Home & Photo Printers PIXMA MG7751 Lifestyle side view

Wi-Fi-installatiehandleiding voor de PIXMA MX714

Sommige toegangspunten (vaak aangeduid als routers of hubs) hebben een knop voor automatische verbinding met het label WPS (Wi-Fi Protected Setup). Hiermee kunnen toegestane apparaten worden verbonden met uw netwerk zonder dat u een wachtwoord hoeft in te voeren. Dit is de eenvoudigste manier om verbinding te maken met uw PIXMA-printer. Als uw toegangspunt een WPS-knop heeft, selecteert u WPS-verbindingsmethode hieronder voor instructies voor deze verbindingsmethode.

Als uw toegangspunt WPS niet ondersteunt, selecteert u hieronder Standaardverbindingsmethode.

WPS-verbindingsmethode

Voordat we beginnen, zijn er enkele voorwaarden waar eerst aan moet worden voldaan om de WPS-drukknopmethode te gebruiken:

  • Het toegangspunt moet over een fysieke WPS-drukknop beschikken. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat voor meer informatie.
    Als er geen WPS-drukknop is, gebruikt u de instructies in het gedeelte Standaard verbindingsmethode.

  • Voor uw netwerk moet het veiligheidsprotocol WPA (Wi-Fi Protected Access) of WPA2 worden gebruikt. De meeste WPS-toegangspunten gebruiken dit protocol.


Stap 1

1. Druk op de knop [Menu] (A) van de printer.Stap 2

1. Gebruik de knoppen [] (A) om te navigeren naar het pictogram [draadloze LAN instellen] of [WLAN instellen] en druk op de knop [OK] (B).Het (blauwe) Wi-Fi-lampje (C) gaat branden wanneer een draadloze verbinding is ingeschakeld.

De printer zoekt nu automatisch naar toegangspunten die de WPS-functie ondersteunen.


Stap 3

Het scherm van de printer moet eruitzien zoals hieronder weergegeven:1. Houd de [WPS]-knop op het toegangspunt ongeveer 5 seconden ingedrukt en laat deze vervolgens los.

Voor instructies voor het starten van WPS op uw toegangspunt raadpleegt u de bijbehorende gebruikershandleiding.

2. Druk binnen 2 minuten op de knop [OK] op de printer.

Het (blauwe) Wi-Fi-lampje op de printer knippert wanneer u zoekt naar of verbinding maakt met het toegangspunt.

3. Wanneer het onderstaande scherm verschijnt, drukt u op de knop [OK] om de configuratie te voltooien.Hiermee is de WPS-configuratie voltooid.


Ga nu verder met de software-installatie om alles uit uw PIXMA MX714 te halen.

Als u de meegeleverde installatie-CD niet hebt, kunt u de handleidingen en software downloaden om door te gaan.


Als het instellen van WPS na het volgen van deze gids nog steeds niet werkt, neem dan contact met ons op voor verdere ondersteuning.


Standaard verbindingsmethode

Stap 1

1. Druk op de knop [Menu] (A) van de printer. Stap 2

1. Gebruik de knoppen [] (A) om te navigeren naar het pictogram [draadloze LAN instellen] of [WLAN instellen] en druk op de knop [OK] (B). Het (blauwe) Wi-Fi-lampje (C) gaat branden wanneer een draadloze verbinding is ingeschakeld. 


Stap 3

Het scherm van de printer moet eruitzien zoals hieronder weergegeven:1. Druk op de knop [Stoppen/Hervatten ].
Het volgende scherm wordt weergegeven. 2. Selecteer [Standaardconfiguratie].

De printer zal nu zoeken in alle beschikbare draadloze netwerken in de directe omgeving.

1. Gebruik de knoppen [] om de naam (of SSID) van uw draadloze netwerk te markeren en druk vervolgens op [OK] om het te selecteren. De naam van uw draadloze netwerk kunt u controleren op een bedrukt etiket op uw toegangspunt of door middel van het netwerk waarmee uw computer is verbonden. Als u uw netwerk niet in de netwerklijst ziet, drukt u op de linkerfunctieknop (A) [Opnieuw zoeken].4. Een van de onderstaande schermen wordt weergegeven op de printer, afhankelijk van welke beveiligingsmethode uw toegangspunt gebruikt. 


