iR-ADV 42XX(i) FAQ en Help

Wist u dat u veel storingen en problemen zelf kunt oplossen? Op deze FAQ pagina zijn veel gestelde vragen en handige Tips & Tricks om zelf tot een oplossing te komen.

Papierloop problemen voorkomen en oplossen

Met deze instructie willen wij u helpen papierloop problemen te voorkomen en/of op te lossen. Op deze manier heeft u uw machine maximaal tot uw beschikking. Papier is gevoelig voor schommelingen in de luchtvochtigheid. Vooral bij het uit/aan zetten van de centrale verwarming kan er vaker vochtig papier in de machine ontstaan omdat de omgevingstemperatuur plotseling wijzigt. Dit treedt vooral op in het voor –en najaar tijdens vakantieperiodes/lange weekenden. Met mogelijk papierloop problemen als gevolg.

Wat te doen bij storing?

Mocht uw machine toch papierloop problemen hebben, volg dan eerst onderstaande instructies voor u een papierloop storing meldt. Dit is het eerste wat de engineer zal uitvoeren. Deze werkzaamheden vallen buiten het servicecontract.

 1. 1. Neem al het papier uit de printer (om te voorkomen dat er uit een lade geprint wordt waar het papier niet uitgehaald is).
 2. 2. Pak een nieuw pak papier wat geacclimatiseerd is.
 3. 3. Haal het papier uit de wikkel of doos en maak het papier los.
 4. 4. Verwijder eerste en laatste vel en zorg ervoor dat er geen lijmresten van de wikkel op het papier zitten.
 5. 5. Leg het papier in de printer. De pijl op de wikkel/doos wijst naar de zijde van het papier die als eerste bedrukt moet worden.

NB: Indien er geen pijl op de wikkel/doos staat of u weet niet welke zijde eerst bedrukt wordt, test dan even welke zijde boven gelegd moet worden om het papier zo goed mogelijk door de printer te laten lopen. Als het papier door de machine bedrukt is, leg het dan op een vlakke ondergrond en kijk op welke manier het papier het minste krult of golft. Op deze manier kunt u bepalen welke zijde van het papier boven hoort. Mocht u na bovenstaande toch nog papierloop problemen hebben, kun u uw storing melden via: http://www.canon.nl/Support/support_voor_onze_zakelijk_klanten/index.aspx


Voorkomen

Wanneer u uw printer meerdere dagen aaneengesloten niet gebruikt is het raadzaam om het papier uit de printer te halen en in een papierwikkel of papierdoos op te slaan. De wikkel en doos hebben de eigenschap uw papier tegen vocht te beschermen. Als u de printer weer gaat gebruiken legt u het papier weer in de printer. Lees voor meer informatie over het opslaan van uw papier en achtergrondinformatie de volgende pagina.

Papier en luchtvochtigheid

De luchtvochtigheid van de omgeving kan invloed hebben op de verwerkbaarheid van kopieerpapier in de printer. De vezels in het papier zullen uitzetten of samen trekken bij wijzigingen in het vochtgehalte. Dit heeft invloed op de stijfheid en de formatie van het kopieerpapier.

Vocht en temperatuur

Wanneer er sprake is van een hogere relatieve vochtigheid (RV ) in de omgeving ten opzichte van het papier, zullen de papiervezels vocht opnemen en zwellen. Bij een lagere relatieve vochtigheid onttrekt de omgeving vocht aan het papier, waardoor de papiervezels samen trekken. Dit zwellen of samen trekken wordt ook wel deformatie genoemd. De optimale relatieve vochtigheid in de omgeving ligt rond de 55% bij 21°C.

