Draadloze verbinding instellen voor PIXMA MG6440

Hier vindt u instructies voor het instellen van de draadloze verbinding op uw PIXMA MG6440-printer en ook hoe u de fabrieksinstellingen van de printer kunt herstellen.

Sommige toegangspunten (ook wel routers of hubs genoemd) hebben een automatische verbindingsknop met de tekst 'WPS' (Wi-Fi Protected Setup).

Hierdoor kunnen toegestane apparaten zoals uw PIXMA MG6440 verbinding maken met uw netwerk zonder dat u een wachtwoord hoeft in te voeren, zodat u uw apparaten snel en eenvoudig kunt verbinden.

Deze methode is verreweg de eenvoudigste manier om uw PIXMA MG6440 te verbinden. Als uw toegangspunt een WPS-knop heeft, selecteert u het tabblad WPS-verbindingsmethode hieronder voor instructies voor deze verbindingsmethode.

Als uw router geen WPS ondersteunt, zijn er alternatieve instructies om uw PIXMA MG6440 te verbinden. Selecteer daarvoor het tabblad Standaard verbindingsmethode hieronder

WPS-verbindingsmethode

Voordat we beginnen, zijn er enkele voorwaarden waar eerst aan moet worden voldaan om de WPS-drukknopmethode te gebruiken:

1. Het toegangspunt moet over een fysieke WPS-drukknop beschikken.
Raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat voor meer informatie.
Als er geen WPS-drukknop is, gebruikt u de instructies op het tabblad Standaard verbindingsmethode.

2. Voor uw netwerk moet het veiligheidsprotocol WPA (Wi-Fi Protected Access) of WPA2 worden gebruikt. De meeste WPS-toegangspunten gebruiken dit protocol.

Stap 1

1. Druk op de knop [Home] (A) van de printer.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1-1

Stap 2

Gebruik de knoppen [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page down] (A) om het pictogram [WLAN [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-2] te selecteren.

2. Druk op de linkerfunctieknop (B).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1-2

Stap 3

1. Wanneer het onderstaande scherm wordt weergegeven, selecteert u [Draadloze LAN-instellingen] en drukt u op [OK].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1-3

Het (blauwe) Wi-Fi-lampje (C) gaat branden wanneer de draadloze verbinding is ingeschakeld.

De printer zoekt nu automatisch naar toegangspunten die de WPS-functie ondersteunen.

Stap 4

Het scherm van de printer moet eruitzien zoals hieronder weergegeven -

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1-4

1. Houd de [WPS]-knop op het toegangspunt ongeveer 5 seconden ingedrukt en laat deze vervolgens los.

Voor instructies voor het starten van WPS op uw toegangspunt raadpleegt u de bijbehorende gebruikershandleiding.

2. Druk binnen 2 minuten op de knop [OK] op de printer.

Het (blauwe) Wi-Fi-lampje op de printer knippert wanneer u zoekt naar of verbinding maakt met het toegangspunt.

3. Wanneer het onderstaande scherm [Verbonden met toegangspunt] wordt weergegeven, drukt u op de knop [OK] om de installatie te voltooien.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1-5

Hiermee is de WPS-configuratie voltooid.

Ga nu verder met de software-installatie om alles uit uw PIXMA MG6440 te halen.

Als u de meegeleverde installatie-cd niet hebt, kunt u de handleidingen en software downloaden door uw product te selecteren op de PIXMA-productpagina.

Als het instellen van WPS na het volgen van deze gids nog steeds niet werkt, neem dan contact met ons op voor verdere ondersteuning.

Back to top


Standaard USB-verbindingsmethode

Stap 1

1. Druk op de knop [Home] (A) van de printer.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-1

Stap 2

1. Gebruik de knoppen [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page down] (A) om het pictogram [WLAN][MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-2 te selecteren.

2. Druk op de linkerfunctieknop (B).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-3

Stap 3

1. Wanneer het onderstaande scherm wordt weergegeven, selecteert u [Draadloze LAN-instellingen] en drukt u op [OK].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-4

Het (blauwe) Wi-Fi-lampje (C) gaat branden wanneer de draadloze verbinding is ingeschakeld.

Stap 4

Het scherm van de printer moet eruitzien zoals hieronder weergegeven -

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-5

1. Druk op de knop [Stop/Opnieuw instellen[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page stop button].

Het volgende scherm wordt weergegeven.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-6

2. Selecteer [Standaardconfiguratie] en druk vervolgens op de knop [OK] om het standaardconfiguratieproces te starten.

De printer zal nu zoeken in alle beschikbare draadloze netwerken in de directe omgeving.

