uniFLOW FAQ en Help

Wist u dat u veel storingen en problemen zelf kunt oplossen? Op deze FAQ pagina zijn veel gestelde vragen en handige Tips & Tricks om zelf tot een oplossing te komen.

Papierloop problemen voorkomen en oplossen

Met deze instructie willen wij u helpen papierloop problemen te voorkomen en/of op te lossen. Op deze manier heeft u uw machine maximaal tot uw beschikking. Papier is gevoelig voor schommelingen in de luchtvochtigheid. Vooral bij het uit/aan zetten van de centrale verwarming kan er vaker vochtig papier in de machine ontstaan omdat de omgevingstemperatuur plotseling wijzigt. Dit treedt vooral op in het voor –en najaar tijdens vakantieperiodes/lange weekenden. Met mogelijk papierloop problemen als gevolg.

Wat te doen bij storing?

Mocht uw machine toch papierloop problemen hebben, volg dan eerst onderstaande instructies voor u een papierloop storing meldt. Dit is het eerste wat de engineer zal uitvoeren. Deze werkzaamheden vallen buiten het servicecontract.

  1. 1. Neem al het papier uit de printer (om te voorkomen dat er uit een lade geprint wordt waar het papier niet uitgehaald is).
  2. 2. Pak een nieuw pak papier wat geacclimatiseerd is.
  3. 3. Haal het papier uit de wikkel of doos en maak het papier los.
  4. 4. Verwijder eerste en laatste vel en zorg ervoor dat er geen lijmresten van de wikkel op het papier zitten.
  5. 5. Leg het papier in de printer. De pijl op de wikkel/doos wijst naar de zijde van het papier die als eerste bedrukt moet worden.

NB: Indien er geen pijl op de wikkel/doos staat of u weet niet welke zijde eerst bedrukt wordt, test dan even welke zijde boven gelegd moet worden om het papier zo goed mogelijk door de printer te laten lopen. Als het papier door de machine bedrukt is, leg het dan op een vlakke ondergrond en kijk op welke manier het papier het minste krult of golft. Op deze manier kunt u bepalen welke zijde van het papier boven hoort. Mocht u na bovenstaande toch nog papierloop problemen hebben, kun u uw storing melden via: http://www.canon.nl/Support/support_voor_onze_zakelijk_klanten/index.aspx


Voorkomen

Wanneer u uw printer meerdere dagen aaneengesloten niet gebruikt is het raadzaam om het papier uit de printer te halen en in een papierwikkel of papierdoos op te slaan. De wikkel en doos hebben de eigenschap uw papier tegen vocht te beschermen. Als u de printer weer gaat gebruiken legt u het papier weer in de printer. Lees voor meer informatie over het opslaan van uw papier en achtergrondinformatie de volgende pagina.

Papier en luchtvochtigheid

De luchtvochtigheid van de omgeving kan invloed hebben op de verwerkbaarheid van kopieerpapier in de printer. De vezels in het papier zullen uitzetten of samen trekken bij wijzigingen in het vochtgehalte. Dit heeft invloed op de stijfheid en de formatie van het kopieerpapier.

Vocht en temperatuur

Wanneer er sprake is van een hogere relatieve vochtigheid (RV ) in de omgeving ten opzichte van het papier, zullen de papiervezels vocht opnemen en zwellen. Bij een lagere relatieve vochtigheid onttrekt de omgeving vocht aan het papier, waardoor de papiervezels samen trekken. Dit zwellen of samen trekken wordt ook wel deformatie genoemd. De optimale relatieve vochtigheid in de omgeving ligt rond de 55% bij 21°C.

Deformatie en papier

Veelvoorkomende gevolgen zijn dat het papier gaat krullen:


Randgolf  De papierranden zijn vergroot terwijl het midden gelijk is gebleven. Dit gebeurt wanneer papier is blootgesteld aan een omgeving met een hogere relatieve vochtigheid, ofwel koud papier komt in een warme ruimte. Het vocht condenseert op het papier en de vezels zwellen op.
Randgolf-icoon