Deformatie en papier

Veelvoorkomende gevolgen zijn dat het papier gaat krullen:


Randgolf  De papierranden zijn vergroot terwijl het midden gelijk is gebleven. Dit gebeurt wanneer papier is blootgesteld aan een omgeving met een hogere relatieve vochtigheid, ofwel koud papier komt in een warme ruimte. Het vocht condenseert op het papier en de vezels zwellen op.
Randgolf-icoon


Randverkorting  Het vocht het dichtst bij de rand van het papier wordt onttrokken waardoor de randen samen trekken terwijl het midden van het papier de originele afmeting houdt. Dit is het gevolg van lucht met een lagere relatieve vochtigheid dan het papier zelf.
Randverkorting-icoonKrul  Wanneer papier zonder vochtwerend wikkel voor een langere tijd aan droge lucht wordt blootgesteld zal er krul ontstaan. Deze krul komt ook voor als gevolg van afkoeling na een snelle temperatuurstijging in de printer. Hierbij is over het complete oppervlak van het vel vocht uitgetreden.
Krul-icoon


Voorkomen

Vervormd papier kan vast komen te zitten in de printer en zet de printer daarmee in storing. U kunt dit voorkomen door preventief te handelen. Het is belangrijk dat de omgevingslucht in de opslagruimte van het papier en de ruimte waarin de wikkel wordt geopend dezelfde temperatuur en relatieve vochtigheid hebben. Zolang het papier in de verpakking blijft is de relatieve vochtigheid van de opslagruimte onbelangrijk. Er zal geen vochtuitwisseling optreden tussen opslagruimte en papier door het vochtwerende wikkel. Zodra papier geopend gaat worden in een ruimte met een andere temperatuur, is het belangrijk de in onderstaande tabel genoemde acclimatiseringtijd in acht te nemen:Toename in temperatuur


Hoeveelheid5 0C10 0C15 0C20 0C
1 pak3 uur5 uur9 uur15 uur
1 doos (5 pak)5 uur10 uur16 uur24 uur
1 doos (10 pak)7 uur14 uur21 uur36 uur
1 pallet14 uur24 uur38 uur72 uur

Download Papierloop problemen voorkomen en oplossen [PDF, 322KB] >

< terug naar overzichtspaginaDisplay melding “Printer Vul papier bij”

Deze procedure beschrijft het oplossen (en voorkomen) van de foutmelding “Vul papier bij”. Schakel de machine niet uit maar volg deze procedure, uitschakelen/opstarten van de machine kost meer tijd.


1. Er is een printopdracht naar de machine gestuurd en de machine meldt in het display:

meldt-in-het-display

Display-melding-Printer-Vul-papier-bij

2. Tevens knippert het oranje statuslampje.

3. Afhankelijk van het betreffende type, druk op de Status toets Status-toets of selecteer in het touchscreen de nl_[IMAGE]_gi_2012_0014-het-touchscreen toets.
4-De-machine-geeft-nu-aan-welk-papierformaa

4. De machine geeft nu aan welk papierformaat (4a) en welke cassette (4b) er is aangestuurd vanuit de applicatie.
In het voorbeeld is de handinvoer aangestuurd met A4 terwijl er geen papier in de handinvoer aanwezig is.
5a. Selecteer nu een andere (alternatieve) cassette.
5b. Selecteer OK. De opdracht zal nu alsnog uitgeprint worden.

LET OP ! Om herhaling van deze melding(en) te voorkomen dient in de betreffende applicatie(s) het papierformaat en de lade-aansturing gecontroleerd te worden.

Vanuit bijvoorbeeld MS Word gaat dit regelmatig fout omdat de pagina-instellingen in het Word-document de instellingen die u in de eigenschappen van de printer driver opgeeft overschrijven!

Voor meer informatie m.b.t. aansturing vanuit MS Word http://support.microsoft.com/kb/904805/nlDownload Display melding “Printer Vul papier bij” [PDF, 285KB] >

< terug naar overzichtspaginaVervangen van het nietpatroon

Deze procedure beschrijft het vervangen van een nietpatroon in de finisher.

LET OP: - Gebruik uitsluitend nietpatronen die geschikt zijn voor deze machine.
             - Verwijder de tape die de nietjes bijeen houdt niet voordat u de nietpatroon in het nietapparaat heeft geplaatst.


