Sommige toegangspunten (ook wel routers of hubs genoemd) hebben een automatische verbindingsknop met de tekst 'WPS' (Wi-Fi Protected Setup).

Hierdoor kunnen toegestane apparaten zoals uw PIXMA MG3140 verbinding maken met uw netwerk zonder dat u een wachtwoord hoeft in te voeren, zodat u uw apparaten snel en eenvoudig kunt verbinden.

Deze methode is verreweg het eenvoudigste manier om uw PIXMA MG3140 te verbinden. Selecteer het tabblad WPS-verbindingsmethode hieronder voor instructies voor deze verbindingsmethode.

Als uw router geen WPS ondersteunt, zijn er alternatieve instructies om uw PIXMA MG3140 te verbinden. Selecteer daarvoor het tabblad Standaard verbindingsmethode hieronder.

WPS-verbindingsmethode

Voordat we beginnen, zijn er enkele voorwaarden waar eerst aan moet worden voldaan om de WPS-drukknopmethode te gebruiken:

Stap 1

Controleer of de printer is ingeschakeld.

Als het apparaat is ingeschakeld, brandt de LED (Light Emitting Diode) zoals in de onderstaande afbeelding wordt weergegeven.

1. Houd de knop [Onderhoud] (A) op de printer gedurende ongeveer 5 seconden ingedrukt.

2. Controleer of de LED knippert, zoals in de onderstaande afbeelding wordt weergegeven.

Stap 2

1. Druk op de knop [Passend op papierformaat] (A).

2. Controleer of de LED knippert zoals aangegeven in de bovenstaande afbeelding, en druk vervolgens binnen 2 minuten op de [WPS]-knop op uw toegangspunt.
Raadpleeg de handleiding bij het toegangspunt voor precieze informatie over het drukken op de WPS-knop.

Het (blauwe) Wi-Fi-lampje op de printer knippert wanneer u zoekt naar of verbinding maakt met het toegangspunt.

3. Wanneer de draadloze verbinding is voltooid, gaat de LED ongeveer 3 seconden branden en wijzigt vervolgens naar "1", zoals in de onderstaande afbeelding wordt weergegeven. Controleer of het (blauwe) Wi-Fi -lampje op de printer ook brandt.

Als een van de volgende foutcodes worden weergegeven op de LED (afwisselend knipperen tussen de letter "E" en dan een "Getal" gevolgd door nog een "Getal" ), drukt u op de knoppen [Zwart] of [Kleur] om het foutbericht te verwijderen en herhaalt u stap 1 en 2.

Specifieke foutcodes:

Fout E, 2, 1.

Deze fout treedt op wanneer de installatie van de draadloze verbinding niet is voltooid binnen 2 minuten nadat u op de WPS-knop hebt gedrukt.

  • Is het toegangspunt ingeschakeld? Als het toegangspunt reeds is ingeschakeld, schakelt u het uit en weer in.

Fout E, 2, 3.

Deze fout treedt op wanneer meerdere WPS toegangspunten worden gedetecteerd. Wacht enige tijd, en configureer de WPS-instellingen dan opnieuw.

Als u meer dan één toegangspunt hebt, drukt u op de [WPS]-knop op slechts één toegangspunt.

Netwerkinstellingen controleren

Om te controleren of uw printer succesvol is aangesloten op uw draadloze netwerk, kunt u de netwerkinstellingen voor uw printer afdrukken:

1. Controleer of de printer is ingeschakeld.

2. Laad een vel normaal papier (A4- of Letter-formaat).

3. Druk herhaaldelijk op de knop [Onderhoud] (A) tot de LED verschijnt

4. Druk op de knop [Kleur] of de knop [Zwart].

Controleer op de afdruk of de "Verbinding" "Actief" aangeeft en of de SSID - Service Set Identifier (de naam van uw draadloze netwerk) de juiste naam van uw draadloze netwerk aangeeft.

Hiermee is de WPS-configuratie voltooid.

