Draadloze verbinding instellen voor PIXMA MG3540

Hier vindt u instructies voor het instellen van de draadloze verbinding op uw PIXMA MG3540-printer en ook hoe u de fabrieksinstellingen van de printer kunt herstellen.

Sommige toegangspunten (ook wel routers of hubs genoemd) hebben een automatische verbindingsknop met de tekst 'WPS' (Wi-Fi Protected Setup).

Hierdoor kunnen toegestane apparaten zoals uw PIXMA MG3540 verbinding maken met uw netwerk zonder dat u een wachtwoord hoeft in te voeren, zodat u uw apparaten snel en eenvoudig kunt verbinden.

Deze methode is verreweg de eenvoudigste manier om uw PIXMA MG3540 te verbinden. Als uw toegangspunt een WPS-knop heeft, selecteert u het tabblad WPS-verbindingsmethode hieronder voor instructies voor deze verbindingsmethode.

Als uw router geen WPS ondersteunt, zijn er alternatieve instructies om uw PIXMA MG3540 te verbinden. Selecteer daarvoor het tabblad Standaard verbindingsmethode hieronder

WPS-verbindingsmethode

Voordat we beginnen, zijn er enkele voorwaarden waar eerst aan moet worden voldaan om de WPS-drukknopmethode te gebruiken:

  • Het toegangspunt moet over een fysieke WPS-drukknop beschikken. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat voor meer informatie. Als er geen WPS-drukknop is, gebruikt u de instructies op het tabblad Standaard verbindingsmethode.
  • Voor uw netwerk moet het veiligheidsprotocol WPA (Wi-Fi Protected Access) of WPA2 worden gebruikt. De meeste WPS-toegangspunten gebruiken dit protocol.

Stap 1

Controleer of de printer is ingeschakeld.

Houd de knop [Wi-Fi][MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Wifi button op de printer ingedrukt tot het alarmlampje één keer knippert.

Stap 2

Controleer of de knop naast deze knop blauw begint te knipperen en ga vervolgens naar uw toegangspunt en druk binnen 2 minuten op de [WPS]-knop.

Voor instructies voor het starten van WPS op uw toegangspunt raadpleegt u de bijbehorende gebruikershandleiding.

Het (blauwe) Wi-Fi-lampje op de printer knippert tijdens het zoeken, en het stroom- en Wi-Fi-lampje zullen knipperen wanneer verbinding wordt gemaakt met het toegangspunt.

Wanneer de printer succesvol verbinding met uw draadloze netwerk heeft gemaakt, stoppen het stroom- en Wi-Fi-lampje met knipperen en blijven ze branden.

Netwerkinstellingen controleren

Om te controleren of uw printer succesvol is aangesloten op uw draadloze netwerk, kunt u de netwerkinstellingen voor uw printer afdrukken indien gewenst:

1. Controleer of de printer is ingeschakeld.

2. Laad een vel normaal papier (A4- of Letter-formaat).

3. Houd de knop [Hervatten/Annuleren[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page stop button] ingedrukt totdat het alarmlampje [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1_2 15 maal knippert, en laat de knop dan los.
De netwerkinformatiepagina wordt afgedrukt.

Controleer op de afdruk of de "Verbinding" "Actief" aangeeft en of de SSID - Service Set Identifier (de naam van uw draadloze netwerk) de juiste naam van uw draadloze netwerk aangeeft.


Hiermee is de WPS-configuratie voltooid.

Ga nu verder met de software-installatie om alles uit uw PIXMA MG3540 te halen.

Als u de meegeleverde installatie-cd niet hebt, kunt u de handleidingen en software downloaden door uw product te selecteren op de PIXMA-productpagina.

Als het instellen van WPS na het volgen van deze gids nog steeds niet werkt, neem dan contact met ons op voor verdere ondersteuning.


Standaard verbindingsmethode

Stap 1

1. Voor Windows-gebruikers: plaats de cd die bij uw printer is geleverd en voer de installatie uit.

Als u de meegeleverde installatie-cd niet hebt of als u een Mac gebruikt, kunt u de handleidingen en software downloaden door uw product te selecteren op de PIXMA-productpagina.

2. Wanneer het beginscherm wordt weergegeven, klikt u op [Volgende].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_1

<Alleen voor Mac-gebruikers>

Wanneer het volgende scherm verschijnt, typt u uw wachtwoord om de installatie van de helper toe te staan en klikt u daarna op [Helper installeren]

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_2

Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, klikt u op [Volgende].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_3

Opmerking: als er een scherm wordt weergegeven waarin u wordt gevraagd een USB- of draadloze verbinding te kiezen, selecteer dan [Draadloze verbinding].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_4

3. Zorg ervoor dat de printer is ingeschakeld, controleer of het stroomlampje aan is en klik op [Volgende].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_5


Stap 2

1. Klik op [Verbinden met het netwerk].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_6

2. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, klikt u op [Kabelloze installatie].

