Voorwaarden

Deze voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op de relaties met betrekking tot de Canon Photokina 2016 Wedstrijd ("Wedstrijd") zoals hieronder beschreven tussen: (a) Canon Europa N.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder registratienummer 33166721 en gevestigd te Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Nederland, en andere aangesloten ondernemingen van de Canon-groep (gezamenlijk: "Canon") en (b) u, de deelnemer aan de Wedstrijd ("U"). Door uw foto('s) in te sturen om deel te nemen aan deze Wedstrijd, bevestigt u dat u deze Voorwaarden hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd.

1. DEELNAME AAN DE WEDSTRIJD
1.1 Deelname aan deze Wedstrijd staat open voor alle inwoners van 18 jaar of ouder van het Verenigd Koninkrijk & Ierland, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Nederland, Portugal, Oostenrijk, België, Zwitserland, Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen, Polen, Hongarije, Slowakije, Slovenië, Kroatië, Roemenië, Turkije, Tsjechië en Rusland. Deelname is uitgesloten voor werknemers van Canon en hun familieleden, de bureaus en andere mensen die professioneel bij deze wedstrijd zijn betrokken.
1.2 Deze Wedstrijd omvat één wedstrijd waarvoor het thema en de periode vooraf zijn vastgesteld ("de Wedstrijd"). Het thema van de Wedstrijd is 'verhalen vertellen door middel van fotografie' en de uploadperiode ("Uploadperiode") is als volgt: Openingsdatum: 05 september 2016 (9.00 uur); Sluitingsdatum ("Sluitingsdatum"): 11 september 2016 (23.59 uur)
1.3 Om deel te nemen aan deze Wedstrijd moet u de Canon Photokina-pagina op Facebook 'liken' ('Vind ik leuk') en /of @CanonPhotokina volgen op Twitter. U kunt meerdere keren deelnemen door maximaal vijf (5) foto's die verband houden met het vastgestelde thema te uploaden naar de "Canon Photokina Facebook-pagina" op facebook.com/CanonatPhotokina (door de foto's op de tijdlijn te plaatsen met de hashtag #PursuitoftheShot) of naar Twitter door een foto te tweeten aan @CanonPhotokina met #PursuitoftheShot in de tweet (koppelingen naar foto's die op andere locaties dan Twitter worden gehost, tellen niet als inzending). Alle inzendingen moeten binnen de aangegeven Uploadperiode worden geüpload; gebeurt dat niet, dan is de inzending ongeldig en worden de foto's niet geaccepteerd.
1.4 Alle foto's die in het kader van deze Wedstrijd worden geüpload, kunnen door andere deelnemers worden bekeken. Alle geldige inzendingen kunnen worden getoond op http://facebook.com/CanonatPhotokina en http://twitter.com/CanonPhotokina, alsook op digitale schermen bij Canon-evenementen. Door uw foto('s) te uploaden, gaat u expliciet akkoord met dit gebruik.
1.5 De Wedstrijd wordt op geen enkele manier gesponsord, onderschreven of uitgevoerd door en is niet gekoppeld aan Facebook of Twitter. Een voorwaarde voor deelname aan deze Wedstrijd is dat u Facebook en Twitter zowel nu als in de toekomst volledig vrijwaart van vorderingen die betrekking hebben op of verband houden met deze Wedstrijd.
1.6 Canon aanvaardt geen aansprakelijkheid voor online inzendingen die niet werden ontvangen als gevolg van technische problemen.
1.7 Canon behoudt zich het recht voor om personen uit te sluiten die volgens het oordeel van Canon fraude hebben gepleegd bij het inzendingsproces of die de regels van deze Wedstrijd hebben geschonden.

