Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden aanbieding 2 jaar garantie

Organisator

1. De Organisator is Canon Europa N.V., geregistreerd op Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nederland (hierna "Canon" genoemd).


Aanbieding

2. Voor de geselecteerde Canon-producten ("Actieproducten") hieronder, biedt deze aanbieding: 2 jaar garantie ("Garantie-actie"):

3. De Remote PTZ Warranty-voorwaarden zijn van toepassing, behalve als deze voorwaarden expliciet worden gewijzigd (door verlenging en/of upgrade). In het geval van eventuele tegenstrijdigheden tussen de voorwaarden van de service geleverd onder deze garantie-actie en die van de Remote PTZ Warranty-voorwaarden, hebben de voorwaarden van deze garantie-actie voorrang.


Deelnemers

4. Deze garantie-actie is alleen beschikbaar voor eindgebruikers (bedrijven of personen) ("Deelnemers" of "Deelnemer"). Distributeurs en retailers zijn van de actie uitgesloten en mogen niet deelnemen namens hun klanten.

5. Alle deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn en inwoner zijn van de Europese Economische Ruimte, van Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk.

6. Alle deelnemers worden geacht te hebben ingestemd met deze algemene voorwaarden ("Voorwaarden").


Actieproducten

7. De geselecteerde Canon-producten die in aanmerking komen voor deze garantie-actie ("Actieproducten") en de toepasselijke garantie-actie zijn opgenomen in de lijst Actieproducten in Appendix 1 van deze voorwaarden. Canon zal producten toevoegen aan of verwijderen uit de lijst met actieproducten. Raadpleeg daarom de actiepagina hier en Bijlage 1 bij deze voorwaarden voor de meest recente informatie over de producten die onder deze garantie-actie vallen.


8. Alle actieproducten moeten nieuwe en originele Canon-producten zijn en moeten aan retailers zijn geleverd en gedistribueerd door bedrijven van de Canon Group binnen de Europese Economische Ruimte (EER) plus Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Ga bij uw retailer na of dit het geval is om teleurstelling te voorkomen. De aankoop van tweedehands-, gereviseerde of herstelde producten of producten die imitatieproducten zijn of inbreuk maken op de intellectuele-eigendomsrechten van de Canon Group van bedrijven (dit geldt voor, maar is niet beperkt tot, parallelle of "grijze" producten) voldoet niet aan de voorwaarden van deze actie.


Actieperiode

9. Deze garantie-actie is nu definitief. Actieproducten moeten uiterlijk 90 dagen na aankoop worden geregistreerd, zoals bevestigd door een geldig aankoopbewijs. Registreer uw actieproduct door uw aanvraag volgens de instructies in deze voorwaarden in te dienen.


Actiegebieden

10. Actieproducten moeten worden aangekocht bij winkels in de Europese Ruimte, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk, of bij een webwinkel met een domein of een geregistreerd adres in de hieronder vermelde gebieden ("Actiegebieden").


Uw product registreren en uw garantie aanvragen

11. Om aanspraak te maken op de garantie-actie, dienen deelnemers binnen negentig dagen na aankoop van het actieproduct een ingevuld online aanvraagformulier in om het actieproduct te registreren (inclusief geldige productserienummer(s)*). Aanvragen die later dan 90 dagen na aankoop van het actieproduct worden ontvangen, worden niet geaccepteerd door Canon. Deelnemers moeten een geldig aankoopbewijs scannen, uploaden en bij het online aanvraagformulier voegen (bijvoorbeeld een factuur, inclusief btw). Let op: een verzendbewijs wordt niet geaccepteerd als geldig aankoopbewijs.

12. Zodra de aanvraag is goedgekeurd, ontvangen Deelnemers een e-mailbevestiging dat hun aanvraag is geaccepteerd en hun actieproduct is geregistreerd. Bewaar uw e-mailbevestiging zorgvuldig. Deze kan later dienen als bewijs van een geldige aanvraag in het geval dat u aanspraak wenst te maken op bepaalde garantieservices.