Opmerking: voor Windows XP-gebruikers wordt de kabelloze installatiemethode niet ondersteund. Selecteer [Andere installatiemethode] en ga verder met stap 5.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_7

3. Wanneer het scherm [Verbinden via kabelloze installatie] wordt weergegeven, houdt u de knop [Wi-Fi] (A) op de printer ingedrukt tot het oranje alarmlampje (B) 2 keer knippert. Laat de knop daarna los.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_8

4. Controleer of het (blauwe) Wi-Fi-lampje (A) snel knippert en het (groene) stroomlampje brandt. Klik op [Volgende].

Opmerking: uw netwerkverbinding wordt tijdens de installatie tijdelijk uitgeschakeld.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_9

Klik op [Volgende].

5. Alleen voor Windows XP-gebruikers: selecteer [Draadloze installatie met behulp van de USB-kabel]

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_10

Stap 3

1. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, selecteert u uw regio en klikt u op [Volgende].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_11


2. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, selecteert u uw woonplaats en klikt u op [Volgende].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_12


3. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, selecteert u de software die u wilt installeren en klikt u op [Volgende]. Als u nu nog niet zeker weet welke software u wilt installeren, hoeft u zich geen zorgen te maken. U kunt de software later altijd verwijderen, indien gewenst.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_13


4. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, klikt u op [Ja] om akkoord te gaan met de licentieovereenkomst voor eindgebruikers.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_14

<Alleen voor Windows-gebruikers>

Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, klikt u op [Volgende].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_15

5. Het volgende scherm geeft het model van uw printer aan en de naam (of SSID) van uw draadloze netwerk.

Windows (met uitzondering van Windows XP-gebruikers)

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_16

Klik op [Voltooien].


Hiermee is de kabelloze Windows-installatie voltooid.

Voor Windows XP-gebruikers of wanneer de printer niet kan worden gedetecteerd: ga door met de USB-installatie in stap 6.


<Alleen voor Mac-gebruikers>

Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, klikt u op [Printer toevoegen]

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_17

Selecteer in het volgende scherm de [Canon IJ Network]-driver en klik op [Toevoegen].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_18

Klik op [Volgende] om de installatie te voltooien.


Hiermee is de kabelloze Mac-installatie voltooid.

Wanneer de printer niet kan worden gedetecteerd: ga door met de USB-installatie in stap 6.


Installatie met USB-kabel voor Windows XP-gebruikers en wanneer de netwerkverbinding niet wordt gedetecteerd

6. Selecteer [Netwerkverbinding instellen via USB] en klik vervolgens op [Volgende].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_19

7. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, sluit u de printer aan op uw computer via de meegeleverde USB-kabel. Dit is de kabel met het [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_20-symbool op de aansluiting.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_21

Voor Mac-gebruikers: klik op [Volgende].


8. Nadat uw printer is gedetecteerd, verschijnt het volgende scherm.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_22

De naam van het toegangspunt waarop uw computer is aangesloten, wordt weergegeven (waarbij "xxxxxxxxxxxxx" verschijnt).

Als dit het draadloze netwerk is waarop u uw printer wilt aansluiten, klikt u op [Ja].

<Alleen voor Mac-gebruikers>

Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, klikt u op [Toestaan].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_23


9. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, koppelt u de printer los van uw computer en klikt u op [Volgende].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_24

<Alleen in Windows>

Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, klikt u op [Voltooien].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_25

Hiermee is de Windows-installatie voltooid.


<Alleen voor Mac-gebruikers>

Als uw printer is gedetecteerd, wordt het volgende scherm weergegeven met de naam van het toegangspunt waarmee uw computer verbinding heeft (waarbij "xxxxxxxxxxxxx" verschijnt). Klik op [OK].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_26

Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, klikt u op [Printer toevoegen].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_27

Selecteer in het volgende scherm de [Canon IJ Network]-driver en klik op [Toevoegen].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_18

Klik op [Volgende] om de installatie te voltooien.

Hiermee is de Mac-installatie voltooid.

Als het instellen van een draadloze verbinding na het volgen van deze gids nog steeds niet werkt, neem dan contact met ons op voor verdere ondersteuning.


De netwerkinstellingen van uw PIXMA MG3540 terugzetten naar de standaardinstellingen

Als u uw netwerkinstellingen wilt terugzetten naar de standaardinstellingen, bijvoorbeeld als u uw toegangspunt wijzigt, kunt u dit als volgt doen:

Houd er rekening mee dat door initialisatie alle netwerkinstellingen op het apparaat worden gewist, zodat afdrukken of scannen vanaf een computer via een netwerk wellicht onmogelijk worden totdat de printer opnieuw wordt geconfigureerd met nieuwe netwerkinstellingen.

Volg de onderstaande procedure om de netwerkinstellingen te initialiseren:

1. Houd de knop [HERVATTEN/ANNULEREN[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page stop button] ingedrukt totdat het alarmlampje 17 keer knippert [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1_2.

2. Laat de knop [HERVATTEN/ANNULEREN[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page stop button] los.

De netwerkinstellingen zijn teruggezet naar de standaardinstellingen.

Als dit proces na het volgen van deze gids nog steeds niet werkt, neem dan contact met ons op voor verdere ondersteuning.