2. SELECTIE VAN WINNAARS
2.1 Teneinde de winnaar van de Wedstrijd te bepalen, worden vijftig (50) foto's geselecteerd door een jury die bestaat uit ten minste twee (2) Canon-professionals en ten minste één (1) jurylid dat is verbonden aan een Canon-bureau ("Jury"). De geselecteerde inzendingen komen op een shortlist terecht. Bij het selecteren van de inzendingen beoordeelt de Jury geheel naar eigen inzicht de door de deelnemer gebruikte techniek, creativiteit en originaliteit en interessante interpretatie van het thema. Het besluit van de jury is definitief. De shortlist van vijftig foto's wordt vervolgens voorgelegd aan Canon-ambassadeur Gali Tibbon ("de Ambassadeur"), die de shortlist naar eigen inzicht terugbrengt tot acht (8) foto's. Daarbij wordt eveneens de door de deelnemer gebruikte techniek, creativiteit en originaliteit en interessante interpretatie van het thema in ogenschouw genomen.
De Wedstrijd voorziet in de volgende selectiestappen:
(1) De Jury selecteert vijftig (50) foto's binnen 24 uur na de Sluitingsdatum van de Uploadperiode;
(2) Canon neem contact op met de deelnemers die de vijftig foto's hebben geüpload en vraagt hen om de originele foto's met EXIF-gegevens op te sturen naar een doorgegeven e-mailadres. Canon controleert vervolgens of de inzendingen voldoen aan deze Voorwaarden. Om mee te dingen naar de prijzen, dienen deelnemers binnen 48 uur te reageren.
(3) Uit de shortlist van vijftig foto's kiest de Ambassadeur acht (8) foto's die overblijven.
2.2 De deelnemers van wie de geüploade foto's op de uiteindelijke shortlist van acht foto's komen, zijn de shortlistwinnaars ("Shortlistwinnaars"). De foto's van de Shortlistwinnaars worden rechtsonder voorzien van een overlay met hun voornaam. De Shortlistwinnaars worden bekend gemaakt in twee (2) willekeurig gekozen batches. Dit gebeurt op de onderstaande datums ("Bekendmakingsdatum van de Shortlist") via Facebook en Twitter. Op de betreffende datums ontvangen de Shortlistwinnaars een privébericht op Facebook of een rechtstreeks antwoord c.q. een rechtstreeks bericht op Twitter (afhankelijk van waar ze de foto hebben geplaatst):
(1) Shortlist batch 1: 20 september 2016
(2) Shortlist batch 2: 21 september 2016
2.3 Op elke Bekendmakingsdatum van de Shortlist publiceert Canon de vier foto's op Facebook en Twitter in één post, waarna het algemene publiek ("het Publiek") tussen 10.00 en 17.00 uur ("de Openstellingstijden") erover kan stemmen. Het Publiek wordt gevraagd om tijdens de Openstellingstijden te stemmen op hun favoriete foto door met de naam van hun favoriet te reageren op de Facebook-post of door de Twitter-post te beantwoorden met de naam van hun favoriet in hun tweet. Per batch wordt één (1) finalist ("Shortlistwinnaar-finalist") vastgesteld op basis van het hoogste aantal stemmen, dat wordt geteld door ten minste één Canon-professional.
2.4 Op 22 september 2016 publiceert Canon de foto's van de twee Shortlistwinnaar-finalisten op Facebook en Twitter, waarna het algemene publiek ("het Publiek") tussen 10.00 en 17.00 uur ("de Openstellingstijden") erover kan stemmen. Het Publiek wordt gevraagd om tijdens de Openstellingstijden te stemmen op hun favoriete foto door met de naam van hun favoriet te reageren op de Facebook-post of door de Twitter-post te beantwoorden met de naam van hun favoriet in hun tweet. Er wordt één (1) Shortlistwinnaar-finalist uitgeroepen tot winnaar ("Winnaar van de hoofdprijs") op basis van het hoogste aantal stemmen, dat wordt geteld door ten minste één Canon-professional. De Winnaar van de hoofdprijs wordt op 23 september 2016 om 10.00 uur bekendgemaakt op Twitter en Facebook.

