Voorwaarden voor Canon's Recycleprogramma voor tonercartridges

Uw deelname aan en uw gebruik van Canon's Recycleprogramma voor tonercartridges en de daaraan verbonden diensten die Canon biedt, zijn in deze voorwaarden geregeld. Hierop zijn de Algemene voorwaarden van toepassing. In deze voorwaarden wordt gerefereerd aan de algemene disclaimer. Deze disclaimer maakt deel uit van de voorwaarden. Door op de bovenstaande koppeling of de koppeling onderaan de website van Canon te klikken kan de algemene disclaimer worden geopend en geprint.

In tegenstelling tot wat hierover wordt vermeld in de toegepaste Algemene voorwaarden waar hierboven naar wordt verwezen, gebruikt Canon de door u verstrekte persoonlijke gegevens met betrekking tot Canon's Recycleprogramma voor tonercartridges niet voor marketingdoeleinden of om u te informeren over andere producten en diensten.

Via Canon's Recycleprogramma voor tonercartridges mogen alleen lege tonercartridges worden geretourneerd die door Canon zijn gefabriceerd. Canon behoudt zich het recht voor om verdere deelname aan Canon's Recycleprogramma voor tonercartridges te allen tijde te weigeren en de daaraan verbonden diensten die Canon biedt te allen tijde stop te zetten zonder afbreuk te doen aan andere rechten in geval van schendingen van bepalingen in deze voorwaarden. Canon behoudt zich bovendien het recht voor om compensatie te eisen in geval van schending van een van de genoemde voorwaarden.

spacer
					image
Het programma
Inleiding
Voorwaarden
Geaccepteerde cartridges
Veelgestelde vragen
Feedback
Cartridge Recycling
Geen woorden maar daden
Recycling begint met u
Canon tonercartridge recycling
Partnerschap en naleving van ISO14001
Hergebruik van onderdelen
Gerecycled, niet opnieuw gevuld
Vervalste producten
Feiten en cijfers
Milieu
Aandacht voor het milieu - een zakelijk aspect