Sommige toegangspunten (soms aangeduid als routers of hubs) hebben een knop voor automatische verbinding met het label WPS (Wi-Fi Protected Setup). Hiermee kunnen toegestane apparaten worden verbonden met uw netwerk zonder dat u een wachtwoord hoeft in te voeren. Zo kunt u snel en eenvoudig apparaten verbinden.

Er zijn twee manieren waarop de WPS-methode apparaten via een wireless verbinding kan verbinden: een drukknop en een pincode. De drukknopmethode is veruit de gemakkelijkste manier om uw apparaat te verbinden, dus we zullen beschrijven hoe u verbinding maakt met behulp van deze methode.

Als uw router geen WPS ondersteunt, zijn er alternatieve instructies om uw printer te verbinden. Selecteer daarvoor het tabblad Standard Connection Method (Standaard verbindingsmethode) hieronder.

WPS-verbindingsmethode

Voordat we beginnen, zijn er enkele voorwaarden waar eerst aan moet worden voldaan om de WPS-drukknopmethode te gebruiken:

Volg de onderstaande stappen om de installatie te voltooien -

Stap 1

Zorg dat de printer is ingeschakeld en dat u wanneer nodig op de WPS-knop van de wireless router kunt drukken.

Stap 2

Houd de knop [Wi-Fi] (A) op de printer ingedrukt totdat het aan-lampje (B) knippert. .

Stap 3

Druk op de knop [Black/Zwart] (C) en daarna op de knop [Wi-Fi] (A). Controleer of het Wi-Fi-lampje (D) snel knippert en het aan-lampje gaat branden zoals getoond in de onderstaande afbeelding. Ga daarna naar uw toegangspunt (router/hub) en druk binnen twee minuten op de knop [WPS].

Stap 4

Het blauwe Wi-Fi-lampje op de printer knippert tijdens het zoeken en het stroom- en Wi-Fi-lampje zullen knipperen wanneer verbinding wordt gemaakt met het toegangspunt. Wanneer de printer succesvol verbinding met uw draadloze netwerk heeft gemaakt, stoppen het stroom- en Wi-Fi-lampje met knipperen en blijven ze branden.

Stap 5

Controleer of het Wi-Fi- en aan-lampje branden.

Raadpleeg de handleiding bij het toegangspunt (router/hub) voor precieze informatie over het drukken op de WPS-knop.

Netwerkinstellingen controleren

Om te controleren of uw printer succesvol is aangesloten op uw draadloze netwerk, kunt u de netwerkinstellingen voor uw printer afdrukken indien gewenst:

  1. Controleer of de printer is ingeschakeld.
  2. Laad twee vellen gewoon papier van A4- of Letter-formaat.
  3. Houd de knop [Wi-Fi] ingedrukt totdat het stroomlampje eenmaal knippert, en laat de knop dan los.
  4. Druk op de knop [Wi-Fi]. De pagina met netwerkgegevens wordt afgedrukt.

Controleer op de print of de "Verbinding" de status "Actief" aangeeft en of de SSID - Service Set Identifier (de naam van uw draadloze netwerk) de juiste naam van uw draadloze netwerk aangeeft.

Hiermee is de WPS-installatieprocedure voltooid. Installeer nu de meegeleverde software.

Als u de meegeleverde cd(‘s) niet hebt of als u een Mac gebruikt, kunt u de handleidingen en software downloaden door uw product hieronder te selecteren -

Als het instellen van WPS na het volgen van deze gids nog steeds niet werkt, neem dan contact met ons op voor verdere ondersteuning.


Standaardverbindingsmethode (alleen voor Windows- en Mac-gebruikers)

Als uw wireless toegangspunt geen ondersteuning biedt voor de WPS-functie, volgt u de onderstaande instructies om uw printer met uw wireless netwerk te verbinden:

Voor Windows-gebruikers: plaats de cd die bij uw printer is geleverd en voer de installatie uit.

Download de software als u de meegeleverde cd('s) niet hebt of als u een Mac gebruikt.


Het gedownloade installatiebestand voor Windows zal er ongeveer zo uitzien: win-mg3600-XXX-mcd.exe

Het gedownloade bestand voor Mac zal er ongeveer zo uitzien: MAC-mg3600-XXX-mcd.dmg

Gebruik de onderstaande koppelingen om de juiste instructies weer te geven voor uw besturingssysteem -

Windows-installatie

Mac-installatie

Verbinding alleen voor gebruikers van Windows

Stap 1

1. Klik op [Start Setup/Installatie starten] wanneer het volgende scherm wordt weergegeven.

 

Stap 2

2. De software controleert of er updates voor het stuurprogramma en de software zijn en downloadt deze zo nodig. Dit kan een paar minuten duren.