3. PRIJS
3.1 De zeven (7) Shortlistwinnaars die niet worden uitgeroepen tot Winnaar van de hoofdprijs ontvangen elk een Canon PowerShot G7 X Mark II als prijs. De ene (1) Winnaar van de hoofdprijs ontvangt een Canon EOS 5D Mark IV, een reis voor twee personen naar Granada en een eendaagse fotografie-masterclass van de Ambassadeur in Granada (gezamenlijk: "Prijs").
3.2 De reis van de Winnaar van de hoofdprijs naar Granada vindt plaats in de periode tussen 1 oktober 2016 en 20 december 2016; de precieze datum zal in onderling overleg tussen Canon, de Ambassadeur en de Winnaar van de hoofdprijs worden vastgesteld. De Winnaar van de hoofdprijs neemt één plek in en hij/zij mag één gast meenemen. De eendaagse fotografie-masterclass vindt plaats in Granada onder leiding van de Ambassadeur. Deze masterclass duurt van 9.00 tot 17.00 uur. De reis omvat een retourvlucht in de Economy-klasse ("de Vlucht"), één overnachting in minimaal een driesterrenhotel in Granada ("het Hotel") en vervoer per taxi van het vliegveld van Granada naar het Hotel en vice versa.
3.3 Canon streeft ernaar om binnen 30 dagen na bekendmaking van Winnaar van de hoofdprijs alle Shortlistwinnaars hun Prijs te bezorgen, de Canon EOS 5D Mark IV te bezorgen aan de Winnaar van de hoofdprijs en nadere afspraken te maken met de Winnaar van de hoofdprijs over de reis naar Granada. Prijzen die worden teruggestuurd of die niet kunnen worden bezorgd als gevolg van onjuiste gegevens, worden als ongewenst beschouwd en ingetrokken.
3.4 Winnaars moeten binnen 14 dagen nadat ze op de hoogte zijn gebracht, hun Prijs accepteren. Als de Prijs niet binnen 14 dagen wordt geaccepteerd, valt deze terug aan Canon en kan deze geheel eigen goeddunken door Canon worden toegewezen aan een andere inzender.
3.5 Prijzen kunnen noch geheel noch gedeeltelijk worden ingewisseld tegen een geldbedrag of enige andere alternatieve prijs. Indien de Prijs niet beschikbaar is, behoudt Canon zich het recht voor om een vergelijkbare prijs (van gelijke of hogere specificaties en van vergelijkbare of hogere waarde) aan te bieden.
3.6 Canon neemt alle fiscale of andere verplichtingen met betrekking tot de Prijs op zich.