3. Gebruik de knoppen [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page down] om het toegangspunt te selecteren (dit is de naam (of SSID) van uw netwerk) en druk vervolgens op de knop [OK].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-7

De naam van uw draadloze netwerk wordt hier weergegeven als "xxxx"

De naam van uw draadloze netwerk kunt u controleren op een bedrukt etiket op uw toegangspunt of door middel van het netwerk waarmee uw computer is verbonden.

Als u uw netwerk niet in de netwerklijst ziet, drukt u op de linkerfunctieknop (A) om [Opnieuw zoeken] te selecteren.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-8

Een van de onderstaande schermen wordt weergegeven op de printer, afhankelijk van welke beveiligingsmethode uw toegangspunt gebruikt.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-9

4. Druk op de knop [OK] om uw netwerkwachtwoord in te voeren of te wijzigen.

5. Voer het netwerkwachtwoord (WEP-sleutel of beveiligingszin) van uw draadloze netwerk in.
De invoer is hoofdlettergevoelig.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-10

U kunt tekens invoeren wanneer het toetsenbord wordt weergegeven op het LCD-scherm van de printer. Volg de onderstaande procedure -

a. Wachtwoordinvoer is hoofdlettergevoelig, dus druk op de middelste functieknop (A) om te schakelen tussen kleine letters, hoofdletters en numerieke tekens.

b. Gebruik de knoppen [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page down[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page left[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page right (B) om een teken te selecteren van het toetsenbord en druk op de knop [OK] om het te selecteren en naar het volgende teken te gaan.

c. Herhaal stappen a en b om meer tekens in te voeren.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-11

6. Als u uw netwerkwachtwoord hebt ingevoerd, drukt u vervolgens op de linkerfunctieknop [Gereed].

7. Uw netwerkwachtwoord wordt weergegeven.
Bevestig dat de gegevens die u hebt ingevoerd juist zijn.
Als u een fout maakt, drukt u op [OK] om het wachtwoord te wijzigen.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-12[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-13

8. Druk op de linkerfunctieknop om [Configuratie beëindigen] te selecteren.

9. Wanneer het linkerscherm verschijnt, drukt u op de knop [OK].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-14

Hiermee is de standaardconfiguratie van de verbinding voltooid.

Ga nu verder met de software-installatie om alles uit uw PIXMA MG6440 te halen.

Als u de meegeleverde installatie-cd niet hebt, kunt u de handleidingen en software downloaden door uw product te selecteren op de PIXMA-productpagina.

Als het instellen van een draadloze verbinding na het volgen van deze gids nog steeds niet werkt, neem dan contact met ons op voor verdere ondersteuning.


De netwerkinstellingen van uw PIXMA MG6440 terugzetten naar de standaardinstellingen

Als u uw netwerkinstellingen wilt terugzetten naar de standaardinstellingen, bijvoorbeeld als u uw toegangspunt wijzigt, kunt u dit als volgt doen:

Stap 1

1. Druk op de knop [Home] (A) van de printer.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 3-1

Stap 2

1. Gebruik de knop [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page up] (A) om te navigeren naar het pictogram [Instellingen]. [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 3-2

2. Druk op de rechterfunctieknop (B).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 3-3

Stap 3

1. Gebruik de knop [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page right] (A) om [Apparaatinstellingen] te selecteren en druk op de knop [OK].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 3-4

Stap 4

1. Gebruik de knop [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page down] (A) om naar [Instellingen opnieuw instellen] te navigeren en druk op de knop [OK].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 3-5

2. Gebruik de knop [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page down] (A) om naar [Alleen LAN-instellingen] te navigeren.

3. Druk op de knop [OK].

4. Wanneer het scherm [Instelling herstellen?] wordt weergegeven, gebruikt u de knop [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page up] om te navigeren naar [Ja].

5. Druk op de knop [OK]. Het bericht [Bezig met verwerken….. Een ogenblik geduld] wordt weergegeven.

6. Als u klaar bent, drukt u op de knop [OK].

De instellingen van het draadloze netwerk zijn teruggezet naar de standaardinstellingen.

Druk op de knop [Home] om terug te keren naar het beginscherm.

De netwerkinstellingen zijn teruggezet naar de standaardinstellingen.

Als dit proces na het volgen van deze gids nog steeds niet werkt, neem dan contact met ons op voor verdere ondersteuning.