Actie Canon-scanner uit DR-G2-serie

© Canon Europa N.V. Algemene voorwaarden

 1. ACTIEPRODUCTEN, ACTIEPERIODE, DEELNEMERS EN ACTIEGEBIEDEN

  1.1. Deze actie is uitsluitend van toepassing op de aanschaf van een product dat op deze website wordt vermeld als een product dat in aanmerking komt (de "Actieproducten") binnen het Actiegebied (hieronder gedefinieerd) tussen 15 oktober 2019 en 31 maart 2020 (de "Actieperiode").

  1.2. Alle deelnemers (elk een "Deelnemer") moeten 18 jaar of ouder zijn en dienen woonachtig te zijn in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland (EEA) (het "Actiegebied").

  1.3. Alle Deelnemers worden geacht te hebben ingestemd met deze Algemene voorwaarden (hierna "Voorwaarden" genoemd).

  1.4. Alle Actieproducten moeten nieuwe en originele Canon-producten zijn.  De aankoop van tweedehands-, gereviseerde of herstelde producten of producten die imitatieproducten zijn of inbreuk maken op de intellectuele-eigendomsrechten van de Canon Group van bedrijven (dit geldt bijvoorbeeld voor, maar is niet beperkt tot, parallelle of 'grijze' producten) voldoen niet aan de voorwaarden van deze actie.

  1.5. De actieproducten moeten: (i) in het bezit zijn van de deelnemer op de datum van de aanvraag: (ii) zijn geregistreerd op een adres in de actiegebieden: (iii) indien van toepassing, zijn geleverd en gedistribueerd aan retailers door een bedrijf uit de Canon Group of door erkende distributeurs in de EER; en (iv) zijn gekocht van een bedrijf uit de Canon Group, bij een retailer in de actiegebieden of via een internetwinkel met een domein of een geregistreerd adres binnen de actiegebieden.

 2. DEELNAME

  2.1. Om aan de promotie deel te nemen, moet de Deelnemer tijdens de Actieperiode een Actieproduct aanschaffen in het Actiegebied en het Actieproduct moet een nieuw product zijn of een product dat de bestaande/huidige A3-scanner gaat vervangen EN online een geldige aanvraag indienen voor die aankoop (een "Aanvraag") tussen 00:00 op 15 oktober 2019 en middernacht op 30 april 2020 (de "Aanvraagperiode").

  2.2. Indien de Deelnemer een Actieproduct heeft aangeschaft als een nieuw apparaat of product, moet de Deelnemer een Aanvraag indienen op basis van clausule 3.1 van deze Voorwaarden ("Aanvraag NIEUW product").

  2.3. Indien de Deelnemer een Promotieproduct heeft aangeschaft ter vervanging van een bestaande/huidige A3-scanner, moet de Deelnemer een Aanvraag indienen op basis van clausule 3.2 van deze Voorwaarden ('Aanvraag vervangend product").

  2.4. Aanvragen moeten worden ingediend middels een ingevuld aanvraagformulier (inclusief het geldige EEA-serienummer van het product) dat online te vinden is. Deelnemers dienen de kassabon of een orderbevestiging voor internetaankopen te scannen en deze bij het onlineaanvraagformulier te uploaden ("Aankoopbewijs").

  2.5. Als de deelnemer een aanvraag voor een vervangend product indient in combinatie met het aankoopbewijs, moeten ook de gegevens van de te vervangen scanner worden verstrekt. Deze gegevens bevatten het serienummer, merk, model en een afbeelding van het serienummer op het te vervangen product.

  2.6. Nadat een Aanvraag is ingediend, ontvangen deelnemers een e-mail waarin wordt bevestigd dat hun Aanvraag is ontvangen.  Als een Deelnemer binnen 24 uur na het indienen van een aanvraag geen e-mailbevestiging ontvangt, of geen toegang heeft tot een computer, moet de Deelnemer contact opnemen met de Canon-hotline voor aanvragen via [ insert ].

  2.7. De Actieproducten zijn verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.  Canon kan niet aansprakelijk worden gehouden indien retailers tijdens de Actieperiode niet in staat zijn tegemoet te komen aan de vraag naar Actieproducten.

  2.8. Aanvragen die na de Aanvraagperiode worden ingediend, verwerkt Canon niet.

  2.9. Canon verwerkt geen Aanvragen die naar haar mening onvolledig of onleesbaar zijn en Canon is niet verantwoordelijk voor Aanvragen die zijn vertraagd of niet goed zijn ontvangen.