4. EISEN TEN AANZIEN VAN DE WEDSTRIJD
4.1 U moet eigenaar of beheerder zijn van alle rechten met betrekking tot de foto's die worden geüpload voor deze Wedstrijd. U moet absoluut gerechtigd zijn om de foto's in te zenden voor deze Wedstrijd, waarbij u toestemming moet hebben verkregen van elke andere persoon die rechten of claims heeft met betrekking tot de geüploade foto's.
4.2 Indien en wanneer Canon hierom verzoekt, moet u voor uw ingezonden foto's de originele bestanden met EXIF-gegevens aanleveren.
4.3 U mag geen foto's uploaden die het volgende bevatten:
(1) Herkenbare personen, tenzij u kunt aantonen dat die personen toestemming hebben gegeven voor het gebruik en de publicatie van zijn/haar foto door Canon krachtens deze Voorwaarden;
(2) Kunstwerken, tenzij u kunt aantonen dat u toestemming hebt om deze kunstwerken te gebruiken en te laten publiceren door Canon krachtens deze Voorwaarden;
(3) Logo's en merknamen, tenzij u kunt aantonen dat u toestemming hebt om deze logo's of merknamen te gebruiken en te laten publiceren door Canon krachtens deze Voorwaarden;
(4) Alles wat illegaal is of inbreuk kan maken op de rechten van Canon of derden;
(5) Alles wat het imago, de persoonlijke reputatie of commerciële reputatie van een persoon kan schaden; of
(6) Alles wat als obsceen, zedeloos of op andere wijze aanstootgevend of onaangenaam kan worden beschouwd, waaronder naaktheid, geweld, enzovoort.
4.4 U mag uw foto's digitaal bewerken om deze te optimaliseren, maar het toevoegen of verwijderen van belangrijke elementen is niet toegestaan. Samengestelde foto's of collages bestaande uit meer dan één originele foto gelden niet als geldige inzending voor deze Wedstrijd.
4.5 U moet alle auteursrechten en andere bedragen en vergoedingen betalen die eventueel verschuldigd zijn aan een persoon als gevolg van het uploaden een foto door u als inzending voor deze Wedstrijd.
4.6 Door uw foto's op de Canon Photokina Facebook-pagina en/of Twitter te plaatsen en deel te nemen aan deze Wedstrijd, verleent u hierbij aan en Canon en de dochterondernemingen, sublicentiehouders en vertegenwoordigers van Canon voor de EMEA-regio een royaltyvrije, overdraagbare en niet-exclusieve licentie ("Licentie") om de door u geüploade foto('s) te gebruiken, te reproduceren en te publiceren ten behoeve van de organisatie of promotie van deze Wedstrijd of Photokina, hetzij in drukvorm, hetzij op internet (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot Facebook-pagina's of Twitter-pagina's van Canon):
I.    op websites of sociale media van Canon, dochterondernemingen van Canon of derden, voor onbepaalde tijd; en
II.    op de Photokina-beurs 2016.
U verklaart hierbij dat u over alle benodigde rechten beschikt en gerechtigd bent om akkoord te gaan met deze overeenkomst en Canon en de dochterondernemingen, sublicentiehouders en vertegenwoordigers van Canon een dergelijke licentie te verschaffen.
4.7 U gaat er daarnaast mee akkoord dat Canon contact met u opneemt ten behoeve van de organisatie van de Wedstrijd of in geval dat Canon andersoortig gebruik wil bespreken van de foto's die voor de Wedstrijd zijn ingezonden.
4.8 Canon behoudt zich het recht voor om onvolledige en onleesbare inzendingen te diskwalificeren, alsmede inzendingen die om enige andere reden niet voldoen aan de hierboven genoemde vereisten.
4.9 U moet voldoen aan de toepasselijke voorwaarden en/of beleidsregels van Facebook en Twitter.

5. PRIVACY
5.1 Canon gebruikt de door u verstrekte foto's en persoonsgegevens voor het beheer van administratieve aspecten rondom de Wedstrijd waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het contact opnemen met u, het bekendmaken van de winnaars, enzovoort. U gaat er bij deze uitdrukkelijk mee akkoord dat uw persoonsgegevens in verband met deze Wedstrijd door Canon binnen de Europese Unie worden overgedragen.
5.2 Ten behoeve van deze Wedstrijd worden uw persoonsgegevens beheerd door Canon Europa N.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder registratienummer 33166721 en gevestigd te Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Nederland; en Canon Europe Limited, ingeschreven bij de Britse Kamer van Koophandel onder registratienummer 4093977 en gevestigd te 3 The Square, Stockley Park, Uxbridge UB11 1ET, Verenigd Koninkrijk.

6. DISCLAIMER
6.1 Canon is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van deze Voorwaarden van de Wedstrijd wanneer dit het gevolg is van overmacht. Zulke omstandigheden zijn bijvoorbeeld slechte weersomstandigheden, brand, overstromingen, oorlogen, aardbevingen, rellen, arbeidsconflicten, terrorisme, natuurrampen of gebeurtenissen die zonder schuld van enige partij uitvoering onmogelijk maken.
6.2 Door deel te nemen aan de Wedstrijd verklaart u Canon te vrijwaren van vorderingen of rechtsgedingen die voortvloeien uit deelname aan de Wedstrijd of ontvangst of gebruik van een Prijs.

7. OVERIG
7.1 Als gevolg van uitzonderlijke omstandigheden die redelijkerwijs niet toe te schrijven zijn aan Canon en alleen in gevallen waar dit onvermijdelijk is, behoudt Canon zich het recht voor om in elk stadium de Wedstrijd of deze Voorwaarden te annuleren of aan te passen. Canon zal er echter altijd naar streven om de gevolgen voor u tot een minimum te beperken om onnodige teleurstellingen te voorkomen.
7.2 De wetten van Engeland en Wales zijn van toepassing op deze Wedstrijd en partijen gaan akkoord met de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.