Bouwsector moet meer werk maken van digitalisering

's-Hertogenbosch, 2 april 2019 - Hoewel 37 procent van de bouwbedrijven zichzelf tot de voorhoede rekent als het gaat om de adoptie van nieuwe technologie, vinden ruim acht op de tien ondernemers dat de digitalisering in de bouw zich in een veel te laag tempo voltrekt. Toch zijn veel bedrijven doordrongen van de voordelen die digitalisering biedt. Zo zegt 65 procent dat er vooral veel kansen zijn tijdens de operationele fase van bouwprojecten. Dat blijkt uit het rapport 'De nationale benchmark: Digitalisering in de Bouw', waarin Canon in kaart brengt wat de status van digitalisering in de bouwsector is en welke kansen en knelpunten bouwbedrijven hierbij ervaren.

Onderzoek Canon: Acht op de tien ondernemers vinden dat digitalisering van de branche niet snel genoeg gaat

Wilco Verheij, Channel Director Industrial & Production Solutions van Canon Nederland N.V. (links) overhandigt Canon’s benchmark rapport ‘Digitalisering in de Bouw’ aan Fries Heinis, Algemeen Directeur van Bouwend Nederland.

Canon volgt de ontwikkelingen in de bouw nauwgezet en investeert veel om haar product- en dienstenaanbod voor de sector – samen met klanten en partners als Bouwend Nederland- te innoveren. Voor dit onderzoek ging Canon daarom in gesprek met verschillende spelers in de Nederlandse bouwsector, waaronder ingenieursbureaus, aannemers, ontwikkelaars, installatiebedrijven en architecten. Voor 48 procent van de bouwbedrijven is de digitale transformatie van bouwprocessen een topprioriteit. Dat aantal is veel hoger dan in andere sectoren, mogelijk omdat de bouwsector nog achterloopt. Bedrijven die werk willen maken van hun digitale transformatie beschouwen innovatie als belangrijkste doel in het komende jaar. Op de tweede plaats staan kostenverlagingen en het verbeteren van de winstmarges (47 procent). Het verhogen van de klanttevredenheid staat op nummer drie (33 procent).

Digitalisering gaat nog lang niet snel genoeg

37 procent van de bouwbedrijven vindt dat zij een voortrekkersrol vervullen bij de adoptie van nieuwe technologie. Ze rekenen zich tot de ‘innovators’ (17 procent) en ‘early adopters’ (20 procent). Bovendien rekent 34 procent zich tot de ‘early majority’: als nieuwe technologie zich bewezen heeft, zitten zij in de eerste groep die hiervan gebruikmaakt. Opgeteld, vindt dus 71 procent dat ze vooroplopen bij het omarmen van nieuwe technologie. De realiteit is echter weerbarstig, zo blijkt uit het rapport. Zo ligt het tempo waarin de digitalisering zich voltrekt bij veel bedrijven te laag. Volgens Canon ontbreekt het vaak aan kennis, capaciteit en tijd om nieuwe digitale processen goed en snel te implementeren. Ook de papierstroom blijkt ondanks de digitalisering lastig in te dammen. Zo werkt maar liefst 98 procent van de bedrijven nog met papier, vooral in de vorm van grootformaattekeningen. Bouwbedrijven verwachten wel dat dit percentage binnen vijf jaar zal dalen naar 82 procent.

Bouw moet digitale inhaalslag maken

Veel bedrijven werken wel met nieuwe methodieken als BIM (71 procent), 3D-modelling (68 procent), teleconferencing (66 procent) en Lean plannen (65 procent). Toch moet de bouwsector ook hier een inhaalslag maken. Hoewel de meeste bedrijven al langer dan vijf jaar met BIM werken, gebeurt dit meestal nog op het laagste niveau, in de vorm van 3D-modelling. Nog geen 10 procent doet ook de planning, calculatie en het beheer met BIM. Naar verwachting zullen collaboration tools en slimme methodieken als BIM en Lean-planning in de komende jaren in de bouwsector steeds meer terrein winnen. “Over een jaar of vijf is het gros van de bedrijven volledig overgestapt naar BIM” , zegt Jeroen Mackaij, manager BIM bij Strukton Worksphere, een van de bedrijven die meedeed aan het onderzoek. “Niet alleen omdat opdrachtgevers dat eisen, ook omdat de technologie zich snel ontwikkelt, waardoor het werken met BIM nog veel sneller, gemakkelijker en vooral veel leuker wordt. Daarbij beperkt het gebruik zich niet meer tot het ontwerp en de uitvoering. Ook in het beheer zijn grote voordelen te behalen. In plaats van te werken met een traditioneel dossier, kun je een Digital Twin ontwikkelen. Het gaat hier om een 3D-model van de werkelijkheid, een eisendata model, en een documentensysteem gekoppeld aan ‘real time’ data vanuit sensoren of gebouwbeheer systemen.”

Verbetering winstgevendheid

“Uit ons onderzoek blijkt dat de snelheid, efficiency en kwaliteit van bouwprocessen duidelijk voor verbetering vatbaar zijn. De digitalisering van bedrijfsprocessen kan uitkomst bieden. Niet alleen kan digitalisering een positieve impuls geven aan de klantbeleving en het imago van bouwbedrijven, het biedt óók veel kansen om de winstgevendheid van bouwprojecten te verbeteren. Zo zijn vooral voordelen te behalen tijdens de operationele fase van bouwprocessen”, zegt Wilco Verheij, Channel Director Industrial & Production Solutions van Canon Nederland.

“Canon kan bouwbedrijven bij hun digitale transitie ondersteunen met de allerlaatste technologische oplossingen: van informatiemanagement en grootformaat printsystemen tot tools voor visuele samenwerking om werkmethodieken als BIM en Lean te ondersteunen. Dat laatste bieden we ook in samenwerking met Bouwend Nederland. Op het hoofdkantoor in Zoetermeer hebben we samen enkele projectruimtes ingericht met innovatieve tools voor visuele samenwerking. Door de projectruimtes op deze manier beschikbaar te stellen aan haar leden, faciliteert Bouwend Nederland het ‘slimmer digitaal samenwerken’ in de bouw. Voor ons is dit de ultieme gelegenheid om feedback te krijgen over de ervaringen met onze oplossingen in de praktijk.”

Bouwbedrijven die willen weten waar ze staan ten opzichte van branchegenoten op het gebied van digitalisering, kunnen meedoen aan de benchmark Digitalisering in de Bouw. Voor meer informatie, zie www.canon.nl/beterbouwen. Via deze link kunnen geïnteresseerden ook het onderzoeksrapport aanvragen.