Garantie-informatie Canon-beveiligingscamera

Alle Canon-beveiligingscamera's bedoeld voor en gekocht binnen de Europese Economische Ruimte ('EER’, te weten de EU, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen) en Zwitserland, vallen onder de garantie van de Canon-beveiligingscamera. Canon garandeert dat indien het nieuwe product gebreken vertoont binnen de geldige garantieperiode het defect kosteloos wordt verholpen (algemene voorwaarden zijn van toepassing - zie hieronder).

De garantie voor de Canon-beveiligingscamera bestaat uit verschillende service-aanbiedingen en het aanbod dat van toepassing is op u wordt bepaald door uw locatie; het moment waarop u het product hebt gekocht en het product dat u hebt aangeschaft. De service-aanbiedingen zijn als volgt:

 • • Return-To-Base-garantie van 1 jaar
 • • Return-To-Base-garantie van 3 jaar
 • • Onsite Exchange-garantie van 3 jaar

Voor elk product dat buiten de van toepassing zijnde garantievoorwaarden of -periode valt en voor schade of reparaties die niet worden gedekt door de garantie, is een betaalde reparatieservice beschikbaar. U kunt daarvan gebruikmaken door het product te retourneren naar een door Canon erkende beveiligingscamera-serviceprovider.

U kunt alleen gebruikmaken van gratis garantieservices als u de originele factuur/de aankoopbon/het aankoopbewijs zoals verstrekt aan de eindgebruiker kunt overleggen. Canon behoudt zich het recht voor garantieservice te weigeren als deze informatie niet volledig is, verwijderd is of gewijzigd is na de oorspronkelijke aankoop van het product door de eindgebruiker.

Algemene voorwaarden garantie Canon-beveiligingscamera


Alle Canon-beveiligingscamera's bedoeld voor en gekocht binnen de Europese Economische Ruimte ('EER’, te weten de EU, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen) en Zwitserland, vallen onder de garantie van de Canon-beveiligingscamera. Canon garandeert dat indien het nieuwe product gebreken vertoont binnen de geldige garantieperiode, het defect kosteloos wordt verholpen (algemene voorwaarden zijn van toepassing).


De garantie voor de Canon-beveiligingscamera bestaat uit verschillende service-aanbiedingen en het aanbod dat van toepassing is op u wordt bepaald door uw locatie; het moment waarop u het product hebt gekocht en het product dat u hebt aangeschaft. De service-aanbiedingen zijn als volgt:

 • Return to Base-garantie van 1 jaar: waarbij het product nieuw is gekocht in de EER of Zwitserland vóór 1 januari 2012. Als het land niet in aanmerking komt voor 3 jaar Return-to-Base-garantie (RTB) of 3 jaar Onsite Exchange-garantie, is een ‘Return-to-Base-garantie van 1 jaar’ van toepassing. Bij de ‘Return-to-Base-garantie' van 1 jaar wordt het product op kosten van de klant binnen 1 jaar vanaf de aankoopdatum (bewijs van aankoop is vereist) geretourneerd aan een door Canon erkende serviceprovider voor inspectie. Indien van toepassing, repareert of vervangt een door Canon erkende serviceprovider het product. Elk vervangend product kan nieuw of gereviseerd zijn. Als het product moet worden gerepareerd volgens de garantiebepalingen tijdens het eerste jaar, worden de volledige kosten van onderdelen en arbeid, evenals de retourzending, vergoed door Canon.

 • Return to Base-garantie van 3 jaar: indien een toepasselijk product nieuw werd gekocht binnen de EER en Zwitserland na 1 januari 2012 (of 1 januari 2016 voor Estland, Letland en Litouwen), geldt binnen de in aanmerking komende landen een 'Return-to-Base-garantie van 3 jaar'. De 'Return-to-Base-garantie van 3 jaar' wordt aangeboden op dezelfde voorwaarden als hierboven, maar dan voor 3 jaar, gerekend vanaf de datum van aankoop (het bewijs van aankoop is vereist).

 • Onsite Exchange-garantie van 3 jaar: binnen de in aanmerking komende landen is voor van toepassing zijnde nieuwe producten die binnen de EER of Zwitserland na 1 januari 2012 (of 1 januari 2016 voor Estland, Letland en Litouwen) zijn aangeschaft een 'Onsite Exchange-garantie van 3 jaar' beschikbaar. Onder de 'Onsite Exchange-garantie van 3 jaar’ biedt Canon een vervangend product aan de eindgebruiker of systeemintegrator aan na onderzoek van het defecte product. Elk vervangend product kan nieuw of gereviseerd zijn. De eindgebruiker of systeemintegrator is ervoor verantwoordelijk dat de defecte beveiligingscamera wordt geretourneerd aan Canon na ontvangst van het vervangende product. In het geval dat het defecte product niet wordt geretourneerd of indien het defect blijkt te zijn veroorzaakt door iets dat niet door de garantie wordt gedekt, behoudt Canon zich het recht voor om het geruilde product en/of de kosten op de eindgebruiker of systeemintegrator te verhalen.

