Home & Photo Printers PIXMA MG7751 Lifestyle side view

Wi-Fi-installatiehandleiding voor de PIXMA MG4240

Sommige toegangspunten (vaak aangeduid als routers of hubs) hebben een knop voor automatische verbinding met het label WPS (Wi-Fi Protected Setup). Hiermee kunnen toegestane apparaten worden verbonden met uw netwerk zonder dat u een wachtwoord hoeft in te voeren. Dit is de eenvoudigste manier om verbinding te maken met uw PIXMA-printer. Als uw toegangspunt een WPS-knop heeft, selecteert u WPS-verbindingsmethode hieronder voor instructies voor deze verbindingsmethode.

Als uw toegangspunt WPS niet ondersteunt, selecteert u hieronder Standaardverbindingsmethode.

WPS-verbindingsmethode

Voordat we beginnen, zijn er enkele voorwaarden waar eerst aan moet worden voldaan om de WPS-drukknopmethode te gebruiken:

  • Het toegangspunt moet over een fysieke WPS-drukknop beschikken. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat voor meer informatie.
    Als er geen WPS-drukknop is, gebruikt u de instructies in het gedeelte Standaard verbindingsmethode.

  • Voor uw netwerk moet het veiligheidsprotocol WPA (Wi-Fi Protected Access) of WPA2 worden gebruikt. De meeste WPS-toegangspunten gebruiken dit protocol.Stap 1


1. Druk op de knop [Home]] (A) van de printer.
Stap 2


1. Gebruik de knoppen [] (A) om het pictogram [WLAN Setup/WLAN instellen] te selecteren.


2. Druk op de linkerfunctieknop (B).
Het (blauwe) Wi-Fi-lampje (C) gaat branden wanneer de draadloze verbinding is ingeschakeld.

De printer zoekt nu automatisch naar toegangspunten die de WPS-functie ondersteunen.Stap 3


Het scherm van de printer moet eruitzien zoals hieronder weergegeven -1. Houd de [WPS]-knop op het toegangspunt ongeveer 5 seconden ingedrukt en laat deze vervolgens los.
Voor instructies voor het starten van WPS op uw toegangspunt raadpleegt u de bijbehorende gebruikershandleiding.2. Druk binnen 2 minuten op de knop [OK] op de printer.

Het (blauwe) Wi-Fi-lampje op de printer knippert wanneer u zoekt naar of verbinding maakt met het toegangspunt.3. Wanneer het onderstaande scherm [Connected to the access point/Verbonden met toegangspunt] wordt weergegeven, drukt u op de knop [OK] om de installatie te voltooien.
Hiermee is de WPS-configuratie voltooid.

Ga nu verder met de software-installatie om alles uit uw PIXMA MG4240 te halen.


Als u de meegeleverde installatie-CD niet hebt, kunt u de handleidingen en software downloaden om door te gaan.


Als het instellen van WPS na het volgen van deze gids nog steeds niet werkt, neem dan contact met ons op voor verdere ondersteuning.


Standaard verbindingsmethode

Stap 1


1. Druk op de knop [Home] (A) van de printer.
Stap 2


1. Gebruik de knoppen [] (A) om het pictogram [WLAN Setup/WLAN instellen] te selecteren.2. Druk op de linkerfunctieknop (B).
Het (blauwe) Wi-Fi-lampje (C) gaat branden wanneer de draadloze verbinding is ingeschakeld.


De printer zoekt nu automatisch naar toegangspunten die de WPS-functie ondersteunen.Stap 3


Het scherm van de printer moet eruitzien zoals hieronder weergegeven -
1. Druk op de knop [Stop/Reset] .Het volgende scherm wordt weergegeven.
2. Selecteer [Standaardconfiguratie] en druk vervolgens op de knop [OK] om het standaardconfiguratieproces te starten.

