Voorwaarden prijsvraag City Surfers

Deze voorwaarden ('Voorwaarden') zijn van toepassing op de prijsvraag 'City Surfers 2016' ('Prijsvraag') zoals hieronder beschreven.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Canon Europa N.V. (geregistreerd in Amsterdam onder registratienummer 33166721 gevestigd te Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Nederland, 'Canon') en u, de deelnemer aan de Prijsvraag (“U”).
Door uw persoonlijke gegevens in te sturen om deel te nemen aan deze Prijsvraag, gaat u ermee akkoord dat u deze Voorwaarden hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd.

1. DEELNAME AAN DE PRIJSVRAAG
1.1 Alle inwoners uit het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Nederland, Zweden, Noorwegen, Finland en Denemarken ('Actiegebieden') van 18 jaar en ouder (of met de toestemming van een volwassene om deel te nemen) mogen deelnemen aan deze Prijsvraag. Deelname is uitgesloten voor werknemers van Canon en hun familieleden, de bureaus en andere mensen die professioneel bij deze prijsvraag zijn betrokken, evenals Canon Masters, Canon Ambassadors en Canon Explorers.
1.2 De "Deelnameperiode" van de prijsvraag loopt van de Openingsdatum op 25 oktober 2016 om 9:00 (CEST) tot de Sluitingsdatum op 22 november 2016 om 23:59 (CEST). Deelnamen buiten de deelnameperiode van de prijsvraag worden niet geaccepteerd voor deelname aan de prijsvraag.
1.3 Om mee te doen aan de prijsvraag moet u de cameramodus invoeren in een meeslepende Canon-ervaring en de City Surfers-video bekijken. Deze video is gemaakt van foto's. Pauzeer de video door op de cameraknop te drukken als u denkt dat u het beste beeld ziet. U kunt de video meerdere keren onderbreken totdat de video stopt. U kunt het zo vaak proberen als u wilt.
De 'beste foto's' die toegang geven tot de prijsvraag zijn uitgekozen door Canon Explorer Samo Vidic op basis van de vereisten voor een goede actiefoto. Compositie speelt een rol, maar actiefotografie gaat vooral over het juiste moment vastleggen. De timing van de foto's op basis van drama en snelheid hebben het zwaarste gewogen in de bepaling van de winnende foto's. Wanneer u één van deze foto's kiest, neemt u deel aan de trekking.
1.4 Canon kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor inzendingen die niet zijn ontvangen als gevolg van technische problemen.

2. PRIJSVRAAG
De prijsvraag bestaat uit twee fasen - de wekelijkse trekkingen en de eindtrekking.
2.1. Wekelijkse trekking
Elke vrijdag vanaf de Openingsdatum tot en met de Sluitingsdatum worden 50 (vijftig) winnaars uit Actiegebieden gekozen uit de deelnemers die de juiste beelden in de video hebben geselecteerd.
Alle namen worden ingevoerd in het programma en de winnaars worden willekeurig gekozen door speciale software.
2.2. Eindtrekking
Iedere deelnemer aan de wekelijkse prijsvraag wordt automatisch toegevoegd aan de laatste trekking. De winnaar van de trekking wordt geselecteerd op 24 november 2016. De winnaar krijgt op 25 november 2016 bericht.
2.3. Interpay Sales Promotions zal namens Canon via e-mail contact opnemen met alle prijswinnaars binnen 72 uur na de sluiting van trekking. De winnaars worden verzocht de aanvaarding van de prijs te bevestigen binnen 5 dagen nadat ze zijn benaderd. Als er binnen die periode niet wordt gereageerd, mag Canon geheel naar eigen inzicht het aanbod intrekken en de prijs opnieuw toewijzen.

