Home & Photo Printers PIXMA MG7751 Lifestyle side view

Wi-Fi-installatiehandleiding voor de PIXMA MG6440

Sommige toegangspunten (ook wel routers of hubs genoemd) hebben een automatische verbindingsknop met de tekst 'WPS' (Wi-Fi Protected Setup).

Hierdoor kunnen toegestane apparaten zoals uw PIXMA-printer verbinding maken met uw netwerk zonder dat u een wachtwoord hoeft in te voeren, zodat u snel en eenvoudig verbinding kunt maken met uw apparaten.

Deze methode is verreweg de eenvoudigste manier om met uw PIXMA-printer verbinding te maken. Als uw toegangspunt een WPS-knop heeft, selecteert u WPS-verbindingsmethode hieronder voor instructies voor deze verbindingsmethode.

Als uw toegangspunt geen WPS ondersteunt, zijn er alternatieve instructies om uw PIXMA-printer te verbinden. Selecteer daarvoor Standaard verbindingsmethode hieronder.

WPS-verbindingsmethode

Voordat we beginnen, zijn er enkele voorwaarden waar eerst aan moet worden voldaan om de WPS-drukknopmethode te gebruiken:

1. Het toegangspunt moet over een fysieke WPS-drukknop beschikken.
Raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat voor meer informatie.
Als er geen WPS-drukknop is, gebruikt u de instructies in het gedeelte Standaard verbindingsmethode.


2. Voor uw netwerk moet het veiligheidsprotocol WPA (Wi-Fi Protected Access) of WPA2 worden gebruikt. De meeste WPS-toegangspunten gebruiken dit protocol.


Stap 1

1. Druk op de knop [Home] (A) van de printer.


Stap 2

Gebruik de knoppen [] (A) om het pictogram [WLAN ] te selecteren.

2. Druk op de linkerfunctieknop (B).


Stap 3

1. Wanneer het onderstaande scherm wordt weergegeven, selecteert u [Draadloze LAN-instellingen] en drukt u op [OK].


Het (blauwe) Wi-Fi-lampje (C) gaat branden wanneer de draadloze verbinding is ingeschakeld.

De printer zoekt nu automatisch naar toegangspunten die de WPS-functie ondersteunen.


Stap 4

Het scherm van de printer moet eruitzien zoals hieronder weergegeven:


1. Houd de [WPS]-knop op het toegangspunt ongeveer 5 seconden ingedrukt en laat deze vervolgens los.

Voor instructies voor het starten van WPS op uw toegangspunt raadpleegt u de bijbehorende gebruikershandleiding.

2. Druk binnen 2 minuten op de knop [OK] op de printer.

Het (blauwe) Wi-Fi-lampje op de printer knippert wanneer u zoekt naar of verbinding maakt met het toegangspunt.

3. Wanneer het onderstaande scherm [Verbonden met toegangspunt] wordt weergegeven, drukt u op de knop [OK] om de installatie te voltooien.Hiermee is de WPS-configuratie voltooid.


Ga nu verder met de software-installatie om alles uit uw PIXMA MG6440 te halen.

Als u de meegeleverde installatie-CD niet hebt, kunt u de handleidingen en software downloaden om door te gaan.


Als het instellen van WPS na het volgen van deze gids nog steeds niet werkt, neem dan contact met ons op voor verdere ondersteuning.


Standard USB Connection Method

Step 1

1. Press the [Home] button (A) on the printer.Step 2

1. Use the [] Buttons (A) to select the [WLAN] icon .


2. Press the left function button (B).


Step 3

1. When the screen below appears select [Wireless LAN Setup] and press [OK].


The (blue) Wi-Fi lamp (C) lights up when the wireless connection is enabled.


Step 4

The display on the printer should be as shown below -


1. Please press the [Stop/Reset ] button.

The following screen will be displayed.


2. Select [Standard setup] then press the [OK] button to start the standard setup process.

The printer will now search all available wireless networks in the immediate vicinity.

3. Use the [] buttons to select the access point, that is the name (or SSID) of your network, then press the [OK] button.


The name of your wireless network is represented here as “xxxx”


If you are unsure of the name of your wireless network, it may be on a printed label on your access point, or you can check the network your computer is connected to.

If you cannot see your network listed, then press the left function button (A) to select [Search again].


One of the screens below will be displayed on the printer, depending on which security method your access point is using.


4. Press the [OK] button to enter/edit your network password.

5. Enter the network password (WEP Key or passphrase) of your wireless network.
Character entry is case sensitive.


You can enter characters when the keyboard is displayed on the printer’s LCD. Follow the procedure below -

a. Password entry is case sensitive so press the centre function button (A) to switch between lower case, upper case and numeric characters.

b. Use the buttons (B) to select a character from the keyboard, then press the OK button to select and move to the next character.

c. Repeat steps a and b to enter more characters.


6. Once you have entered your network password, then press the left function button [Done].

7. Your network password will be displayed.
Confirm that the details you have entered are correct.
If you make a mistake, press [OK] to edit the password.


WEP


WPA/WPA2

8. Press the left function button to [End Setup].

9. When the left screen appears, press the [OK] button.This concludes the standard connection setup procedure.


Please now proceed by installing the software to make the most out of your PIXMA MG6440.

If you do not have the installation CD that came with your product, please download the manuals and software to continue.


If the wireless setup is still failing after following this guide, please contact us for further assistance.


Restoring Network Settings to Factory Default

If you need to reset your network settings back to factory default, for example if you change your access point, you can do so by following these instructions.


Step1

1. Press the [Home] button (A) on the printer.


Step 2

1. Use the [] button (A) to navigate to the [Setup] icon.


2. Press the right function button (B).


Step 3

1. Use the [] button (A) to select [Device Settings] and press the [OK] button.


Step 4

1. Use the [] button (A) to navigate to [Reset settings] and press the [OK] button.


2. Use the [] button (A) to navigate to [LAN settings only].

3. Press the [OK] button.

4. When the [Reset setting?] screen appears, use the [] button to navigate to [Yes].


5. Press the [OK] button. [Processing….Please wait momentarily] will be displayed.

6. When complete, press the [OK] button.


The wireless network settings have been reset back to factory default settings.


Press the [Home] button to return to the home screen.

The network settings have been reset back to factory default settings.

If this process is still failing after following this guide, please contact us for further assistance.

Feedback