De printer zal nu zoeken in alle beschikbare draadloze netwerken in de directe omgeving.3. Gebruik de knoppen [] om het toegangspunt (dit is de naam (of SSID) van uw netwerk)) te selecteren en druk vervolgens op de knop [OK].
De naam van uw draadloze netwerk wordt hier weergegeven als "xxxx"


De naam van uw draadloze netwerk kunt u controleren op een bedrukt etiket op uw toegangspunt of door middel van het netwerk waarmee uw computer is verbonden.

Als u uw netwerk niet in de netwerklijst ziet, drukt u op de linkerfunctieknop (A) om [Opnieuw zoeken] te selecteren.
Een van de onderstaande schermen wordt weergegeven op de printer, afhankelijk van welke beveiligingsmethode uw toegangspunt gebruikt.


WEP


WPA/WPA2


4. Druk op de knop [OK] om uw netwerkwachtwoord in te voeren of te wijzigen.


5. Voer het netwerkwachtwoord (WEP-sleutel of beveiligingszin) van uw draadloze netwerk in.
De invoer is hoofdlettergevoelig.
U kunt tekens invoeren wanneer het toetsenbord wordt weergegeven op het LCD-scherm van de printer. Volg de onderstaande procedure.


a. Wachtwoordinvoer is hoofdlettergevoelig, dus druk op de middelste functieknop om te schakelen tussen kleine letters, hoofdletters en numerieke tekens.

b. Gebruik de knoppen [] (B) om een teken te selecteren van het toetsenbord en druk op de knop [OK] om het te selecteren en naar het volgende teken te gaan.

c. Herhaal stappen a en b om meer tekens in te voeren.
6. Als u uw netwerkwachtwoord hebt ingevoerd, drukt u vervolgens op de linkerfunctieknop om [Done/Gereed] te selecteren.7. Uw netwerkwachtwoord wordt weergegeven. Bevestig dat de gegevens die u hebt ingevoerd juist zijn.

Als u een fout maakt, drukt u op [OK] om het wachtwoord te wijzigen.WEP


WPA/WPA2


8. Druk op de linker functieknop om [End Setup/Configuratie beëindigen] te selecteren.9. Wanneer het linkerscherm verschijnt, drukt u op de knop [OK].
Hiermee is de standaardconfiguratieprocedure voltooid.

Ga nu verder met de software-installatie om alles uit uw PIXMA MG4240 te halen.

Als u de meegeleverde installatie-CD niet hebt, kunt u de handleidingen en software downloaden.


Als het instellen van een wireless verbinding na het volgen van deze gids nog steeds niet werkt, neem dan contact met Canon op voor verdere ondersteuning.


Netwerkinstellingen terugzetten naar fabrieksinstellingen

Als u uw netwerkinstellingen wilt terugzetten naar de standaardinstellingen, bijvoorbeeld als u uw toegangspunt wijzigt, kunt u dit als volgt doen:Stap 1


1. Druk op de knop [Home] (A) van de printer.
Stap 2


1. Gebruik de knoppen [] (A) om naar het pictogram [Setup/Configuratie] te navigeren.2. Druk op de rechterfunctieknop (B).
Stap 3


1. Gebruik de knop [] (A) om [Device Settings/Apparaatinstellingen] te selecteren.


2. Druk op de knop [OK].
Stap 4


1. Gebruik de knop [ ] (A) om naar [LAN settings/LAN-instellingen] te navigeren.
3. Druk op de knop [OK].


4. Gebruik de knop [ ] (A) om naar [Reset LAN settings/LAN-instellingen opnieuw instellen] te navigeren.


5. Druk op de knop [OK].


6. Gebruik de knop [] om naar [Yes Reset setting?/Ja, instelling herstellen?] te navigeren


7. Druk op de knop [OK], de wireless LAN-instellingen worden nu hersteld, een bericht [Processing….Please wait momentarily/Bezig met verwerken… Een ogenblik geduld] wordt weergegeven.


8. Druk op de knop [OK] om het herstelproces van de wireless LAN-instellingen te voltooien.


De instellingen van het draadloze netwerk zijn teruggezet naar de standaardinstellingen.

Als dit proces na het volgen van deze gids nog steeds niet werkt, neem dan contact met Canon op voor verdere ondersteuning.

Feedback