Draadloze verbinding instellen voor PIXMA MG7140

Hier vindt u instructies voor het instellen van de draadloze verbinding op uw PIXMA MG7140-printer en ook hoe u de fabrieksinstellingen van de printer kunt herstellen.

Sommige toegangspunten (ook wel routers of hubs genoemd) hebben een automatische verbindingsknop met de tekst 'WPS' (Wi-Fi Protected Setup).

Hierdoor kunnen toegestane apparaten zoals uw PIXMA MG7140 verbinding maken met uw netwerk zonder dat u een wachtwoord hoeft in te voeren, zodat u uw apparaten snel en eenvoudig kunt verbinden.

Deze methode is verreweg de eenvoudigste manier om uw PIXMA MG7140 te verbinden. Als uw toegangspunt een WPS-knop heeft, selecteert u het tabblad WPS-verbindingsmethode hieronder voor instructies voor deze verbindingsmethode.

Als uw router geen WPS ondersteunt, zijn er alternatieve instructies om uw PIXMA MG7140 te verbinden. Selecteer daarvoor het tabblad Standaard verbindingsmethode hieronder.

WPS-verbindingsmethode

Voordat we beginnen, zijn er enkele voorwaarden waar eerst aan moet worden voldaan om de WPS-drukknopmethode te gebruiken:

  • Het toegangspunt moet over een fysieke WPS-drukknop beschikken. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat voor meer informatie. Als er geen WPS-drukknop is, gebruikt u de instructies op het tabblad Standaard verbindingsmethode.
  • Voor uw netwerk moet het veiligheidsprotocol WPA (Wi-Fi Protected Access) of WPA2 worden gebruikt. De meeste WPS-toegangspunten gebruiken dit protocol.

Stap 1

1. Als uw apparaat niet het hieronder getoonde scherm weergeeft, drukt u op de verlichte knop [Home] (A) om terug te keren naar het beginscherm.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1-1

Stap 2

1. Veeg het scherm naar links en tik vervolgens op het pictogram [WLAN instellen][MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1-2.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1-3

Stap 3

1. Wanneer het onderstaande scherm wordt weergegeven, selecteert u [Draadloze LAN-instellingen].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1-4

Het (blauwe) Wi-Fi-lampje (C) gaat branden wanneer een draadloze verbinding is ingeschakeld.

De printer zoekt nu automatisch naar toegangspunten die de WPS-functie ondersteunen.

Stap 4

Het scherm van de printer moet eruitzien zoals hieronder weergegeven -

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1-5

1. Tik op [Instellenstarten] op de printer.

Het (blauwe) Wi-Fi-lampje op de printer knippert wanneer u zoekt naar of verbinding maakt met het toegangspunt.

2. Houd de [WPS]-knop op het toegangspunt ongeveer 5 seconden ingedrukt en laat deze vervolgens los.
Voor instructies voor het starten van WPS op uw toegangspunt raadpleegt u de bijbehorende gebruikershandleiding.

3. Tik binnen 2 minuten op [OK] op de printer om verbinding te maken met het toegangspunt.

4. Wanneer het onderstaande scherm wordt weergegeven, tikt u op [OK] om de installatie te voltooien.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1-6


Hiermee is de Wi-Fi-installatieprocedure voltooid.

Ga nu verder met de software-installatie om alles uit uw PIXMA MG7140 te halen.

Als u de meegeleverde installatie-cd niet hebt, kunt u de handleidingen en software downloaden door uw product te selecteren op de PIXMA-productpagina.

Als het instellen van WPS na het volgen van deze gids nog steeds niet werkt, neem dan contact met ons op voor verdere ondersteuning.


Standaard USB-verbindingsmethode

Stap 1

1. Als uw apparaat niet het hieronder getoonde scherm weergeeft, drukt u op de verlichte knop [Home] (A) om terug te keren naar het beginscherm.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-1

Stap 2

1. Veeg het scherm naar links en tik vervolgens op het pictogram [WLAN instellen][MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-2.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-3

Stap 3

1. Wanneer het onderstaande scherm wordt weergegeven, selecteert u [Draadloze LAN-instellingen].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-4

Het (blauwe) Wi-Fi-lampje (C) gaat branden wanneer een draadloze verbinding is ingeschakeld.

Stap 4

Het scherm van de printer moet eruitzien zoals hieronder weergegeven -

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-5

1. Tik op [Andere verbindingsmethoden].

2. Tik op [Standaardconfiguratie].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-6

De printer zal nu zoeken in alle beschikbare draadloze netwerken in de directe omgeving.