1. Open de voordeur van de finisher en trek de niethouder aan de groene handgreep naar buiten. 

1-Open de voordeur van de finisher

2. Druk op het gedeelte waar PUSH staat aan beide zijden van de nietpatroon en trek vervolgens de houder van het nietapparaat naar buiten.

2-Druk op het gedeelte waar PUSH

3. Plaats de nieuwe nietpatroon. Druk de met een veer uitgevoerde behuizing omlaag tot deze vastklikt.

3-Plaats de nieuwe nietpatroon

4. Verwijder de tape van de nietjes door deze in een rechte lijn naar buiten te trekken.

4-Verwijder de tape

5. Druk de houder voorzichtig terug in de finisher tot deze stevig op zijn plaats zit en sluit de voordeur van de finisher.

5-Druk de houder voorzichtig terug

 Download Vervangen van het nietpatroon [PDF, 736KB] >

< terug naar overzichtspaginaBeheerder inloggegevens wijzigen (via bedieningspaneel)

Deze procedure beschrijft het wijzigen van het beheerders ID en wachtwoord.

LET OP ! Zorg ervoor dat de gewijzigde inloggegevens van de beheerder beschikbaar zijn voor een Canon
              Engineer die ter plaatse komt. Als de Engineer niet kan inloggen kan de Engineer besluiten de beheerdersgegevens weer terug te zetten naar de standaard instelling.


Inloggen via het bedieningspaneel als Beheerder

1. Druk op de Instellingen/Registratie 1-Druk op de Instellingen-Registratie toets toets.

2. Selecteer Inloggen.

3. Voer bij Systeembeheerder ID en Systeem PIN de juiste gegevens in.

4. Selecteer Aanmelden (Inloggen).

3-Voer bij Systeembeheerder ID en Systeem PIN

Wijzigen Beheerderswachtwoord

1. Selecteer Beheerinstellingen.

2. Selecteer Gebruikersbeheer.

2-Selecteer Gebruikersbeheer

3. Selecteer Instellingen Systeembeheerderinformatie.

3-Selecteer Instellingen Systeembeheerderinformatie

4. Selecteer (indien ID aangepast moet worden) ID Systeembeheerder en vul door middel van de numerieke toetsen de nieuwe ID in.

4-Selecteer indien ID aangepast moet worden

5. Selecteer (indien beheerders pincode aangepast moet worden) Systeem PIN en vul door middel van de numerieke toetsen de nieuwe pincode in.

5-Selecteer indien beheerders pincode

6. Selecteer Bevestigen en vul opnieuw de nieuwe pincode in.

6-Selecteer Bevestigen

7. Selecteer OK.

8. Selecteer Uitloggen om terug te keren naar het standaard scherm.


Beheerder inloggegevens wijzigen (via webinterface).

Deze procedure beschrijft het wijzigen van het beheerders ID en wachtwoord.

LET OP ! Zorg ervoor dat de gewijzigde inloggegevens van de beheerder beschikbaar zijn voor een Canon Engineer die ter plaatse komt. Als de Engineer niet kan inloggen kan de Engineer besluiten de beheerdersgegevens weer terug te zetten naar de standaard instelling.


1. Start een web browser op en vul in de adresbalk het IP-adres van de printer in. Het IP-adres van de printer is te vinden op het afdrukrapport (configuratiepagina).


Uitprinten van een afdrukrapport op de machine:

 • Druk op de 1-Druk op de Instellingen-Registratie toetsInstellingen/Registratie toets.
 • Selecteer Voorkeuren.
 • Selecteer Netwerk.
 • Selecteer Afdrukrapport.
 • Selecteer Ja.
 • Het afdrukrapport wordt afgedrukt.
 • Wanneer het rapport afgedrukt is selecteer dan Sluiten.