Voor elk product dat buiten de van toepassing zijnde garantievoorwaarden of -periode valt en voor schade or reparaties die niet worden gedekt door de garantie, is een betaalde reparatieservice beschikbaar. U kunt daarvan gebruikmaken door het product te retourneren naar een door Canon erkende beveiligingscamera-serviceprovider.

U kunt alleen gebruikmaken van gratis garantieservices als u de originele factuur/de aankoopbon/het aankoopbewijs zoals verstrekt aan de eindgebruiker kunt overleggen. Canon behoudt zich het recht voor garantieservice te weigeren als deze informatie niet volledig is, verwijderd is of gewijzigd is na de oorspronkelijke aankoop van het product door de eindgebruiker.

 1. 1. Deze garantie is geldig voor één of drie jaar, afhankelijk van de datum van aankoop door de eindgebruiker en de locatie van installatie zoals hierboven beschreven. Voor producten geïnstalleerd in landen waar de Return to Base-garantie van 3 jaar of de Onsite Exchange-garantie van 3 jaar nog niet beschikbaar is, geldt een Return to Base-garantie van 1 jaar.

 2. 2. Deze garantie is alleen geldig voor de Canon-beveiligingscamera's die bestemd zijn voor en aangeschaft binnen de Europese Economische Ruimte (‘EER’ - te weten de EU, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen) en Zwitserland.

 3. 3. De desbetreffende garantieservice wordt uitsluitend door een door Canon erkende serviceprovider verstrekt en moet als volgt worden uitgevoerd:
  • a. Return-to-Base-garantie: het product moet worden verzonden naar een door Canon erkende serviceprovider. Indien van toepassing, repareert of vervangt een door Canon erkende serviceprovider het product. Elk vervangend product kan nieuw of gereviseerd zijn. Als het product moet worden gerepareerd volgens de garantiebepalingen tijdens het eerste jaar, worden de volledige kosten van onderdelen en arbeid, evenals de retourzending, vergoed door Canon.
  • b. Onsite Exchange-garantie: de uitwisseling van producten moet worden geregeld via uw systeemintegrator of rechtstreeks via uw lokale helpdesk (- zie contactgegevens). Indien van toepassing, vervangt een door Canon erkende serviceprovider het product. Elk vervangend product kan nieuw of gereviseerd zijn. Mocht het product vervangen moeten worden tijdens de garantieperiode, dan neemt Canon de volledige kosten van het transport van het vervangende product en de retourzending van het defecte apparaat naar een door Canon erkende serviceprovider voor rekening.
 4. 4. Voor de betreffende producten die binnen de EER of Zwitserland zijn aangeschaft, is de Return-to-Base-garantie van 3 jaar of de Onsite Exchange-garantie van 3 jaar momenteel beschikbaar in de volgende landen: Oostenrijk, België, Tsjechië, Denemarken, Estland*, Finland, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland*, Litouwen*, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Slowakije, Spanje, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

  *Alleen voor Canon-beveiligingscamera's die zijn gekocht na 1-1-2016

 5. 5. Uitsluitend in de in aanmerking komende landen vallen de volgende beveiligingscamera's onder een Return-to-Base-garantie van 3 jaar: VB-C300; VB-C500D & VB-C500VD