Randverkorting  Het vocht het dichtst bij de rand van het papier wordt onttrokken waardoor de randen samen trekken terwijl het midden van het papier de originele afmeting houdt. Dit is het gevolg van lucht met een lagere relatieve vochtigheid dan het papier zelf.
Randverkorting-icoonKrul  Wanneer papier zonder vochtwerend wikkel voor een langere tijd aan droge lucht wordt blootgesteld zal er krul ontstaan. Deze krul komt ook voor als gevolg van afkoeling na een snelle temperatuurstijging in de printer. Hierbij is over het complete oppervlak van het vel vocht uitgetreden.
Krul-icoon


Voorkomen

Vervormd papier kan vast komen te zitten in de printer en zet de printer daarmee in storing. U kunt dit voorkomen door preventief te handelen. Het is belangrijk dat de omgevingslucht in de opslagruimte van het papier en de ruimte waarin de wikkel wordt geopend dezelfde temperatuur en relatieve vochtigheid hebben. Zolang het papier in de verpakking blijft is de relatieve vochtigheid van de opslagruimte onbelangrijk. Er zal geen vochtuitwisseling optreden tussen opslagruimte en papier door het vochtwerende wikkel. Zodra papier geopend gaat worden in een ruimte met een andere temperatuur, is het belangrijk de in onderstaande tabel genoemde acclimatiseringtijd in acht te nemen:Toename in temperatuur


Hoeveelheid5 0C10 0C15 0C20 0C
1 pak3 uur5 uur9 uur15 uur
1 doos (5 pak)5 uur10 uur16 uur24 uur
1 doos (10 pak)7 uur14 uur21 uur36 uur
1 pallet14 uur24 uur38 uur72 uur

Download Papierloop problemen voorkomen en oplossen [PDF, 322KB] >

< terug naar overzichtspaginaPapierstoringen oplossen en voorkomen

Deze procedure beschrijft het oplossen (en voorkomen) van papierstoringen op de printers. De papierstoringen kunnen veroorzaakt worden door een onjuiste instelling van de papiergeleiders. In onderstaande procedure wordt uitgegaan van het1. Verwijder de papierlade uit de printer.

Verwijder-de-papierlade-uit-de-printer

2. Zorg ervoor dat alle papiergeleiders staan ingesteld op het juiste formaat (A4). Er is een “klik” hoorbaar als het formaat goed is ingesteld.

Zorg ervoor dat alle papiergeleiders staan ingesteld op het juiste formaat (A4)

LET OP !
Als het papier goed “opgesloten” ligt (de papiergeleiders zo ver mogelijk naar het papier toe) staat de papiergeleider NIET op het juiste formaat maar tussen A4 en LTR. Dit veroorzaakt juist papierstoringen, de papiergeleider moet dus op A4 staan.Download Papierstoringen oplossen en voorkomen [PDF, 190KB] >

< terug naar overzichtspaginaPrikbord melding uitzetten icm uniFLOW (vanaf PC klant)

Deze procedure beschrijft het uitschakelen van de prikbord melding op het display.

- Start Internet Explorer op en ga naar: http://”ip-adres machine”. (Bijv. http://10.21.150.140)

- Indien onderstaand scherm zichtbaar wordt selecteer dan: ”Continue to this website (not recommended)”.

Start Internet Explorer op en ga naar

- Vul de juiste PIN-code in.

Vul de juiste PIN-code in

- Selecteer “Settings/Registration”.

Selecteer -License-Other

- Selecteer “Message Board/Support Link”.

- Zorg dat er geen vinkje staat bij “Enable Pop-up Window” en bevestig dit met OK.

Zorg dat er geen vinkje staat bij Enable Pop-up Window

- Nu is de prikbord melding niet meer zichtbaar.


Download Prikbord melding uitzetten icm uniFLOW (vanaf PC klant) [PDF, 241KB] >

< terug naar overzichtspaginauniFLOW en Virusscanners

Omschrijving:

Bij gebruik van uniFLOW en een virusscanner die niet goed staat ingesteld, kan het voorkomen dat de applicatie niet reageert zoals gewenst.


Probleem:

De server waarop uniFLOW draait krijgt te maken met veel binnenkomende en uitgaande data. Deze data mag niet worden vastgehouden door een virusscanner om een soepele werking te garanderen. Als de virusscanner niet goed ingesteld staat kan het voorkomen dat:

- Mails niet worden gestuurd

- Inloggen op de machines traag wordt

- Scans niet verwerkt worden

- uniFLOW vastslaat


Oplossing:


Stel de uitzonderingen (exclusions) in voor de virusscanner, op deze plek zal de virusscanner niet scannen. De wijze waarop dit is in te stellen varieert per leverancier, neem hiervoor contact op met de leverancier van de virusscanner applicatie.

