CANON EUROPA N.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LENSACTIE

1.DE ORGANISATOR

De organisator van de actie is Canon Europa N.V., geregistreerd op het adres Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen ('Canon').

2. OVER DE ACTIE

2.1. Deelnemers

2.1.1 Alle deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn.

Retailers en distributeurs zijn van de Actie uitgesloten en komen niet in aanmerking voor deelname namens hun klanten.

2.1.2 Alle deelnemers worden geacht te hebben ingestemd met deze algemene voorwaarden.

2.2. Actieproducten, -gebied en -periode

2.2.1 Canon kan producten toevoegen aan of verwijderen uit de lijst met actieproducten. Op de actiepagina vindt u de meest actuele informatie over de actieproducten.

2.2.2 Deze actie is geldig tot en met 31 maart 2021. De aankoopperiode voor de actie is 90 dagen, al kan voor sommige producten de aankoopperiode afwijken. Bezoek de actiepagina voor meer informatie. De aanschafperiode voor een lens begint op het moment dat de camera is gekocht. De begindatum is de oorspronkelijke datum op het aankoopbewijs.

2.2.3 Alle actieproducten moeten zijn gekocht bij retailers in Andorra, België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Hongarije, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Slowakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Liechtenstein, Estland, Letland, Litouwen, Luxemburg en Monaco, of via een internetwinkel met een domein of geregistreerd adres in een van bovenstaande landen (het 'Actiegebied').

2.2.4.1 Een Deelnemer die ÉÉN camerabody heeft gekocht voor 31 maart 2021, komt in aanmerking om korting te claimen voor maximaal ÉÉN gekochte EF-lens.

2.2.4.2 Een Deelnemer die ÉÉN camerabody heeft gekocht voor 31 maart 2021, komt in aanmerking om korting te claimen voor maximaal DRIE gekochte RF-lenzen.

Deze actie kan niet met een lokale cashbackactie voor lenzen of het leasing programma worden gecombineerd. Deze actie is niet geldig voor kits (camera + lens in 1 verpakking), dubbele cashbacks en cashbackacties voor lenzen in de Canon Online Store.

Deze actie geldt niet:

- Als je de lens kocht via de Canon Online store vóór 29 januari 2021. Als je de camera echter koopt in de Canon Online Store, ongeacht de aanschafdatum, en de lens bij een geautoriseerde dealer, dan kan je deze cashback wel claimen.

- Als je een medewerker bent van Canon en gebruikmaakt van personeelskorting in de Canon Online Store.

2.2.5 Alle actieproducten moeten nieuwe en originele Canon-producten zijn. Aankopen van tweedehands, opgeknapte of gerepareerde producten, namaakproducten of producten die op enigerlei wijze inbreuk maken op de intellectuele-eigendomsrechten van ondernemingen uit de Canon Group komen niet in aanmerking voor deze actie.

2.2.6 Alle actieproducten moeten zijn geleverd aan de EER, Zwitserland, Liechtenstein en het Verenigd Koninkrijk en zijn gedistribueerd door Canon Europa N.V. of bedrijven die zijn aangesloten bij de Canon groep in de EER, Zwitserland, Liechtenstein of het Verenigd Koninkrijk. Controleer dit altijd bij uw verkoper om teleurstellingen te voorkomen. Klik op de bijgevoegde koppeling voor meer informatie en je product in aanmerking komt.

2.2.7. Actieproducten die (zonder gebreken) retour zijn gezonden naar de verkoper, komen niet in aanmerking voor de actie. Deelnemers kunnen voor deze producten geen aanvraag indienen. Als Canon op de hoogte raakt van dergelijke fraude, staat het haar vrij om juridische maatregelen te nemen tegen betrokken Deelnemers.

3. Deelnemen

3.1 Voor deelname aan de actie moet de deelnemer actieproducten kopen EN online een geldige cashbackaanvraag indienen. De aanvraag moet binnen 30 dagen na het einde van de aankoopperiode worden ingediend.