 

Stap 3

3. Selecteer uw regio en land in en klik op [Next/Volgende].

 

Stap 4

4. Klik op [Yes/Ja] als u akkoord gaat met de licentieovereenkomst. 

 

Stap 5

5. Als u wilt deelnemen aan het uitgebreide enquêteprogramma, klikt u op [Agree/Accepteren]. Anders klikt u op [Do not agree/Weigeren]

 

Stap 6

6. Klik op [Next/Volgende] zodat alle wizardprocessen worden geïnstalleerd. 

 

Stap 7

7. Selecteer [Wireless LAN Connection/Wireless LAN-verbinding] en klik op [Next/Volgende]

 

Stap 8

8. Selecteer Connect via wireless router (recommended)/Verbinding maken via wireless router (aanbevolen) en klik op [Next/Volgende]

 

Stap 9

9. Zorg ervoor dat uw printer is ingeschakeld in en klik op [Volgende/Volgende]

 

Stap 10

10. De software zoekt naar printers die al in uw netwerk zijn geïnstalleerd.
De detectie kan wat langer duren, dus wees geduldig terwijl de software naar een printer zoekt.

 

Stap 11

11. Als u uw printer al hebt verbonden met uw netwerk, selecteer deze dan in de lijst in het venster Printers on the Network List (Lijst met printers in het netwerk) en klik op [Next/Volgende] om de software te installeren. Ga vervolgens naar
stap 17. Als dit de eerste keer is dat u uw printer installeert, wordt deze niet weergegeven in de lijst. Ga dan verder met stap 12.

 

Stap 12

12. Zorg ervoor dat [Setting printer could not be found on the list/Printer installeren is niet gevonden in de lijst] is geselecteerd en klik op [Next/Volgende].

 

Stap 13

13. Het volgende scherm verschijnt kort.

 

Stap 14

14. De installatiehandleiding wordt geopend en begeleidt u bij het verbindingen van uw printer met uw netwerk via het eenvoudige proces voor verbinding via kabelloze installatie.
Volg de instructies op het scherm zorgvuldig om uw printer voor te bereiden op verbinding. Klik alleen op Next (Volgende) wanneer uw printer overeenkomt met het voorbeeld in het onderstaande schema.

 

Stap 15

15. Wacht totdat de printer wordt gedetecteerd. Gedurende deze tijd wordt de netwerkverbinding op uw computer tijdelijk uitgeschakeld.

 

Stap 16

16. Klik op [Next/Volgende] zodra de installatie is voltooid. 

 

Stap 17

17. De MP-stuurprogramma’s en netwerktools worden gedownload en geïnstalleerd. Wacht totdat de software is geïnstalleerd.

 

Stap 18

18. Wacht totdat de installatie is voltooid.

 

Stap 19

19. Als u de printer voor het eerst installeert, wordt de uitlijnprocedure voor de printkoppen aanbevolen als de installatie is voltooid. Klik op [Next/Volgende]. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie.

 

Stap 20

20. Klik op [Execution/Uitvoeren] als u een testafdruk wilt maken om de installatie te bevestigen. Klik anders op [Volgende/Next]

 

Stap 21

21. De installatie is nu voltooid. Klik op [Next/Volgende] om de software te installeren.

 

Stap 22

22. Selecteer in de lijst de software die u wilt installeren, en klik op [Next/Volgende]. Als u nu nog niet zeker weet welke software u wilt installeren, hoeft u zich geen zorgen te maken. U kunt de software later altijd verwijderen, indien gewenst.

 

Stap 23

23. Registreer uw printer door op [Next/Volgende] te klikken (dit venster wordt geopend in een webbrowser). U kunt ook op [Skip/Overslaan] klikken. 

 

Stap 24

24. Klik op [Exit/Afsluiten] om de installatie te voltooien.

 

Verbinding alleen voor Mac-gebruikers

Stap 1

1. Dubbelklik op het gedownloade dmg-bestand om het volgende scherm te openen. Dubbelklik op het pictogram [Setup/Installatie] om de installatie te starten. Klik vervolgens op [Open/Openen].

 

Stap 2

2. Klik op [Next/Volgende] wanneer het beginscherm wordt weergegeven.

 

Stap 3

3. Wanneer het volgende scherm verschijnt, typt u uw wachtwoord om de installatie van de helper toe te staan. Vervolgens klikt u op [Install Helper/Help voor installatie] 

 

Stap 4

4. Klik op [Start Setup/Installatie starten] wanneer het volgende scherm wordt weergegeven. 

 

Stap 5

5. De software controleert of er updates voor het stuurprogramma en de software zijn en downloadt deze zo nodig. Dit kan een paar minuten duren.

 

Stap 6

6. Selecteer uw regio en land in en klik op [Next/Volgende].

 

Stap 7

7. Klik op [Yes/Ja] als u akkoord gaat met de licentieovereenkomst. 

 

Stap 8

8. Als u wilt deelnemen aan het uitgebreide enquêteprogramma, klikt u op [Agree/Accepteren]. Anders klikt u op [Do not agree/Weigeren]

 

Stap 9

9. Het volgende scherm verschijnt tijdens het controleren van de printerstatus. Dit kan dit enkele minuten duren.

 

Stap 10

10. Selecteer [Wireless LAN Connection/Wireless LAN-verbinding] en klik op [Next/Volgende].

 

Stap 11

11. Zorg ervoor dat uw printer is ingeschakeld in en klik op [Volgende]

 

Stap 12

12. De software zoekt naar printers die al in uw netwerk zijn geïnstalleerd.

De detectie kan wat langer duren, dus wees geduldig terwijl de software naar een printer zoekt.

