Hero image

Waar kun je je serienummer vinden?

De locatie van het serienummer verschilt per Canon-product. Het serienummer is een combinatie van cijfers en/of letters, zonder spaties of speciale tekens. Negeer cijfers en letters die tussen rechte haken staan.

imagePRESS

Het serienummer van uw imagePRESS is een reeks van 8 alfanumerieke tekens.
U kunt het serienummer vinden met behulp van de [123]-knop of op een label op de machine, zoals uitgelegd in de onderstaande instructies.

Met de [123]-knop:

Volg de instructies hieronder om het serienummer op te zoeken:

1. Schakel de machine in en druk op de [123]-knop die is gemarkeerd in de onderstaande afbeelding.

2. Afhankelijk van het type machine wordt het serienummer weergegeven op het eerste scherm

of het wordt weergegeven nadat u [Check Device Configuration/Apparaatconfiguratie controleren] en op [OK] hebt geklikt.


Locatie op de machine:

U vindt het serienummer op een etiket aan de achterzijde van de machine in de buurt van het netsnoer.

Dit is wellicht ook iets voor jou...

Feedback