het volgen van deze gids nog steeds niet werkt, neem dan contact met ons op voor verdere ondersteuning.

Back to top