De volgende paden moeten worden uitgezonderd van scannen:


- uniFLOW / RPS / Internet Gateway Installatie folder en alle sub-folders

Voorbeeld:

de uniFLOW installatie is opgesplitst in 2 folders.

C:\Program Files\uniFLOW

C:\Program Files\Common Files\NT-ware Shared)

* voor een 64- bits machine staat deze folder onder de WOW6432 node folder)

- de data folder van the SQL Server

- de spool folder (standaard is dit C:\Windows\System32\Spool\Printers\)

- de installatiefolder van de scanprocessing server (indien van toepassing)

- de system temp folder (bij uniFLOW ouder dan 4.1)

Testen van de uitzonderingen lijst.


Door het plaatsen van een speciaal testbestand in bovenstaande folders zou geen reactie van de virusscanner mogen opleveren. Het plaatsen van het bestand op een andere locatie wel, het wordt door de scanner gezien als een virus.

Het testbestand is een tekstbestand met een aantal opeenvolgende karakters, het is dus zelf geen virus.

Lees voor het gebruik van dit testbestand http://eicar.org/86-0-Intended-use.html . Canon neemt geen aansprakelijkheid bij het gebruik van dit bestand.


Download uniFLOW en Virusscanners [PDF, 51KB] >

< terug naar overzichtspaginaPrint opdracht eigenaar willekeurig foutief

Omschrijving:

Het blijkt dat het af en toe voorkomt dat bij gebruik van uniFLOW in een Terminal/Cirtix omgeving printopdrachten bij een ander in de persoonlijke wachtrij staan te wachten.


Probleem:

uniFLOW werkt op basis van de eigenaar van de printopdracht die te zien is in de printspooler. Deze eigenaar wordt door het Windows Printsysteem aan de printopdracht gekoppeld. In een Terminal server omgeving kan het voorkomen dat deze koppeling niet goed gaat waardoor het lijkt dat uniFLOW niet goed functioneert.


Oplossing:

Microsoft heeft hiervoor twee registersleutels vrijgegeven die twee nieuwe printtechnieken binnen Server 2008 uitschakelen.

Meer info:
http://support.microsoft.com/kb/958741/en-us voor Server 2008, geen R2

http://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/winserverprint/thread/71b2c4ec-94b1-4302-8f07-349696e9f4d1 voor Server 2008R2

Wij adviseren om voordat u deze aanpassingen doet, een back-up van het register te maken.


Voor Server 2008(R2)

Uitschakelen van RPC-Based asynchroon printen. Aanpassing op de Terminal, Printservers en uniFLOW Server. Zoek in het register naar de volgende sleutel:

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print Right-click Print, point to New, and then click REG_DWORD - Value: DisableRpcTcp, Data: 1 Restart the Spooler.. (net stop spooler, net start spooler of via admin service)


Voor Server 2008-R2

Aanpassing op de terminal Server / Server waar de PrinterShare is (Cliënt OS)

Zoek in het register naar de volgende sleutel:


HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Printers\ Right-click Printers, point to New, and then click DWORD. Type EnabledProtocols. Right-click EnabledProtocols. In the Value data box, type 6. Close Registry Editor. Restart the Spooler.. (net stop spooler, net start spooler)

Download Print opdracht eigenaar willekeurig foutief [PDF, 45.6KB] >

< terug naar overzichtspaginaNeem contact op met de ondersteuningsafdeling
Let op: opgegeven informatie in de e-mail wordt uitsluitend gebruikt voor het beantwoorden van uw vraag. Persoonlijke gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden of om u te informeren over andere producten en services waarin u mogelijk bent geïnteresseerd.

Belangrijke mededeling!

Sommige internetproviders blokkeren mogelijk onze antwoorden omdat ze deze als ongewenste berichten beschouwen. Als u zeker wilt zijn van een reactie op uw vraag, raden we u aan om donotreply@support.canon-europe.com aan uw adresboek toe te voegen.

  • Canon
  • ...
  • SUPPORT FAQ en HELP NL