2. Voer System Manager ID en System PIN in en selecteer daarna Administrator Login.
2-Voer System Manager ID en System PIN

3. Selecteer Settings/Registration onder Management Settings.

4. Selecteer User Management.

5. Selecteer System Manager/Contact Person Information Settings.

6. Wijzig (indien ID aangepast moet worden) de System Manager ID.
6-Wijzig indien ID aangepast moet worden

7. Selecteer (als beheerders pincode moet worden aangepast) ☑ Change PIN.

8. Vul bij Current System PIN de huidige pincode in en daarna bij System PIN en Confirm de nieuwe pincode.

8-Vul bij Current System PIN

9. Selecteer OK om de instelling te bevestigen.

10. Selecteer Log Out om uit te loggen en terug te kerenDownload Beheerder inloggegevens wijzigen (via bedieningspaneel) [PDF, 550KB] >

< terug naar overzichtspaginaOverzicht foutcodes (#xxx)

Als tijdens verzending (scan2mail/scan2folder/fax) of ontvangen (printen/faxen) van een document een storing optreedt, verschijnt op het opdrachtlog op het scherm Status monitor/Annuleren een foutmelding en deze treft u ook aan op diverse rapporten. Kijk om welke foutcode het gaat en tref daarna de nodige maatregelen om het probleem op te lossen of geef deze code door bij het melden van een storing bij Canon.Download Overzicht foutcodes [PDF, 696KB] >

< terug naar overzichtspaginaE-Mailadres toevoegen aan adresboek/sneltoets (via bedieningspaneel)

Deze procedure beschrijft het toevoegen van een e-mailadres aan het adresboek (sneltoets) van de machine via het bedieningspaneel.


1. Selecteer Scannen en verzenden.


2. Selecteer Sneltoets.


3. Selecteer Registreren.


4. Selecteer een vrije toets (bijvoorbeeld) 001.


5. Selecteer Registreren/Bewerken.


6. Selecteer E-mail.


7. Selecteer Naam en vul via het touchscreen de Voornaam + Achternaam van de gebruiker in.


8. Selecteer OK.


9. Selecteer Sneltoetsnaam en vul via het touchscreen de Voornaam van de gebruiker in.


10. Selecteer OK.


11. Selecteer Volgende.


12. Selecteer E-mailadres en vul via het touchscreen het volledige mailadres van de gebruiker in.


13. Selecteer OK.


14. Selecteer OK.


15. Selecteer Sluiten.


Aangemaakte gebruiker(s) zijn nu te vinden in het sneltoets adresboek.


Aangemaakte gebruiker

Tip.

Wanneer de hierboven aangemaakte adressen veel gebruikt gaan worden, kan het bedieningspaneel aangepast worden zodat de gebruikers (en hun emailadressen) makkelijker bereikbaar zijn.


Druk op de Druk op de Instellingen-Registratie toetsInstellingen/Registratie toets.

Selecteer Functie-instellingen.

Selecteer Verzenden.

Selecteer Algemene instellingen.

Selecteer Standaard scherm.

Selecteer Sneltoets.

electeer OK.

Selecteer Sluiten.
Download E-Mailadres toevoegen aan adresboek/sneltoets (via bedieningspaneel) [PDF, 271KB] >

< terug naar overzichtspaginaCanon e-Maintenance communicatie iR-Advanced

E-maintenance wordt gebruikt om tellerstanden en storingen van de machine en (indien dit is opgenomen in het contract) ook tonermeldingen te versturen naar Canon.

Canon e-Maintenance communicatie iR-Advanced-kort

Volg onderstaande stappen om de communicatie te testen en eventuele communicatieproblemen op te lossen.


Ter info: Indien de machine tijdens de communicatietest ook bezig is met ontvangen of verwerken van een print en/of scanopdracht kan er geen (goede) communicatietest plaatsvinden.

Volg onderstaande stappen

Canon e-Maintenance (Communicatietest)


Deze procedure beschrijft het testen van de E-maintenance communicatie.