WEPWPA/WPA2


5. Druk op de knop [OK].

6. Voer het netwerkwachtwoord in (WEP-sleutel of beveiligingszin). Indien u niet zeker bent van het wachtwoord van uw draadloze netwerk, kan het op een bedrukt etiket op uw toegangspunt staan. De invoer is hoofdlettergevoelig.


U kunt de tekens invoeren wanneer het toetsenbord wordt weergegeven op de printer.

Volg de onderstaande procedure. a. Wanneer een toetsenbord op het scherm wordt weergegeven (zoals hierboven), drukt u op de middelste knop (A) om te schakelen naar een toetsenbord dat de tekens ondersteunt die u wilt gebruiken.

Drie soorten toetsenborden (alfabet in hoofdletters, alfabet in kleine letters en numeriek/symbolen) leverbaar. Door op de middelste functieknop te drukken, schakelt u tussen de typen toetsenborden.

b. Gebruik de knoppen [] (B) om een teken op het toetsenbord te selecteren en druk op de knop [OK] om het in te voeren.

Ingevoerde tekens verschijnen in het bovenste gedeelte (C) van het toetsenbord op het scherm.

c. Als u een teken wilt verwijderen, drukt u op de rechterfunctieknop [Teken verwijderen]

d. Herhaal a en b voor het invoeren van de resterende tekens.

7. Druk op de linkerfunctieknop om [Gereed] te selecteren als u uw netwerkwachtwoord hebt ingevoerd.

8. Controleer of het netwerkwachtwoord correct is.

Als u een fout hebt gemaakt, drukt u op [OK] om het ingevoerde wachtwoord te bewerken. 9. Druk op de linkerfunctieknop [Configuratie beëindigen] om verbinding met uw netwerk te maken.

10. Wanneer het onderstaande scherm verschijnt, drukt u op de knop [OK] om terug te keren naar het menuscherm. Hiermee is de standaardconfiguratie van de verbinding voltooid.


Ga nu verder met de software-installatie om alles uit uw PIXMA MX714 te halen.
Als u de meegeleverde installatie-CD niet hebt, kunt u de handleidingen en software downloaden om door te gaan.


Als het instellen van een wireless verbinding na het volgen van deze gids nog steeds niet werkt, neem dan contact met Canon op voor verdere ondersteuning.


Netwerkinstellingen terugzetten naar fabrieksinstellingen

Als u uw netwerkinstellingen wilt terugzetten naar de standaardinstellingen, bijvoorbeeld als u uw toegangspunt wijzigt, kunt u dit als volgt doen:


Stap 1

1. Druk op de knop [Menu] (A) van de printer.Stap 2

1. Gebruik de knoppen[] (A) om naar het pictogram [Setup/Instellen] te navigeren .


 


2. Druk op de knop [OK] (B).


Stap 3

1. Gebruik de knoppen [] (A) om te navigeren naar het pictogram [[Device settings/Apparaatinstellingen].2. Druk op de knop [OK] (B).


Stap 4

1. Gebruik de knoppen [] (A) om te navigeren naar [LAN settings/LAN-instellingen]2. Druk op de knop [OK] (B).


Stap 5

1. Gebruik de knoppen [] (A) om te navigeren naar [Reset LAN settings/LAN-instellingen opnieuw instellen].2. Druk op de knop [OK] (B).

3. Gebruik de knoppen [] (A) om [Yes/Ja] te selecteren en druk daarna op de knop [OK] (B) ter bevestiging. Het scherm "Bezig met verwerken….. Een ogenblik geduld" wordt weergegeven.

4. Als het scherm "Het volgende is voltooid." wordt weergegeven, drukt u op de knop [OK] (B) om het herstelproces voor de LAN-instellingen te voltooien.


De instellingen van het draadloze netwerk zijn teruggezet naar de standaardinstellingen.


Als dit proces na het volgen van deze gids nog steeds niet werkt, neem dan contact met Canon op voor verdere ondersteuning.