 6. 6. Uitsluitend in de in aanmerking komende landen vallen de volgende beveiligingscamera's onder de Onsite Exchange-garantie van 3 jaar:
  • a.VB-C-serie: VB-C60 en VB-C60B
  • b.VB-H-serie: VB-H41; VB-H41B; VB-H43; VB-H610D; VB-H610VE; VB-H630D; VB-H630VE; VB-H651V; VB-H651VE; VB-H652LVE; VB-H710F; VB-H730F; VB-H751LE; VB-H760VE en VB-H761LVE
  • c.VB-M-serie: VB-M40; VB-M40B; VB-M42; VB-M50B; VB-M600D; VB-M600VE; VB-M620D; VB-M620VE; VB-M640V; VB-M640VE; VB-M641V; VB-M641VE; VB-M700F; VB-M720F; VB-M740E en VB-M741LE
  • d.VB-R-serie: VB-R10VE; VB-R11; VB-R11VE; VB-R12VE; VB-R13 en VB-R13VE
  • e.VB-S-serie: VB-S30D; VB-S31D; VB-S800D; VB-S805D; VB-S900F en VB-S905F
 7. 7. De garantie op Canon's beveiligingscamera (hetzij 1 jaar Return-to-Base; 3 jaar Return-to-Base of 3 jaar Onsite Exchange) geeft geen garantie voor het volgende:
  • - Periodieke controles, onderhoud en reparatie of vervanging van onderdelen als gevolg van normale slijtage
  • - Software.
  • - Onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn (bijv. PTRZ-techniek in VB-M600VE, VB-M600D, VB-H610VE en VB-H610D of stappenmotoren en sleepringen in VB-R11VE, VB-R10VE en VB-R11) vallen niet onder deze garantie. 
  • - Defecten veroorzaakt door wijzigingen die zijn aanbracht zonder toestemming van Canon.
  • - Door Canon-serviceproviders gemaakte kosten voor aanbrengen van aanpassingen aan of wijzigingen in een product om te voldoen aan landspecifieke technische normen of specificaties of veiligheidsnormen of -specificaties, of andere kosten om het product aan te passen als gevolg van sinds de levering van het product gewijzigde specificaties.
  • - Schade als gevolg van het feit dat het product niet voldoet aan landspecifieke normen of specificaties in een ander land dan het land van aankoop
 8. 8. De garantie op Canon's beveiligingscamera (hetzij 1 jaar Return-to-Base; 3 jaar Return-to-Base of 3 jaar Onsite Exchange) geldt niet als schade of defecten zijn veroorzaakt door:
  • - Het op onjuiste wijze of buitensporig gebruiken, behandelen of bedienen van het product, zoals aangegeven in de gebruiks- of bedieningshandleidingen en/of relevante gebruikersdocumentatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het op onjuiste wijze opbergen van het product, het laten vallen van het product, het blootstellen van het product aan excessieve schokken en schade als gevolg van corrosie, vuil, water of zand.
  • - Reparaties, wijzigingen of reiniging uitgevoerd door een niet door Canon erkend servicecentrum.
  • - Gebruik van onderdelen, software of producten die niet compatibel zijn met het product.
  • - Het aansluiten van het product op apparatuur die niet door Canon voor aansluiting is goedgekeurd.
  • - Gebrekkige verpakking van het product bij retournering naar het door Canon erkende servicecentrum.
  • - Ongevallen, calamiteiten of andere oorzaken waarop Canon geen invloed heeft, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bliksem, overstroming, brand, verstoringen van de openbare orde en ondeugdelijke ventilatie.
 9. 9. Wanneer de Onsite Exchange-garantie geldt en een vervangend product wordt bevestigd als vereist door Canon, zullen wij er alles aan doen om het vervangende product ‘de volgende dag’ te leveren. 'Volgende dag' betekent dat, waar mogelijk, het vervangende product wordt verstrekt:
  • - De volgende werkdag indien de vereiste van een vervangend product wordt bevestigd door Canon vóór 11.00 uur plaatselijke tijd (met uitzondering van weekenden en feestdagen).
  • - Binnen twee werkdagen indien de vereiste van een vervangend product wordt bevestigd door Canon na 11.00 uur plaatselijke tijd (met uitzondering van weekenden en feestdagen).
 10. 10. Canon heeft het recht Canon-producten te herstellen of vervangen met nieuwe of herstelde onderdelen of producten die qua prestaties en betrouwbaarheid vergelijkbaar zijn met nieuwe producten. Herstelde onderdelen of producten worden alleen gebruikt indien dat is toegestaan volgens de wetgeving van het land waarin de garantie wordt toegepast.

 11. 11. Het is de volledige verantwoordelijkheid van de klant om voorafgaand aan de reparatie een back-up te maken van softwarebestanden en -programma's en deze te bewaren en het genoemde na een dergelijke reparatie te herstellen.

 12. 12. Canon neemt geen verantwoordelijkheid op zich voor claims, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, claims van verlies van opnamemedia, verlies van gegevens enz. die niet specifiek in deze garantie zijn vastgelegd. Wanneer u het product retourneert voor garantieservice, verzoeken wij u het voorzichtig in te pakken, verzekeren, het bewijs van aankoop bij te sluiten, evenals instructies voor reparatie en (indien van toepassing) een exemplaar van de opnamemedia waarop de foto's genomen door het product zijn opgeslagen. Deze garantie heeft geen invloed op de wettelijke rechten van de consument krachtens toepasselijke nationale wetgeving en de rechten van de consument jegens de wederverkoper voortvloeiend uit de verkoop-/koopovereenkomst.

 13. 13. Bij ontstentenis van toepasselijke nationale wetgeving vormt deze garantie het enige en exclusieve rechtsmiddel van de consument en Canon noch haar dochterondernemingen zullen aansprakelijk zijn voor enige incidentele schade of gevolgschade wegens schending van eventuele uitdrukkelijke of geïmpliceerde garanties op dit product.

 14. 14. Alle garanties die hierin beschreven zijn, worden aangeboden door Canon Europa NV, Bovenkerkerweg 59, Amstelveen 1185XB, Nederland en verstrekt via door haar erkende servicevoorzieningen.

 15. 15. Niets in deze overeenkomst doet afbreuk aan enig wettelijk recht dat u mogelijk heeft op grond van de nationale wetgeving.

Dit is wellicht ook iets voor jou...

Contact Us

Contact

Neem contact met ons op voor ondersteuning per telefoon of e-mail

Register your product

Canon-ID

Registreer uw product en beheer uw Canon-ID-account

Locate A Repair Centre

Reparatie

Zoek een reparatiecentrum en andere nuttige informatie over ons reparatieproces