Ga nu verder met de software-installatie om alles uit uw PIXMA MG3140 te halen.

Als u de meegeleverde installatie-cd niet hebt, kunt u de handleidingen en software downloaden door uw product te selecteren op de PIXMA-productpagina.

Als het instellen van WPS na het volgen van deze gids nog steeds niet werkt, neem dan contact met ons op voor verdere ondersteuning.


Standaard USB-verbindingsmethode

Stap 1

1. Plaats de cd die bij uw printer is geleverd en voer de installatie uit.

Windows-gebruikers - als de “installatie-cd-rom" niet automatisch start, plaatst u de cd-rom opnieuw in de computer en klikt u op [Deze computer]. Selecteer de cd-rom en dubbelklik op [MSETUP4.EXE].
Windows 8-gebruikers - dubbelklik op [Canon_IJ]. Als het selectievenster wordt geopend, dubbelklikt u op [MSETUP4.EXE]).

Mac-gebruikers - dubbelklik op het pictogram [Canon_IJ] dat op uw bureaublad is geplaatst. Als het selectievenster wordt geopend, klikt u op [INSTALLATIE] om de downloadkoppeling voor de software te starten.

Als u de meegeleverde installatie-cd niet hebt, kunt u de handleidingen en software downloaden door uw product te selecteren op de PIXMA-productpagina.

2. Wanneer het beginscherm wordt weergegeven, klikt u op [Volgende].


3. Selecteer [Draadloze verbinding] als verbindingsmethode.


4. Controleer of de printer is ingeschakeld en klik op [Volgende].


Stap 2

1. Klik op [Verbinden met het netwerk].


2. Houd de knop [Onderhoud] (A) op de printer gedurende ongeveer 5 seconden ingedrukt.

Klik vervolgens op [Volgende].

3. Controleer of de LED knippert, zoals in de onderstaande afbeelding wordt weergegeven.

Klik vervolgens op [Volgende].

4. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, klikt u op [Draadloze installatie met behulp van de USB-kabel].


5. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, selecteert u uw regio en klikt u op [Volgende].


6. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, selecteert u uw taal en klikt u op [Volgende].


7. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, selecteert u de software die u wilt installeren en klikt u op [Volgende]. Als u nu nog niet zeker weet welke software u wilt installeren, hoeft u zich geen zorgen te maken. U kunt de software later altijd verwijderen, indien gewenst.


8. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, klikt u op [Ja] om akkoord te gaan met de licentieovereenkomst voor eindgebruikers.


9. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, klikt u op [Volgende].

Windows-gebruikers Mac-gebruikers

Stap 3

1. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, sluit u de printer aan op uw computer via de meegeleverde USB-kabel. Dit is de kabel met hetsymbool op de aansluiting.

Windows Mac

(Voor Mac-gebruikers: klik op [Volgende]).

2. Nadat uw printer is gedetecteerd, verschijnt het volgende scherm. De naam van het toegangspunt waarop uw computer is aangesloten, wordt weergegeven (waarbij "xxxxxxxxxxxxx" verschijnt). Als dit het draadloze netwerk is waarop u uw printer wilt aansluiten, klikt u op [Ja]. Wilt u dit niet, klik dan op [Nee].

Windows Mac

<Alleen voor Mac-gebruikers>

Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, klikt u op [Toestaan].


3. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, koppelt u de printer los van uw computer en klikt u op [Volgende].

Windows Mac


4. Het volgende scherm geeft het model van uw printer aan en de naam (of SSID) van uw draadloze netwerk.

Windows Mac


Klik op [Voltooien]. Klik op [OK].

Hiermee is de Windows-installatie voltooid

<Alleen voor Mac-gebruikers>

Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, klikt u op [Printer toevoegen].

Selecteer in het volgende scherm de [Canon IJ Network]-driver en klik op [Toevoegen].


Hiermee is de Mac-installatie voltooid

Als het instellen van een draadloze verbinding na het volgen van deze gids nog steeds niet werkt, neem dan contact met ons op voor verdere ondersteuning.