Sommige toegangspunten (ook wel routers of hubs genoemd) hebben een automatische verbindingsknop met de tekst 'WPS' (Wi-Fi Protected Setup).

Hierdoor kunnen toegestane apparaten zoals uw PIXMA iP7250 verbinding maken met uw netwerk zonder dat u een wachtwoord hoeft in te voeren, zodat u uw apparaten snel en eenvoudig kunt verbinden.

Deze methode is verreweg de eenvoudigste manier om uw PIXMA iP7250 te verbinden. Als uw toegangspunt een WPS-knop heeft, selecteert u het tabblad WPS-verbindingsmethode hieronder voor instructies voor deze verbindingsmethode.

Als uw router geen WPS ondersteunt, zijn er alternatieve instructies om uw PIXMA iP7250 te verbinden. Selecteer daarvoor het tabblad Standaard verbindingsmethode hieronder.

WPS-verbindingsmethode

Voordat we beginnen, zijn er enkele voorwaarden waar eerst aan moet worden voldaan om de WPS-drukknopmethode te gebruiken:

Stap 1

1. Controleer of de printer is ingeschakeld.

2. Houd de knop [Wi-Fi] op de voorkant van de printer enkele seconden ingedrukt.

Stap 2

1. Controleer of deze knop blauw begint te knipperen en ga vervolgens naar uw toegangspunt en druk binnen 2 minuten op de [WPS]-knop.
Raadpleeg de handleiding bij het toegangspunt voor precieze informatie over het drukken op de WPS-knop.

Het (blauwe) Wi-Fi-lampje op de printer blijft knipperen wanneer u zoekt naar of verbinding maakt met het toegangspunt. Wanneer de printer succesvol verbinding met uw draadloze netwerk heeft gemaakt, stopt het blauwe lampje met knipperen en blijft branden.

Netwerkinstellingen controleren

Om te controleren of uw printer succesvol is aangesloten op uw draadloze netwerk, kunt u de netwerkinstellingen voor uw printer afdrukken indien gewenst:

1. Controleer of de printer is ingeschakeld.

2. Laad een vel normaal papier (A4- of Letter-formaat).

3. Houd de knop [Hervatten/Annuleren ] ingedrukt totdat het stroomlampje 6 maal knippert, en laat de knop dan los. De netwerkinformatiepagina wordt afgedrukt.

Controleer op de afdruk of de "Verbinding" "Actief" aangeeft en of de SSID - Service Set Identifier (de naam van uw draadloze netwerk) de juiste naam van uw draadloze netwerk aangeeft.


Hiermee is de WPS-configuratie voltooid.

Ga nu verder met de software-installatie om alles uit uw PIXMA iP7250 te halen.

Als u de meegeleverde installatie-cd niet hebt, kunt u de handleidingen en software downloaden door uw product te selecteren op de PIXMA-productpagina.

Als het instellen van een draadloze verbinding na het volgen van deze gids nog steeds niet werkt, neem dan contact met ons op voor verdere ondersteuning.


Standaard USB-verbindingsmethode

Stap 1

1. Plaats de cd die bij uw printer is geleverd en voer de installatie uit.

Windows-gebruikers - als de “installatie-cd-rom" niet automatisch start, plaatst u de cd-rom opnieuw in de computer en klikt u op [Deze computer]. Selecteer de cd-rom en dubbelklik op [MSETUP4.EXE].
Windows 8-gebruikers - dubbelklik op [Canon_IJ]. Als het selectievenster wordt geopend, dubbelklikt u op [MSETUP4.EXE].

Mac-gebruikers - dubbelklik op het pictogram [Canon_IJ] dat op uw bureaublad is geplaatst. Als het selectievenster wordt geopend, klikt u op [INSTALLATIE] om de downloadkoppeling voor de software te starten.

Als u de meegeleverde installatie-cd niet hebt, kunt u de handleidingen en software downloaden door uw product te selecteren op de PIXMA-productpagina.

2. Wanneer het beginscherm wordt weergegeven, klikt u op [Volgende].

Opmerking: sommige modellen die ook zijn uitgerust met een bekabelde netwerkverbinding kunnen een extra scherm hebben waarin u wordt gevraagd om een USB- of netwerkverbinding te selecteren. Als u dit scherm ziet, selecteert u [Netwerkverbinding].


3. Selecteer [Draadloze verbinding] als verbindingsmethode.


4. Zorg ervoor dat de printer is ingeschakeld, controleer of het stroomlampje aan is en klik op [Volgende].

Stap 2

1. Klik op [Verbinden met het netwerk].


2. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, klikt u op [Draadloze installatie met behulp van de USB-kabel].


3. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, selecteert u uw regio en klikt u op [Volgende].


4. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, selecteert u uw taal en klikt u op [Volgende].


5. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, selecteert u de software die u wilt installeren en klikt u op [Volgende]. Als u nu nog niet zeker weet welke software u wilt installeren, hoeft u zich geen zorgen te maken. U kunt de software later altijd verwijderen, indien gewenst.


6. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, klikt u op [Ja] om akkoord te gaan met de licentieovereenkomst voor eindgebruikers.

<Alleen voor Windows-gebruikers>

Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, klikt u op [Volgende].


7. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, klikt u op [Volgende].

Windows-gebruikers Mac-gebruikers


Stap 3

1. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, sluit u de printer aan op uw computer via de meegeleverde USB-kabel. Dit is de kabel met hetsymbool op de aansluiting.

Windows Mac

(Voor Mac-gebruikers: klik op [Volgende]).

2. Nadat uw printer is gedetecteerd, verschijnt het volgende scherm. De naam van het toegangspunt waarop uw computer is aangesloten, wordt weergegeven (waarbij "xxxxxxxxxxxxx" verschijnt). Als dit het draadloze netwerk is waarop u uw printer wilt aansluiten, klikt u op [Ja].

Windows Mac

<Alleen voor Mac-gebruikers>

Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, klikt u op [Toestaan].


3. Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, koppelt u de printer los van uw computer en klikt u op [Volgende].

Windows Mac


4. Het volgende scherm geeft het model van uw printer aan en de naam (of SSID) van uw draadloze netwerk.

Windows Mac

Klik op [Voltooien]. Klik op [OK].

Hiermee is de Windows-installatie voltooid

<Alleen voor Mac-gebruikers>

Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, klikt u op [Printer toevoegen].

Selecteer in het volgende scherm de Canon IJ Network-driver en klik op [Toevoegen].

Hiermee is de Mac-installatie voltooid.

Als het instellen van een draadloze verbinding na het volgen van deze gids nog steeds niet werkt, neem dan contact met ons op voor verdere ondersteuning.