Draadloze verbinding instellen voor PIXMA iX6840

Hier vindt u instructies voor het instellen van de draadloze verbinding op uw PIXMA iX6840 printer en ook hoe u de fabrieksinstellingen van de printer kunt herstellen.

Sommige toegangspunten (ook wel routers of hubs genoemd) hebben een automatische verbindingsknop met de tekst 'WPS' (Wi-Fi Protected Setup).

Hierdoor kunnen toegestane apparaten zoals uw PIXMA iX6840 verbinding maken met uw netwerk zonder dat u een wachtwoord hoeft in te voeren, zodat u uw apparaten snel en eenvoudig kunt verbinden.

Deze methode is verreweg de eenvoudigste manier om uw PIXMA iX6840 te verbinden. Als uw toegangspunt een WPS-knop heeft, selecteert u het tabblad WPS-verbindingsmethode hieronder voor instructies voor deze verbindingsmethode.

Als uw router geen WPS ondersteunt, zijn er alternatieve instructies om uw PIXMA iX6840 te verbinden. Selecteer daarvoor het tabblad Standaard verbindingsmethode hieronder.

WPS-verbindingsmethode

Voordat we beginnen, zijn er enkele voorwaarden waar eerst aan moet worden voldaan om de WPS-drukknopmethode te gebruiken:

  • Het toegangspunt moet over een fysieke WPS-drukknop beschikken. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat voor meer informatie. Als er geen WPS-drukknop is, gebruikt u de instructies op het tabblad Standaard verbindingsmethode.
  • Voor uw netwerk moet het veiligheidsprotocol WPA (Wi-Fi Protected Access) of WPA2 worden gebruikt. De meeste WPS-toegangspunten gebruiken dit protocol.

Stap 1

1. Controleer of de printer is ingeschakeld.

2. Houd de knop [Wi-Fi[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1-1] aan de voorkant van de printer ingedrukt totdat het witte stroomlampje één keer knippert en laat deze vervolgens weer los.

Stap 2

1. Controleer of deze knop blauw begint te knipperen en ga vervolgens naar uw toegangspunt en druk binnen 2 minuten op de [WPS]-knop.
Raadpleeg de handleiding bij het toegangspunt voor precieze informatie over het drukken op de WPS-knop.

Het blauwe Wi-Fi-lampje op de printer blijft knipperen tijdens het zoeken naar of verbinding maken met het toegangspunt. Wanneer de printer succesvol verbinding met uw draadloze netwerk heeft gemaakt, stopt het blauwe lampje met knipperen en blijft branden.

Netwerkinstellingen controleren

Om te controleren of uw printer succesvol is aangesloten op uw draadloze netwerk, kunt u de netwerkinstellingen voor uw printer afdrukken indien gewenst:

1. Controleer of de printer is ingeschakeld.

2. Laad een vel normaal papier (A4- of Letter-formaat).

3. Houd de knop [Hervatten/Annuleren[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1-2] ingedrukt totdat het witte stroomlampje 6 maal knippert, en laat de knop dan los. De netwerkinformatiepagina wordt afgedrukt.
Controleer op de print of de "Verbinding" de status "Actief" aangeeft en of de SSID - Service Set Identifier (de naam van uw draadloze netwerk) de juiste naam van uw draadloze netwerk aangeeft.

Hiermee is de WPS-configuratie voltooid.

Ga nu verder met de software-installatie om alles uit uw PIXMA iX6840 te halen.

Als u de meegeleverde installatie-cd niet hebt, kunt u de handleidingen en software downloaden.

Als het instellen van een draadloze verbinding na het volgen van deze gids nog steeds niet werkt, neem dan contact met ons op voor verdere ondersteuning.


Standaard verbindingsmethode

Gebruik de onderstaande koppelingen om de juiste instructies weer te geven voor uw besturingssysteem -

1. Plaats de cd die bij uw printer is geleverd en voer de installatie uit.

Als de “installatie-cd-rom" niet automatisch wordt gestart, plaatst u de cd-rom opnieuw in de computer en klikt u op [Deze computer]. Selecteer de cd-rom en dubbelklik op [MSETUP4.EXE].