 

Stap 13

13. Als u uw printer al hebt verbonden met uw netwerk, selecteer deze dan in de lijst in het venster Printers on the Network List (Lijst met printers in het netwerk) en klik op [Next/Volgende] om de software te installeren. Ga vervolgens naar
stap 20.
Als dit de eerste keer is dat u uw printer installeert, wordt deze niet weergegeven in de lijst. Ga dan verder met stap 14.

 

Stap 14

14. Zorg ervoor dat [Setting printer could not be found on the list/Printer installeren is niet gevonden in de lijst] is geselecteerd en klik op [Next/Volgende].

 

Stap 15

15. Het volgende scherm verschijnt kort.

 

Stap 16

16. De installatiehandleiding wordt geopend en begeleidt u bij het verbindingen van uw printer met uw netwerk via het eenvoudige proces voor verbinding via kabelloze installatie.
Volg de instructies op het scherm zorgvuldig om uw printer voor te bereiden op verbinding. Klik alleen op Next (Volgende) wanneer uw printer overeenkomt met het voorbeeld in het onderstaande schema.

 

 

Stap 17

17. Wacht totdat de printer wordt gedetecteerd.
Gedurende deze tijd wordt de netwerkverbinding op uw computer tijdelijk uitgeschakeld.

 

Stap 18

18. Klik op [Allow/Toestaan] wanneer het volgende bericht wordt weergegeven.

 

Stap 19

19. Klik op [Next/Volgende] zodra de installatie is voltooid. 

 

Stap 20

20. De MP-stuurprogramma’s en netwerktools worden gedownload en geïnstalleerd. Wacht totdat de software is geïnstalleerd.

 

Stap 21

21. Wacht totdat de installatie is voltooid.

 

Stap 22

22. Klik op [Add Printer/Printer toevoegen].

 

Stap 23

23. De printer wordt herkend en weergegeven in de venster Add (Toevoegen) hieronder.
Aanvankelijk wordt alleen de Bonjour multifunctionele gedetecteerd. Wacht een ogenblik totdat het venster is bijgewerkt.

 

Stap 24

24. Wacht totdat het Canon IJ Network is gedetecteerd. Selecteer de printer met "Canon IJ Network" in de kolom Kind (Soort) en klik op [Add/Toevoegen].

 

Stap 25

25. Het volgende scherm verschijnt. Wacht totdat de printer is geïnstalleerd. Nadat uw printer is toegevoegd, wordt het installatiescherm mogelijk verborgen in de browser. Als dit gebeurt, klikt u op het installatiepictogram van in het dock om het scherm opnieuw weer te geven.

 

Stap 26

26. Klik op [Next/Volgende] om de installatie van de printer te voltooien.

 

Stap 27

27. Als u de printer voor het eerst installeert, kunt u het beste de printkop uitlijnen nadat de installatie is voltooid. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie. Klik op [Next/Volgende] om door te gaan.

 

Stap 28

28. Klik op [Start] als u een testafdruk wilt maken om de installatie te bevestigen. Klik anders op [Volgende/Next]

 

Stap 29

29. De installatie is nu voltooid. Klik op [Next/Volgende] om de software te installeren.

 

Stap 30

30. Selecteer in de lijst de software die u wilt installeren, en klik op [Next/Volgende]. Als u nu nog niet zeker weet welke software u wilt installeren, hoeft u zich geen zorgen te maken. U kunt de software later altijd verwijderen, indien gewenst.

 

Stap 31

31. Registreer uw printer door op [Next/Volgende] te klikken (dit venster wordt geopend in een webbrowser). U kunt ook op [Skip/Overslaan] klikken.

 

Stap 32

32. Klik op [Exit/Afsluiten] om de installatie te voltooien.


De netwerkinstellingen van uw printer terugzetten naar de standaardinstellingen

Als u uw netwerkinstellingen wilt terugzetten naar de standaardinstellingen, bijvoorbeeld als u uw toegangspunt wijzigt, kunt u dit als volgt doen:

Houd er rekening mee dat door initialisatie alle netwerkinstellingen op het apparaat worden gewist, zodat afdrukken of scannen vanaf een computer via een netwerk wellicht onmogelijk worden totdat de printer opnieuw wordt geconfigureerd met nieuwe netwerkinstellingen.


Stap 1

1. Houd de knop [RESUME/CANCEL / HERVATTEN/ANNULEREN]  ingedrukt totdat het waarschuwingslampje 21 keer knippert.


Stap 2

2. Laat de knop [RESUME/CANCEL / HERVATTEN/ANNULEREN] los.


De netwerkinstellingen zijn teruggezet naar de standaardinstellingen.

Raadpleeg nu Wi-Fi installeren - (WPS en standaardverbindingsmethoden) voor instructies over het installeren van uw printer in uw Wi-Fi-thuisnetwerk.