3. Tik op de [naam (of SSID)] van uw draadloze netwerk in de lijst [Toegangspunt selecteren] die op het LCD-scherm van de printer wordt weergegeven.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-7

De naam van uw draadloze netwerk wordt hier weergegeven als "xxxx"

De naam van uw draadloze netwerk kunt u controleren op een bedrukt etiket op uw toegangspunt of door middel van het netwerk waarmee uw computer is verbonden.

Als u uw netwerk niet in de netwerklijst ziet, tikt u op [Opnieuw zoeken].

4. Een van de onderstaande schermen wordt weergegeven op de printer, afhankelijk van welke beveiligingsmethode uw toegangspunt gebruikt.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-8

5. Tik op het scherm [Invoeren] zodat het netwerkwachtwoord kan worden ingevoerd.

6. Voer het netwerkwachtwoord (WEP-sleutel of beveiligingszin) van uw draadloze netwerk in.
De invoer is hoofdlettergevoelig.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-9

U kunt tekens invoeren wanneer het toetsenbord wordt weergegeven op de printer. Volg de onderstaande procedure.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-10

a.U kunt de tekens invoeren wanneer het toetsenbord wordt weergegeven op het LCD-scherm van de printer.

(Wachtwoordinvoer is hoofdlettergevoelig).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-11 : Tik erop om te schakelen tussen "kleine letters" en "getallen en symbolen".

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-12 : Wanneer letters van het alfabet worden weergegeven, tikt u erop om te schakelen tussen hoofdletters en kleine letters. Wanneer getallen en symbolen worden weergegeven, tikt u erop om tussen symbooltypen te schakelen.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-13 : Tik om een spatie in te voeren.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-14 : Tik om het teken op de cursorpositie te verwijderen. Gebruik [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-15 of [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-16 om de cursor naar het doelteken te verplaatsen.

b. Tik op het teken dat u wilt invoeren.

c. Herhaal stappen a. en b. om de resterende tekens in te voeren.

7. Tik op [Toepassen] als u klaar bent.

8. Uw netwerkwachtwoord wordt weergegeven. Bevestig dat de gegevens die u hebt ingevoerd juist zijn.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-17

9. Tik op [OK] om uw netwerkwachtwoord in te voeren en maak verbinding met uw toegangspunt. Als u een fout hebt gemaakt en het wachtwoord moet corrigeren, raakt u de knop [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-18] aan om opnieuw te starten.

10. Wanneer het onderstaande scherm wordt weergegeven, tikt u op [OK] om de installatie te voltooien.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-19

Hiermee is de standaardconfiguratie van de verbinding voltooid.

Ga nu verder met de software-installatie om alles uit uw PIXMA MG7140 te halen.

Als u de meegeleverde installatie-cd niet hebt, kunt u de handleidingen en software downloaden door uw product te selecteren op de PIXMA-productpagina.

Als het instellen van een draadloze verbinding na het volgen van deze gids nog steeds niet werkt, neem dan contact met ons op voor verdere ondersteuning.


De netwerkinstellingen van uw PIXMA MG7140 terugzetten naar de standaardinstellingen

Als u uw netwerkinstellingen wilt terugzetten naar de standaardinstellingen, bijvoorbeeld als u uw toegangspunt wijzigt, kunt u dit als volgt doen:

Stap 1

1. Als uw apparaat niet het hieronder getoonde scherm weergeeft, drukt u op de verlichte knop [Home] (A) om terug te keren naar het beginscherm.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 3-1

Stap 2

1. Veeg het scherm naar rechts om naar het pictogram [Instellen][MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 3-2 te navigeren.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 3-3

Stap 3

1. Tik op het pictogram [Instellen][MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 3-2 om in het instelscherm te komen.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 3-4

Stap 4

1. Tik op [Apparaatinstellingen] om in het scherm Apparaatinstellingen te komen.

Stap 5

1. Blader omhoog en tik op [Instelling herstellen].

Stap 6

1. Tik op [Alleen LAN-instellingen].

Stap 7

1. Als het bericht [Instelling herstellen?] wordt weergegeven, tikt u op [Ja] om te bevestigen. Het scherm [Bezig met verwerken….. Een ogenblik geduld] wordt weergegeven.

Stap 8

1. Als het bericht [Het volgende is voltooid], [LAN-instellingen opnieuw instellen] wordt weergegeven, tikt u op [OK] om het herstelproces van de LAN-instellingen te voltooien.
U keert terug in het scherm LAN-instellingen. Druk op de knop [HOME][MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 3-5 om terug te keren naar het hoofdscherm.

De netwerkinstellingen zijn teruggezet naar de standaardinstellingen.

Als dit proces na het volgen van deze gids nog steeds niet werkt, neem dan contact met ons op voor verdere ondersteuning.