Canon voor het eerst op ‘Climate A List’ van non-profit organisatie CDP

’s- Hertogenbosch, 1 november 2016 – Canon’s initiatieven om de klimaatverandering tegen te gaan, zijn erkend door het internationale CDP¹ en werden door deze in het Verenigd Koninkrijk gevestigde non-profit organisatie voor het eerst beloond met een plaats op de Climate A List.

The CDP Climate A List 2016 logo

Sinds 2003 beoordeelt het CDP grote ondernemingen wereldwijd op hun inspanningen om de klimaatverandering tegen te gaan. De beoordelingen zijn gebaseerd op de informatie die werd verkregen naar aanleiding van een vragenlijst die naar de ondernemingen² werd gezonden over zakelijke risico’s en mogelijkheden met betrekking tot broeikasgassen en klimaatverandering. In 2016 werden wereldwijd naar schatting 6.000 ondernemingen beoordeeld, waarvan er vijfhonderd in Japanse handen zijn. De beoordelingen leiden tot een plaats op een ranglijst met een schaal van A tot en met F, waarbij A de hoogste inspanningen weergeeft. Canon werd uitgeroepen tot een van de 193 ondernemingen in de wereld die een plaats op de A-lijst heeft verdiend.

In lijn met haar in 2008 geïntroduceerde milieuvisie Action for Green definieerde Canon als doel een jaarlijkse CO₂-reductie van 3% over de gehele levenscyclus van een product. Canon bereikt deze doelstelling met initiatieven zoals energiebesparende maatregelen in de productiecentra, een wijziging in het distributiemodel, een lager energieverbruik tijdens het gebruik van het product, herfabricage³, hergebruik van onderdelen en recycling van consumables. Met als resultaat dat in 2015 de CO₂-uitstoot over de levenscyclus van een product slechts 30% is van die in 2008 – een succesvolle verlaging die neerkomt op gemiddeld 5% per jaar.

In haar milieuvisie Action for Green streeft Canon ernaar actief deel uit te maken van een samenleving waarin door technologische innovatie en een beter beheer van grondstoffen, wereldwijd het milieu wordt ontzien en levens verrijkt. Aan de hand van deze milieuvisie is Canon onverminderd actief om samen met haar klanten en zakenrelaties gedurende de gehele levensduur van een product – van productie, gebruik tot recycling – de belasting van het milieu te verminderen.¹ De eerder als Carbon Disclosure Project aangeduide organisatie ging in 2000 in het Verenigd Koninkrijk van start. CDP ondersteunt een uniek wereldwijd systeem waarbij ondernemingen en steden belangrijke milieugegevens meten, openbaar maken, beheren en delen.
² Waaronder 827 institutionele beleggers met een totaal belegd vermogen van 100 biljoen US$
³ Een productieproces bestaande uit het selecteren van onderdelen van gebruikte producten die geschikt zijn voor hergebruik, het reinigen en repareren van de onderdelen en het opnieuw monteren van die onderdelen om nieuwe producten te vervaardigen. Voordat ze het productiecentrum verlaten, voldoen deze herfabricage-producten aan dezelfde hoge kwaliteitseisen als producten die uit volledig nieuwe onderdelen bestaan.