Uitvoeren van de communicatietest:

 1. Druk op de toets.
1-Druk-op-de-123-toets-01

 2. Selecteer Bewakingsdienst.
2. Selecteer Bewakingsdienst


3. Selecteer Communicatietest.

3- Selecteer Communicatietest

4. Selecteer Start Test.

4- Selecteer Start Test

4. Indien melding op display “Communicatie gelukt”.* Selecteer OK.

4- Indien melding op display Communicatie gelukt

5. Druk op de Reset toets5- Druk op de Reset toets om terug te keren naar het beginscherm.


* Indien melding “Communicatie mislukt” wacht een aantal minuten en probeer opnieuw, indien bij 2e poging weer geen communicatie mogelijk is, ga door naar de volgende stap in de flowchart.

4- Indien melding op display Communicatie gelukt

Canon e-Maintenance (poort 443)


E-maintenance maakt voor de uitgaande communicatie gebruik van poort 443 naar de “UGW server”. Eventueel is het voldoende om (in de firewall) poort 443 alleen voor uitgaande communicatie naar http://a01.ugwdevice.net/ugw/agentif010 of http://b01.ugwdevice.net/ugw/agentif010 “open” te zetten.


Er zijn drie manieren om te testen of poort 443 open staat. Onderstaande procedures testen de verbinding naar de E-maintenance server:


Test 1 via “command prompt”:


1. Gebruik de netwerkaansluiting van de multifunctional om deze test uit te voeren. Afhankelijk van de (firewall) instellingen kan het nodig zijn om ook het IP-adres van de machine te gebruiken voor deze test.


2. Start de “command prompt” op en vul in: telnet a01.ugwdevice.net 443, bevestig met “Enter”.


2-Start de command prompt

3. Indien het “command prompt scherm” helemaal zwart wordt staat de poort open en is er communicatie mogelijk, anders verschijnt “connect failed”.


3- Indien het command prompt scherm

Test 2 via “Internetbrowser”:


1. Gebruik de netwerkaansluiting van de multifunctional om deze test uit te voeren. Afhankelijk van de (firewall) instellingen kan het nodig zijn om ook het IP-adres van de machine te gebruiken voor deze test.

2. Start een internetbrowser op (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox) en vul één van de volgende adressen in: http://a01.ugwdevice.net/ugw/agentif010 of http://b01.ugwdevice.net/ugw/agentif010

3. Indien onderstaande melding verschijnt (This Page is not for browsing) staat poort 443 open en is er Communicatie mogelijk


3- Indien onderstaande melding verschijnt

Test 3 gaat ook via “Internetbrowser”:


1. Gebruik de netwerkaansluiting van de multifunctional om deze test uit te voeren. Afhankelijk van de (firewall) instellingen kan het nodig zijn om ook het IP-adres van de machine te gebruiken voor deze test.

2. Start een internetbrowser op (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox) en vul het volgende adres in: https://ugwportal.net

3. Indien onderstaande melding verschijnt (Connected!) staat poort 443 open en is er communicatie mogelijk.

3-Indien onderstaande melding verschijnt Connected

Canon e-Maintenance (Proxy)


Om E-maintenance communicatie mogelijk te maken kan het nodig zijn de gegevens van de Proxy-server in te stellen in de multifunctional. Dat kan zowel via het bedieningspaneel als via de webinterface.

Proxyinstellingen via bedieningspaneel:

1. Druk op de Druk op de Instellingen/Registratie toetsInstellingen/Registratie toets.

2. Selecteer Inloggen.

3. Voer bij Systeembeheerder ID en Systeem PIN de juiste gegevens in.

4. Selecteer Aanmelden (Inloggen).

5. Selecteer Voorkeuren.

6. Selecteer Netwerk.

7. Selecteer TCP/IP instellingen.

8. Selecteer Proxy instellingen.

9. Controleer de proxy instellingen, mogelijk is ook “Gebruik Proxy met zelfde domein” en/of Authentificatie instellingen nodig.


8-Selecteer Proxy instellingen

Proxyinstellingen via webinterface:


1. Start een web browser op en vul in de adresbalk het IP-adres van de printer in.

2. Voer System Manager ID en System PIN in en selecteer daarna Administrator Login.

3. Selecteer Settings/Registration.

4. Selecteer Network Settings.

5. Selecteer Proxy Settings.

6. Controleer de proxy instellingen, mogelijk is ook “Use Proxy within Same Domain” en/of Authentificatie instellingen nodig.