Windows 8-gebruikers - dubbelklik op [Canon_IJ]. Als het selectievenster wordt geopend, dubbelklikt u op [MSETUP4.EXE].

Als u de meegeleverde installatie-cd niet hebt, kunt u de handleidingen en software downloaden van de Canon-ondersteuningssite.

2. Klik op [Next/Volgende] wanneer het beginscherm wordt weergegeven.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-1

3. Selecteer [Netwerkverbinding] en vervolgens [Draadloze verbinding].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-2

4. Zorg ervoor dat de printer is ingeschakeld, controleer of het witte stroomlampje aan is en klik op [Volgende].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-3

5. Klik op [Verbinden met het netwerk].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-4

6. Klik op [Kabelloze installatie].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-5

7. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, houdt u de knop [Wi-Fi] op de printer ingedrukt tot het witte stroomlampje 2 keer knippert en laat u deze daarna los en klikt u op [Volgende].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-6

8. Controleer of het blauwe Wi-Fi -lamp snel knippert en of het witte stroomlampje brandt. Vervolgens klikt u op [Volgende].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-7

Het volgende scherm wordt weergegeven:

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-8

9. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, selecteert u uw regio en klikt u op [Volgende].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-9

10. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, selecteert u uw taal en klikt u op [Volgende].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-10

11. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, selecteert u de software die u wilt installeren en klikt u op [Volgende]. Als u nu nog niet zeker weet welke software u wilt installeren, hoeft u zich geen zorgen te maken. U kunt de software later altijd verwijderen, indien gewenst.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-11

12. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, klikt u op [Ja] om akkoord te gaan met de licentieovereenkomst voor eindgebruikers.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-12

13. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, klikt u op [Volgende].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-13

Als het volgende scherm wordt weergegeven tijdens de installatie, klikt u op [Opnieuw detecteren] om uw printer opnieuw te zoeken.
Afhankelijk van uw netwerkconfiguratie kan het een paar minuten duren voordat de printer door de software wordt gevonden. Mogelijk moet u een paar keer op Opnieuw detecteren klikken.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-14

Als u uw printer niet in het netwerk kunt detecteren, kunt u de netwerkinstellingen voor uw printer afdrukken om te controleren of uw printer succesvol is aangesloten op uw draadloze netwerk:

• Controleer of de printer is ingeschakeld.

• Laad een vel normaal papier (A4- of Letter-formaat).

• Houd de knop [Hervatten/Annuleren[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1-2] ingedrukt totdat het witte stroomlampje 6 maal knippert, en laat de knop dan los. De netwerkconfiguratiepagina wordt afgedrukt.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-15

Uw netwerknaam (of SSID) moet in venster 1 worden weergegeven en uw printer moet een IP-adres krijgen dat wordt weergegeven in venster 2.

Als u de bovenstaande instellingen niet op de afdruk kunt zien, start u het installatieproces opnieuw.

14. Zodra de installatie is voltooid, wordt het volgende scherm weergegeven om het model van uw printer en de naam (of SSID) van uw draadloze netwerk aan te geven.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-16

Klik op [Voltooien].

15. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, klikt u op [Volgende].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-17

16. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, klikt u op [Volgende].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-18

17. Als u in dit stadium uw printer wilt registreren, klikt u op [Volgende]. U kunt uw printer ook op een later tijdstip registreren via de Quick Menu-software. In dat geval kunt u nu op [Annuleren] klikken.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-19

18. Als u wilt deelnemen aan het Extended Survey Program (Uitgebreid enquêteprogramma), klikt u op [Akkoord].
U kunt ook klikken op [Ik ga niet akkoord].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-20

19. Klik op [Afsluiten] om de installatie te voltooien

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-21

Hiermee is de Windows-installatie voltooid

Als het instellen van een draadloze verbinding na het volgen van deze gids nog steeds niet werkt, neem dan contact met ons op voor verdere ondersteuning.

