Installatiehandleiding Google Cloud Print voor de PIXMA MG4240

Vereisten voor afdrukken met Google Cloud Print

 1. U moet een actieve Google-account hebben om uw printer te kunnen registreren bij Google Cloud Print. Voor de registratie hebt u uw gebruikersnaam en een geldig wachtwoord nodig. Als u geen actieve Google-account hebt, gaat u naar de registratiepagina voor een Google-account en volgt u de instructies op het scherm om een account te maken.

 2. Om de Google Cloud Print-service te kunnen gebruiken moet de printer verbonden zijn met internet. Als u hulp nodig hebt bij het instellen van een internetverbinding, raadpleegt u de Handleiding voor het instellen van een draadloze verbinding voor de PIXMA MG4240.

Selecteer het tabblad 'Registering Your Printer (Uw printer registreren)' of 'De-registering Your Printer (De registratie van uw printer opheffen)' hieronder voor instructies over dit proces.

Uw printer registreren

Volg onderstaande instructies om uw printer te registreren bij Google Cloud Print.
 1. Controleer of de printer is ingeschakeld, of deze is verbonden met het netwerk en of het netwerk met internet is verbonden.

 2. Druk op de knop [Home/Start]  

 3. Gebruik de pijltoetsen om [Web Service/Webservice] weer te geven en druk vervolgens op de gewenste functieknop.
     
   
  (De functieknoppen bevinden zich onder het LCD-scherm).

 4. Gebruik de pijltoetsen om [Web Service Setup/Webservice instellen] te selecteren en druk op [OK].

 5. Gebruik de pijltoetsen om [Cloud Settings/Cloud-instellingen] te selecteren en druk op [OK].

 6. Wanneer [Google Cloud Print Setup/Google Cloud Print instellen] wordt weergegeven, drukt u op [OK].

 7. Wanneer [Register with Google Cloud Print/Registreren bij Google Cloud Print] wordt weergegeven, drukt u op [OK].

 8. Wanneer [Register this printer with Google Cloud Print?/Deze printer bij Google Cloud Print registreren?] wordt weergegeven, selecteert u [Yes/Ja] en drukt u op [OK].

 9. Selecteer de gewenste weergavetaal voor de afdrukinstellingen van Google Cloud Print en druk op [OK].

 10. Druk op [OK] om de verificatiepagina af te drukken. Zorg ervoor dat er een vel normaal A4-papier in de printer is geplaatst.
  De verificatiepagina wordt vervolgens afgedrukt en de printer vraagt of het afdrukken is gelukt. Als dat geval het geval is, selecteert u [ <Yes> (Ja)] en drukt u op [OK]. Als dit niet het geval is, selecteert u [ <No> (Nee)] om de verificatiepagina opnieuw af te drukken.

 11. De afgedrukte verificatiepagina bevat de unieke URL voor uw printer in de locatie die hieronder wordt aangegeven. Typ deze URL in de adresbalk van uw webbrowser. U kunt de QR-code ook scannen met een QR-codelezer-app op uw smartphone of tablet.


 12. Als u uw printer bij Google Cloud Print wilt registreren, moet u zich met uw Google e-mailadres en wachtwoord aanmelden bij uw Google-account. Deze stap moet binnen 14 minuten worden voltooid. Als u dat niet binnen 14 minuten doet, moet u de stappen 1 t/m 10 herhalen. 


 13. Nadat u uw printer hebt geregistreerd bij de Google-server, wordt het volgende op het scherm van de printer weergegeven:
  [Registration with Google Cloud Print completed/Registratie bij Google Cloud Print voltooid. 
  Email (E-mail)
  <uw e-mailadres>@gmail.com 
  Naam printer  
  Canon MXxxx series_xxxxxx”]

  Druk op [OK] om de registratie te voltooien. 

 14. Druk op de knop [Home/Start] om terug te keren naar het beginscherm.

Hiermee is de registratieprocedure voltooid en u kunt nu via Google Cloud Print naar de PIXMA MG4240 afdrukken. Als u nog steeds problemen ondervindt bij de installatie van Google Cloud Print, neem dan contact met ons op.

Google Cloud Print™ is een geregistreerd handelsmerk van Google Inc.

De registratie van uw printer ongedaan maken

Als u Google Cloud Print niet langer met uw printer wilt gebruiken, kunt de registratie van de printer als volgt ongedaan maken:
 1. Controleer of de printer is ingeschakeld, of deze is verbonden met het netwerk en of het netwerk met internet is verbonden.

 2. Druk op de knop [Home/Start]  

 3. Gebruik de pijltoetsen om [Web Service/Webservice] weer te geven en druk vervolgens op de gewenste functieknop.    
     
   
  (De functieknoppen bevinden zich onder het LCD-scherm).

 4. Gebruik de pijltoetsen om [Web Service Setup/Webservice instellen] te selecteren en druk op [OK].

 5. Gebruik de pijltoetsen om [Cloud Settings/Cloud-instellingen] te selecteren en druk op [OK].

 6. Wanneer [Google Cloud Print Setup/Google Cloud Print instellen] wordt weergegeven, drukt u op [OK].
   
 7. Selecteer [Delete from Google Cloud Print/Uit Google Cloud Print verwijderen] en druk op [OK].

 8. Wanneer [Unregister from Google Cloud Print?/Registratie bij Google Cloud Print opheffen?] wordt weergegeven, selecteert u [Yes/Ja] en drukt u op [OK].

 9. Wanneer [Unregistered from Google Cloud Print/Registratie bij Google Cloud Print opgeheven] wordt weergegeven, drukt u op [OK].

 10. Tik op het pictogram [Home/Start] om terug te keren naar het beginscherm.


Uw PIXMA MG4240 is nu niet meer geregistreerd bij Google Cloud Print.
Als u problemen ondervindt bij het ongedaan maken van de registratie bij Google Cloud Print, neem dan contact met ons op.

Google Cloud Print™ is een geregistreerd handelsmerk van Google Inc.