Sommige toegangspunten (ook wel routers of hubs genoemd) hebben een automatische verbindingsknop met de tekst 'WPS' (Wi-Fi Protected Setup).

Hierdoor kunnen toegestane apparaten zoals uw PIXMA MG6340 verbinding maken met uw netwerk zonder dat u een wachtwoord hoeft in te voeren, zodat u uw apparaten snel en eenvoudig kunt verbinden.

Deze methode is verreweg de eenvoudigste manier om uw PIXMA MG6340 te verbinden. Als uw toegangspunt een WPS-knop heeft, selecteert u het tabblad WPS-verbindingsmethode hieronder voor instructies voor deze verbindingsmethode.

Als uw router geen WPS ondersteunt, zijn er alternatieve instructies om uw PIXMA MG6340 te verbinden. Selecteer daarvoor het tabblad Standaard verbindingsmethode hieronder.

WPS-verbindingsmethode

Voordat we beginnen, zijn er enkele voorwaarden waar eerst aan moet worden voldaan om de WPS-drukknopmethode te gebruiken:

Stap 1

1. Als uw apparaat niet het hieronder getoonde scherm weergeeft, drukt u op de verlichte knop [HOME] (A) om terug te keren naar het beginscherm.

Stap 2

1. Veeg het scherm naar links en tik vervolgens op het pictogram [WLAN instellen].

Het (blauwe) Wi-Fi-lampje (C) gaat branden wanneer een draadloze verbinding is ingeschakeld.

De printer zoekt nu automatisch naar toegangspunten die de WPS-functie ondersteunen.

Stap 3

Het scherm van de printer moet eruitzien zoals hieronder weergegeven -

1. Tik op [Instellen starten] op de printer.

Het (blauwe) Wi-Fi-lampje op de printer knippert wanneer u zoekt naar of verbinding maakt met het toegangspunt.

2. Houd de [WPS]-knop op het toegangspunt ongeveer 5 seconden ingedrukt en laat deze vervolgens los.
Voor instructies voor het starten van WPS op uw toegangspunt raadpleegt u de bijbehorende gebruikershandleiding.

3. Tik binnen 2 minuten op [OK] op de printer om verbinding te maken met het toegangspunt.

4. Wanneer het onderstaande scherm wordt weergegeven, tikt u op [OK] om de installatie te voltooien.

Hiermee is de WPS-configuratie voltooid.

Ga nu verder met de software-installatie om alles uit uw PIXMA MG6340 te halen.

Als u de meegeleverde installatie-cd niet hebt, kunt u de handleidingen en software downloaden door uw product te selecteren op de PIXMA-productpagina.

Als het instellen van een draadloze verbinding na het volgen van deze gids nog steeds niet werkt, neem dan contact met ons op voor verdere ondersteuning.


Standaard verbindingsmethode

Stap 1

1. Als uw apparaat niet het hieronder getoonde scherm weergeeft, drukt u op de verlichte knop [HOME] (A) om terug te keren naar het beginscherm.

Stap 2

1. Veeg het scherm naar links en tik vervolgens op het pictogram [WLAN instellen].

Het (blauwe) Wi-Fi-lampje (C) gaat branden wanneer een draadloze verbinding is ingeschakeld.

Stap 3

Het scherm van de printer moet eruitzien zoals hieronder weergegeven -

1. Tik op [Andere verbindingsmethoden].

2. Tik op [Standaardconfiguratie].

De printer zal nu zoeken in alle beschikbare draadloze netwerken in de directe omgeving.

3. Tik op de [naam (of SSID)] van uw draadloze netwerk in de lijst [Toegangspunt selecteren] die op het LCD-scherm van de printer wordt weergegeven

De naam van uw draadloze netwerk wordt hier weergegeven als "xxxx"

De naam van uw draadloze netwerk kunt u controleren op een bedrukt etiket op uw toegangspunt of door middel van het netwerk waarmee uw computer is verbonden.

Als u uw netwerk niet in de netwerklijst ziet, tikt u op [Opnieuw zoeken].

4. Een van de onderstaande schermen wordt weergegeven op de printer, afhankelijk van welke beveiligingsmethode uw toegangspunt gebruikt.

WEP WPA/WPA2

5. Tik op het scherm [Invoeren] zodat het netwerkwachtwoord kan worden ingevoerd.

6. Voer het netwerkwachtwoord (WEP-sleutel of beveiligingszin) van uw draadloze netwerk in.
De invoer is hoofdlettergevoelig.

Volg de onderstaande procedure -

a. U kunt de tekens invoeren wanneer het toetsenbord wordt weergegeven op het LCD-scherm van de printer.
(Wachtwoordinvoer is hoofdlettergevoelig).

: Tik erop om tussen "kleine letters" en "getallen en symbolen" te schakelen.

: Wanneer letters van het alfabet worden weergegeven, tikt u erop om tussen hoofdletters en kleine letters te schakelen.. Wanneer getallen en symbolen worden weergegeven, tikt u erop om tussen symbooltypen te schakelen.

: Tik om een spatie in te voeren.

: Tik om het teken op de cursorpositie te verwijderen. Gebruik of om de cursor naar het doelteken te verplaatsen.

b. Tik op het teken dat u wilt invoeren.

c. Herhaal stappen a. en b. om de resterende tekens in te voeren.

7. Tik op [Toepassen] als u klaar bent.

8. Uw netwerkwachtwoord wordt weergegeven. Bevestig dat de gegevens die u hebt ingevoerd juist zijn.
(De invoer is hoofdlettergevoelig)

9. Tik op [OK] om uw netwerkwachtwoord in te voeren en maak verbinding met uw toegangspunt. Als u een fout hebt gemaakt en het wachtwoord moet corrigeren, raakt u de knop [ ] aan om opnieuw te starten.

10. Wanneer het linkerscherm wordt weergegeven, tikt u op [OK] om de installatie te voltooien.Hiermee is de Wi-Fi-installatieprocedure voltooid.

Ga nu verder met de software-installatie om alles uit uw PIXMA MG6340 te halen.

Als u de meegeleverde installatie-cd niet hebt, kunt u de handleidingen en software downloaden door uw product te selecteren op de PIXMA-productpagina.

Als het instellen van een draadloze verbinding na het volgen van deze gids nog steeds niet werkt, neem dan contact met ons op voor verdere ondersteuning.