Download voordat u begint de installatiesoftware.

1. Wanneer het beginscherm wordt weergegeven, klikt u op [Volgende].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-22

2. Mogelijk wordt u gevraagd uw wachtwoord in te voeren om verder te gaan met de installatie. Typ uw wachtwoord en klik op [Helper installeren].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-23

3. Klik op [Next/Volgende].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-24

4. Selecteer [Netwerkverbinding] en vervolgens [Draadloze verbinding].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-25

5. Controleer of de printer is ingeschakeld en het witte stroomlampje wordt aangegeven zoals hieronder en klik vervolgens op [Volgende].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-26

6. Als het volgende scherm verschijnt, selecteert u [Openen].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-27

7. Klik op [Verbinden met het netwerk].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-28

8. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, klikt u op [Kabelloze installatie].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-29

9. Volg de instructies op het scherm om Kabelloze installatie op uw printer in te schakelen.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-30

10. Het volgende bericht wordt weergegeven:

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-31

11. Klik op [Toestaan] wanneer het volgende bericht wordt weergegeven.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-32

12. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, selecteert u uw regio en klikt u op [Volgende].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-33

13. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, selecteert u het land waarin u woont en klikt u op [Volgende].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-34

14. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, selecteert u de software die u wilt installeren en klikt u op [Volgende]. Als u nu nog niet zeker weet welke software u wilt installeren, hoeft u zich geen zorgen te maken. U kunt de software later altijd verwijderen, indien gewenst.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-35

15. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, klikt u op [Ja] om akkoord te gaan met de licentieovereenkomst voor eindgebruikers.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-36

16. De software wordt vervolgens gedownload en geïnstalleerd.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-37

17. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, klikt u op [Printer toevoegen].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-38

18. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, selecteert u de versie [Canon IJ Network] van uw printer en klikt u vervolgens op [Toevoegen].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-39

19. Het volgende scherm wordt kort weergegeven.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-40

20. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, klikt u op [Volgende].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-41

21. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, klikt u op [Volgende].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-42

22. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, klikt u op [Volgende].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-43

23. Als u in dit stadium uw printer wilt registreren, klikt u op [Volgende]. U kunt uw printer ook op een later tijdstip registreren via de Quick Menu-software. In dat geval kunt u nu op [Annuleren] klikken.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-44

24. Als u wilt deelnemen aan het Extended Survey Program (Uitgebreid enquêteprogramma), klikt u op [Akkoord]. U kunt ook klikken op [Ik ga niet akkoord].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-45

25. Klik op [Afsluiten] om de installatie te voltooien

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-46

Hiermee is de Mac-installatie voltooid

Als het instellen van een draadloze verbinding na het volgen van deze gids nog steeds niet werkt, neem dan contact met ons op voor verdere ondersteuning.

Back to top


De netwerkinstellingen van uw PIXMA iX6840 terugzetten naar de standaardinstellingen

Als u uw netwerkinstellingen wilt terugzetten naar de standaardinstellingen, bijvoorbeeld als u uw toegangspunt wijzigt, kunt u dit als volgt doen:

Houd er rekening mee dat door initialisatie alle netwerkinstellingen op het apparaat worden gewist, zodat afdrukken of scannen vanaf een computer via een netwerk wellicht onmogelijk worden totdat de printer opnieuw wordt geconfigureerd met nieuwe netwerkinstellingen.

1. Houd de knop [HERVATTEN/ANNULEREN[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1-2] ingedrukt totdat het witte stroomlampje 9 keer knippert.

2. Laat de knop [HERVATTEN/ANNULEREN[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1-2] los.

De netwerkinstellingen zijn teruggezet naar de standaardinstellingen.

Als dit proces na het volgen van deze gids nog steeds niet werkt, neem dan contact met ons op voor verdere ondersteuning.