13. Canon behoudt zich het recht voor onvolledige, onjuiste of niet-onderbouwde aanvragen ongeldig te verklaren.


Disclaimers

14. Voor zover rechtens toegestaan, zal Canon niet aansprakelijk zijn voor verlies, schade of letsel van enige aard op welke manier dan ook veroorzaakt, geleden door Deelnemers onder deze promotie. Niets in deze regels zal echter als effect hebben dat de aansprakelijkheid van Canon voor persoonlijk letsel of overlijden als gevolg van de bewezen nalatigheid van medewerkers of agenten van Canon wordt uitgesloten of beperkt.

15. Canon behoudt zich het recht voor aanvragen te controleren om naleving van deze voorwaarden te verzekeren en om te verzoeken om aanvullende informatie en ondersteunende documenten. Canon behoudt zich het recht voor aanvragen en/of deelnemers uit te sluiten als zij vermoedt dat op enigerlei wijze misbruik wordt gemaakt van de actie. Beslissingen van Canon met betrekking tot de actie zijn definitief en hierover wordt niet gecorrespondeerd.

16. De actieproducten zijn verkrijgbaar zolang de voorraad strekt. Canon kan niet aansprakelijk worden gehouden indien retailers tijdens de actieperiode niet in staat zijn tegemoet te komen aan de vraag naar Actieproducten

17. Canon behoudt zich het recht voor deze actie op elk moment nietig te verklaren, aan te passen en/of te wijzigen zonder daarvoor enige aansprakelijkheid te aanvaarden, maar zal altijd doen wat in haar vermogen ligt om het effect voor deelnemers zoveel mogelijk te beperken om onnodige teleurstelling te voorkomen.


Bescherming van persoonsgegevens

18. Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB is de gegevensbeheerder van alle door de Deelnemers verstrekte persoonlijke gegevens. Alle persoonlijke gegevens die aan Canon worden verstrekt, worden verwerkt door Benamic Ltd, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Ierland voor het beheer van deze actie. De verstrekte persoonlijke gegevens worden beveiligd bewaard en kunnen worden overgedragen naar een beveiligde server buiten de EER.

19. De verzamelde persoonlijke gegevens van deelnemers zijn onderhevig aan het Canon Business- en Canon Consumer-privacybeleid die beschikbaar zijn op https://www.canon-europe.com/privacy-policy/


Aanspraak maken op de services die onder de garantie-actie vallen

20. Zodra de aanvraag is gevalideerd en deelnemers gebruik willen maken van de verlengde garantieservices die via deze actie worden verstrekt, dienen deelnemers contact op te nemen met de relevante Canon-helpdesk en het volgende bij de hand te houden:

  • a. De volledige modelnaam en het serienummer van het apparaat*;
  • b. Contactgegevens van de Deelnemer bevestigen
  • c. Bewijs van de aanschaf van het product en geactiveerde actiegarantie zoals uiteengezet in de bevestiging die via e-mail is verzonden na de onlineregistratie voor de garantie(s);
  • d. Geef een duidelijke omschrijving van het probleem en voer diagnosehandelingen uit volgens de aanwijzingen;
  • . Volg eventuele instructies van de helpdesk om garantie te krijgen.

Wetgeving en bevoegdheid

21. Als u een consument bent, zijn de wetten van het land waar je je verblijfplaats hebt, van toepassing op deze actie en is het mogelijk dat je een gerechtelijke procedure kunt aanspannen in je eigen taal bij je eigen lokale rechtbank. Een lokale consumentenadviesorganisatie zal in staat zijn u te informeren over uw rechten. Deze voorwaarden vormen geen beperking voor eventuele wettelijke rechten die mogelijk van toepassing zijn.

APPENDIX 1

Lijst van actieproducten


Productgroep

apparaat

Actieaanbod

Actieservice

PTZ

CR-X500

Verlenging

Return To Base

CR-N500

Return To Base

CR-N300

Return To Base

RC-IP100

Return To Base