6- Controleer de proxy instellingen mogelijDownload Canon e-Maintenance communicatie iR-Advanced [PDF, 805KB] >

< terug naar overzichtspaginaRSOK registreren, installeren & (optioneel) activeren - via LUI

Deze procedure beschrijft het aanpassen van de automatische uitschakeltijd. Deze instelling zorgt ervoor dat de machine automatisch (na de ingestelde tijd) uitschakelt en staat standaard ingesteld op 4 uur. Door de instelling aan te passen naar 0 zal de machine niet volledig uitschakelen en dus wel bereikbaar blijven via het netwerk.


Inloggen via het bedieningspaneel als Beheerder


3-Voer bij Systeembeheerder ID en Systeem PIN

1. Druk op de 1-Druk op de Instellingen-Registratie toetsInstellingen/Registratie toets.


2. Selecteer Inloggen.


3. Voer bij Systeembeheerder ID en Systeem PIN de juiste gegevens in.


4. Selecteer Aanmelden (Inloggen).

Aanpassen uitschakeltijd


2-Selecteer Tijdklok-Energie instellingen

1. Selecteer Voorkeuren.2. Selecteer Tijdklok/Energie instellingen.3. Selecteer Auto uitschakeltijd.4. Selecteer ▼ totdat waarde 0 (=Uit) zichtbaar is.5. Selecteer OK.
3-Selecteer Auto uitschakeltijd


6. Selecteer Sluiten.7. Selecteer Uitloggen om terug te keren naar het standaard scherm.
Automatische uitschakeltijd aanpassen (via webinterface).Deze procedure beschrijft het aanpassen van de automatische uitschakeltijd. Deze instelling zorgt ervoor dat de machine automatisch (na de ingestelde tijd) uitschakelt en staat standaard ingesteld op 4 uur. Door de instelling aan te passen naar 0 zal de machine niet volledig uitschakelen en dus wel bereikbaar blijven via het netwerk.


1. Start een web browser op en vul in de adresbalk het IP-adres van de printer in. Het IP-adres van de printer is te vinden op het afdrukrapport (configuratiepagina).Uitprinten van een afdrukrapport op de machine:

 • Druk op de Instellingen/Registratie toets.
 • Selecteer Voorkeuren.
 • Selecteer Netwerk.
 • Selecteer Afdrukrapport.
 • Selecteer Ja.
 • Het afdrukrapport wordt afgedrukt.
 • Wanneer het rapport afgedrukt is selecteer dan Sluiten.


2. Voer System Manager ID en System PIN in en selecteer daarna Administrator Login.

2-Voer System Manager ID en System PIN

3. Selecteer Settings/Registration.


Selecteer Timer/Energy Settings.


Selecteer Auto Shutdown Settings.


Selecteer Auto Shutdown Setting

4. Selecteer bij Auto Shutdown Time Off. Selecteer OK om instelling te bevestigen.

4-Selecteer bij Auto Shutdown Time Off

5. Selecteer rechts bovenin Log Out.

Download Automatische uitschakeltijd aanpassen (via bedieningspaneel) [PDF, 435KB] >

< terug naar overzichtspaginaNeem contact op met de ondersteuningsafdeling
Let op: opgegeven informatie in de e-mail wordt uitsluitend gebruikt voor het beantwoorden van uw vraag. Persoonlijke gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden of om u te informeren over andere producten en services waarin u mogelijk bent geïnteresseerd.

Belangrijke mededeling!

Sommige internetproviders blokkeren mogelijk onze antwoorden omdat ze deze als ongewenste berichten beschouwen. Als u zeker wilt zijn van een reactie op uw vraag, raden we u aan om donotreply@support.canon-europe.com aan uw adresboek toe te voegen.

 • Canon
 • ...
 • SUPPORT FAQ en HELP NL