Canon verkrijgt goedkeuring van SBTI op de doelstellingen voor emissie reductie

's-Hertogenbosch, 30 november 2023 - De doelstellingen voor CO2-reductie van Canon zijn extern gevalideerd door het Science Based Targets initiative (SBTi) in overeenstemming met de 1,5 °C zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs.

Main logo

De doelstellingen van de Canon Groep zijn geverifieerd door SBTi. Het betreft specifiek haar doelstellingen om in 2030 een absolute CO2-reductie van 42% voor scope 1 en 2 te realiseren en van 25% voor scope 3 (categorie 1 en 11) ten opzichte van het basisjaar 2022.
Canon blijft inzetten op CO2-reductie in overeenstemming met haar korte termijn milieudoelstellingen en SBTi-normen, om zo bij te dragen aan het klimaatneutraal maken van de maatschappij als geheel.

Los van de SBTi-doelen blijft Canon haar product lifestyle CO2 emissies per product met 3% per jaar verminderen. Als zij hierin ook in de komende jaren blijft slagen, komt dit in 2030 neer op een CO2-reductie van ongeveer 50 procent ten opzichte van 2008. Op dit moment ligt Canon volledig op koers om deze doelstelling te realiseren, met een gemiddelde verbetering van 4,1% tussen 2008 en 2022. De cumulatieve daling sinds 2008 bedraagt 43%.

Op langere termijn wil Canon werken aan een lage koolstof toekomst en streeft zij ernaar om in 2050 net zero te zijn.

Lees hier meer over Canon’s duurzame ambities.

SBTi is een internationaal initiatief dat bedrijven aanmoedigt doelen te stellen voor GHG-reductie op basis van klimaatwetenschap. Het initiatief wordt gezamenlijk geleid door vier organisaties: het United Nations Global Compact (UNGC), World Resources Institute (WRI), World Wide Fund for Nature (WWF) en CDP.