3. PRIJZEN
3.1. De winnaar van elke wekelijkse trekking ontvangt de Canon camera EOS M10.
3.2 De hoofdprijs bestaat uit de 2 prijzen: een van Canon en de ander van Festicket.
3.2.1. Prijs van Canon
De winnaar van de eindtrekking ontvangt een voucher ter waarde van 500 Euro van Canon die ingewisseld kan worden in de Canon Online Store. De minimale waarde van de aankoop is 501 Euro en de voucher moet worden ingewisseld voor 31 december 2017. Deze voucher is alleen geldig voor de aankoop van één product. Eén product verwijst naar de volgende lijst met items: camera's, lenzen, camcorders en printers. Actievoorwaarden zijn van toepassing.
3.2.2. Prijs van Festicket
De winnaar van de eindtrekking ontvangt het volgende van Festicket:
Contact Festival, Münchenarrangement. Dit arrangement bevat inclusief 4 (vier) VIP-tickets waarmee de winnaar en 3 (drie) andere personen naar keuze van de winnaar de volledige toegang krijgen tot het festival en de VIP-ruimte. Het arrangement bevat ook 2 tweepersoonskamers voor de nacht van 3 december 2016 in het 4-sterrenhotel NH München Messe in München, zonder maaltijden.
De reis naar en van de plaats van het festival en kosten voor eten is niet opgenomen in de hoofdprijs.
Canon zal de persoonlijke gegevens van de winnaar delen met Festicket om contact op te nemen met de winnaar en te zorgen dat de tickets naar het gewenste adres wordt verzonden.
3.3 Er is absoluut geen geld of ander alternatief voor de prijzen beschikbaar, behalve als de opgegeven prijs om wat voor reden ook niet beschikbaar is; in dat geval behoudt Canon zich het recht voor om een vergelijkbare prijs met gelijkwaardige of hogere specificaties en/of waarde aan te bieden.
3.4 Alle prijswinnaars zijn verantwoordelijk voor eventuele verplichtingen die voortvloeien uit het feit dat ze die prijs hebben gewonnen.

4. PRIVACY
Canon Europa N.V., Bovenkerkerweg 59, 1185 XB is de houder van uw gegevens voor toepassing van de Wet bescherming persoonsgegevens die van tijd tot tijd kan worden gewijzigd, aangepast of vervangen met betrekking tot eventuele door u verstrekte persoonlijke gegevens. Alle persoonlijke gegevens die bij Canon worden ingediend, worden verwerkt door Sale Promotions, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Ierland voor de administratie van deze trekking en, indien van toepassing, voor marketingdoeleinden - wanneer u gekozen hebt voor marketingcommunicatie van Canon. De verstrekte persoonlijke gegevens worden beveiligd bewaard en kunnen worden overgedragen naar een beveiligde server buiten de EER.
Uw persoonlijke gegevens zijn onderworpen aan het Privacybeleid van Canon inzake consumentengegevens
http://www.canon.nl/privacy-policy/

5. DISCLAIMER
5.1. Canon is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van deze Voorwaarden van de prijsvraag wanneer dit het gevolg is van force majeure. Zulke omstandigheden zijn bijvoorbeeld ernstige weersomstandigheden, brand, overstromingen, oorlogen, aardbevingen, rellen, arbeidsconflicten, terrorisme, natuurrampen of gebeurtenissen die van invloed zijn op de toelevering van een product dat als prijs dient of gebeurtenissen die zonder schuld van enige partij uitvoering onmogelijk maken.
5.2. Door deel te nemen aan de prijsvraag vrijwaart u Canon van claims of gedingen die voortvloeien uit deelname aan de prijsvraag of ontvangst van een Prijs.

6. OVERIG
6.1. Als gevolg van uitzonderlijke omstandigheden die redelijkerwijs niet toe te schrijven zijn aan Canon en alleen in gevallen waar dit onvermijdelijk is, behoudt Canon zich het recht voor om in elk stadium de prijsvraag of deze Voorwaarden te annuleren of aan te passen, maar Canon zal er altijd naar streven om de gevolgen voor u tot een minimum te beperken om onnodige teleurstellingen te voorkomen.
6.2. Als consument zijn de wetten van het land waar u uw verblijfplaats hebt, van toepassing op deze prijsvraag en is het mogelijk dat u een gerechtelijke procedure kunt aanspannen in uw eigen taal bij uw eigen lokale rechtbank. Een lokale consumentenadviesorganisatie zal in staat zijn u te informeren over uw rechten. Deze Voorwaarden vormen geen beperking voor eventuele wettelijke rechten die mogelijk van toepassing zijn. Als u geen consument bent volgens uw lokale wetten, zijn de wetten van Engeland en Wales van toepassing op deze prijsvraag en gaan partijen akkoord met de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.

  • Canon
  • ...
  • m10 draw terms and conditions