Garantie-informatie Canon-beveiligingscamera

Alle Canon-beveiligingscamera's bedoeld voor en gekocht binnen de Europese Economische Ruimte ('EER’, te weten de EU, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen) en Zwitserland, vallen onder de garantie van de Canon-beveiligingscamera. Canon garandeert dat indien het nieuwe product gebreken vertoont binnen de geldige garantieperiode het defect kosteloos wordt verholpen (algemene voorwaarden zijn van toepassing - zie hieronder).

De garantie voor de Canon-beveiligingscamera bestaat uit verschillende service-aanbiedingen en het aanbod dat van toepassing is op u wordt bepaald door uw locatie; het moment waarop u het product hebt gekocht en het product dat u hebt aangeschaft. De service-aanbiedingen zijn als volgt:

  • • Return-To-Base-garantie van 1 jaar
  • • Return-To-Base-garantie van 3 jaar
  • • Onsite Exchange-garantie van 3 jaar

Voor elk product dat buiten de van toepassing zijnde garantievoorwaarden of -periode valt en voor schade of reparaties die niet worden gedekt door de garantie, is een betaalde reparatieservice beschikbaar. U kunt daarvan gebruikmaken door het product te retourneren naar een door Canon erkende beveiligingscamera-serviceprovider.

U kunt alleen gebruikmaken van gratis garantieservices als u de originele factuur/de aankoopbon/het aankoopbewijs zoals verstrekt aan de eindgebruiker kunt overleggen. Canon behoudt zich het recht voor garantieservice te weigeren als deze informatie niet volledig is, verwijderd is of gewijzigd is na de oorspronkelijke aankoop van het product door de eindgebruiker.

Overzicht van veelgestelde vragen over de garantie op de Canon-beveiligingscamera


V: Welke garantie is van toepassing op Canon-beveiligingscamera's die binnen Europa zijn aangeschaft?

A: Alle Canon-beveiligingscamera's die bedoeld zijn voor en gekocht binnen de Europese Economische Ruimte (‘EER’, te weten de EU, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen) en Zwitserland, vallen onder de garantie voor de Canon-beveiligingscamera.

De garantie voor de Canon-beveiligingscamera bestaat uit verschillende service-aanbiedingen en het aanbod dat van toepassing is op u wordt bepaald door uw locatie; het moment waarop u het product hebt gekocht en het product dat u hebt aangeschaft. De service-aanbiedingen zijn als volgt:

  • • Return-To-Base-garantie van 1 jaar
  • • Return-To-Base-garantie van 3 jaar
  • • Onsite Exchange-garantie van 3 jaar

Bekijk de volledige voorwaarden en bepalingen van deze garantie.


V: Welke documentatie is vereist om een claim in te dienen in het kader van een beveiligingscamera-reparatie binnen de garantietermijn of voor een vervangend product?

A: Als u een specifiek verzoek voor een reparatie of een Onsite Exchange onder de beveiligingscamera-garantie wilt indienen, is het altijd nodig dat u (of uw systeemintegrator) Canon voorziet van een origineel en geldig aankoopbewijs (inclusief oorspronkelijke aankoopdatum) voor het product in kwestie.


V: Mijn product valt onder een Return to Base-garantie, waar kan ik het heen sturen als zich een probleem voordoet?

A: Als uw product onder een Return to Base-garantie van 1 of 3 jaar valt, moet u het product naar een door Canon erkende serviceprovider sturen en uw bewijs van aankoop overleggen om een claim onder de garantie in te dienen.


V: Wie kan de Onsite Exchange-garantie voor de beveiligingscamera starten?

A: De klant of zijn systeemintegrator kan het proces starten nadat een defect aan het product is vastgesteld. Het vervangende product wordt verzonden zodra het defecte product is onderzocht (afhankelijk van de volledige algemene voorwaarden).


V: Met wie moet ik contact opnemen om de Onsite Exchange-garantie voor de beveiligingscamera te starten als mijn product een defect vertoont?

A: Klanten of hun systeemintegrators dienen contact op te nemen met de betreffende lokale helpdesk (koppeling naar tabblad Contacten). Eerstelijnsondersteuning wordt geleverd door AXIS Communications. Dit bedrijf legt alle relevante gegevens vast (bijvoorbeeld de details van het probleem) en voert het eerstelijnsonderzoek uit naar de mogelijke oorzaak. Als de fout zich blijft voordoen, zorgt AXIS Communications ervoor dat de tweedelijns Canon-helpdesk contact opneemt met de klant of systeemintegrator. Als het probleem wordt bevestigd door Canon en een vervangend product aan de orde is, wordt een vergelijkbaar product (of een product met betere specificaties) gestuurd.


V: Hoelang duurt het voordat het vervangende product wordt geleverd?

A: Waar mogelijk wordt het vervangende product geleverd op de dag nadat het vervangende product is bevestigd als noodzakelijk. Dit is het geval als de bevestiging van de probleemdiagnose voor 11.00 uur heeft plaatsgevonden. Bij een bevestiging van een probleemdiagnose na 11.00 uur, in het weekend of op een nationale feestdag, vindt vervanging na twee dagen plaats.


V: Aan wie wordt het vervangende product geleverd?

A: Vervangende producten kunnen ofwel aan de systeemintegrator worden geleverd of rechtstreeks aan de klant (waar de klant de technische kennis heeft om installatiewerk uit te voeren).


V: Wat gebeurt er nadat het vervangende product is ontvangen?

A: Na ontvangst van het vervangende product is de systeemintegrator of klant vervolgens verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat het defecte product aan Canon wordt geretourneerd. Verzendetiketten worden geleverd voor het retourneren van het defecte product. U dient contact op te nemen met het transportbedrijf om het transport van het defecte product binnen 5 dagen te regelen. Onder normale omstandigheden worden de kosten van verzending door Canon gedekt.


V: Wie is verantwoordelijk voor het verwijderen van het defecte beveiligingscamera-product en het installeren van het vervangende product?

A: Canon aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het verwijderen van het oorspronkelijke product noch de installatie van het vervangende product. Dit is de verantwoordelijkheid van de klant of zijn systeemintegrator.

Dit is wellicht ook iets voor jou...

Contact Us

Contact

Neem contact met ons op voor ondersteuning per telefoon of e-mail

Register your product

Canon-ID

Registreer uw product en beheer uw Canon-ID-account

Locate A Repair Centre

Reparatie

Zoek een reparatiecentrum en andere nuttige informatie over ons reparatieproces