  2.10. Afhankelijk van de voorraadniveaus is er geen limiet aan het aantal Aanvragen dat deelnemers kunnen indienen, mits er slechts één Aanvraag wordt ingediend elk aangeschaft Actieproduct.

  2.11. Deze actie kan niet worden gebruikt in combinatie met andere acties.

 3. AANVRAGEN

  3.1. Als een deelnemer een Aanvraag voor een NIEUW product heeft ingediend, ontvangt de Deelnemer een Canon Flatbed 201-scanner ("Scanner").

  3.2. Als een Deelnemer een Aanvraag voor een vervangend product heeft ingediend, ontvangt de Deelnemer een Scanner EN cashback in de bedragen die zijn vermeld voor de aankoop van Actieproducten op onze website.

         Scanner

  3.3. Na ontvangst en controle van de relevante Aanvraag voor een NIEUW product of de relevante Aanvraag voor een vervangend product (wat mogelijk is) zal Canon ervoor zorgen dat de scanner wordt verzonden naar het adres dat door de deelnemer op het Aanvraagformulier is opgegeven.

        Cashback

  3.4. Na ontvangst en controle van de aanvraag voor een vervangend product maakt Canon het betreffende bedrag via een directe bankoverschrijving (BACS) over op de bankrekening van de Deelnemer.  Er worden geen alternatieve regelingen getroffen en er wordt geen contant geld of cheque verstrekt.

  3.5. Canon zal er alles aan doen om de betaling binnen 28 dagen na ontvangst van een volledige en geldige Aanvraag voor een vervangend product via een directe bankoverschrijving (BACS) uit te voeren.

  3.6. Er wordt slechts één betaling via een directe bankoverschrijving (BACS) uitgevoerd per geldige Aanvraag voor een vervangend product.

  3.7. Als u een btw-nummer hebt in uw land en een cashbackbedrag ontvangt, kan dit de belastbare waarde van uw aankoop verlagen en dient u mogelijk uw belasting dienovereenkomstig te verlagen.

 4. DE ACTIE-ORGANISATOR

  De organisator is Canon Europa N.V. 59 – 61 Bovenkerkerweg, 59 1185 XB, Amstelveen, Netherlands.

 5. DISCLAIMERS

  5.1. Voor zover rechtens toegestaan, zal Canon niet aansprakelijk zijn voor verlies, schade of letsel van enige aard op welke manier dan ook veroorzaakt, geleden door Deelnemers onder deze promotie. Niets in deze regels zal echter als effect hebben dat de aansprakelijkheid van Canon voor persoonlijk letsel of overlijden als gevolg van de bewezen nalatigheid van medewerkers of agenten van Canon wordt uitgesloten of beperkt..

  5.2. Canon behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment deze actie af te breken, aan te passen en/of te wijzigen zonder dat daar voor Canon enige verplichting uit voortvloeit.

  5.3. Canon behoudt zich het recht voor Aanvragen te controleren om naleving van deze voorwaarden te verzekeren en om te verzoeken om aanvullende informatie en ondersteunende documenten.  Canon behoudt zich het recht voor Aanvragen en/of Deelnemers uit te sluiten als zij vermoedt dat op enigerlei wijze misbruik wordt gemaakt van de aanbieding.  Canon’s beslissingen met betrekking tot de actie zijn definitief en er wordt geen correspondentie over gevoerd.

 6. GEGEVENSBESCHERMING

  6.1. . Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB is de gegevensbeheerder van alle door de Deelnemers verstrekte persoonlijke gegevens. Alle persoonlijke gegevens die aan Canon worden verstrekt, worden verwerkt door Interpay Sales Promotions Ltd, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Ierland voor het beheer van deze Actie. De verstrekte persoonlijke gegevens worden beveiligd bewaard en kunnen worden overgedragen naar een beveiligde server buiten de EER.

  6.2. . De verzamelde persoonlijke gegevens van deelnemers zijn onderhevig aan het Canon Business- en Canon Consumer-privacybeleid die beschikbaar zijn op https://www.canon.nl/privacy-policy/

 7. WETGEVING EN BEVOEGDHEID

  Deze Voorwaarden en eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of hiermee verband houden zijn onderworpen aan en dienen te worden geïnterpreteerd naar het recht van Nederland en zijn onderhevig aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbank van Nederland.