3.2 Om een aanvraag in te dienen, gaat u als volgt te werk:

(I) Vul het online-aanvraagformulier volledig en juist in (inclusief het opgeven van een geldig productserienummer etc.). * Voor hulp met het vinden van uw serienummer klikt u hier.

(ii) Scan uw kassabon of een orderbevestiging voor internetaankopen (incl. btw) en upload deze bij het onlineaanvraagformulier.

(iii) Deelnemers ontvangen vervolgens een e-mail ter bevestiging dat de aanvraag is ontvangen. Als de Deelnemer niet binnen 24 uur na indiening van zijn/haar aanvraag een bevestigingsmail ontvangt of geen toegang heeft tot een computer, neemt u dan contact op met Canon's Claim Hotline via +31 (0) 20 721 9103.

3.3 Na ontvangst en controle van de aanvraag, maakt Canon het betreffende bedrag zoals vermeld onder artikel 2.2.1 via een directe bankoverschrijving (BACS) over op de bankrekening van de Deelnemer. Er worden geen alternatieve regelingen getroffen en er wordt geen contant geld of cheque verstrekt.

3.4 Canon zal er alles aan doen om de betaling binnen 28 dagen na ontvangst van een volledige en geldige aanvraag de betaling via een directe bankoverschrijving (BACS) uit te voeren.

3.5 Indien een Deelnemer nalaat een van de op het aanvraagformulier genoemde valuta te selecteren, kan er, uitsluitend naar Canon’s oordeel, een valuta worden toegewezen.

3.6 Incomplete en ongeldige aanvragen worden niet door Canon in behandeling genomen. Canon zal niet verantwoordelijk zijn voor aanvragen die zijn vertraagd of die niet met succes zijn ontvangen.

3.7 Er wordt slechts één betaling via een directe bankoverschrijving (BACS) uitgevoerd per geldige aanvraag.

3.8 Indien u een btw-nummer hebt en een korting ontvangt, kan dit de belastbare waarde van uw aankoop verlagen en dient u mogelijk uw voorbelasting dienovereenkomstig te verlagen.

4. DISCLAIMERS

4.1. Voor zover rechtens toegestaan, is Canon niet aansprakelijk voor verlies, schade of letsel, ongeacht de aard en oorzaak, die door deelnemers onder deze actie wordt geleden. Niets in deze voorwaarden zal echter als effect hebben dat Canon's aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of overlijden als gevolg van de bewezen nalatigheid van Canon's medewerkers of agenten wordt uitgesloten of beperkt.

4.2. Canon behoudt zich het recht voor deze actie op elk moment nietig te verklaren, aan te passen en/of te wijzigen zonder daarvoor enige aansprakelijkheid te aanvaarden, maar zal altijd doen wat in haar vermogen ligt om het effect voor de deelnemer zoveel mogelijk te beperken om onnodige teleurstelling te voorkomen.

4.3. Canon behoudt zich het recht voor aanvragen te controleren om naleving van deze voorwaarden te verzekeren en om te verzoeken om aanvullende informatie en ondersteunende documenten. Canon behoudt zich het recht voor aanvragen en/of deelnemers uit te sluiten als zij vermoedt dat op enigerlei wijze misbruik wordt gemaakt van de actie.

Beslissingen van Canon met betrekking tot de actie zijn definitief en hierover wordt niet gecorrespondeerd.

5. GEGEVENS

5.1 Canon Europa N.V. en Canon Europe Limited geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk onder registratienummer 4093977, gevestigd op het adres 3 The Square, Stockley park, Uxbridge UB11 1ET, Verenigd Koninkrijk, zijn de Verantwoordelijken in het kader van de toepasselijke wet- en regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens, ten aanzien van persoonsgegevens die door Deelnemers zijn verstrekt met betrekking tot deze Actie. Alle persoonsgegevens worden verwerkt door Canon Europa N.V. en/of de bedrijven die aan de groep zijn gelieerd en dit gebeurt uitsluitend met het doel om deze actie te verwerken. Er zullen gegevens worden gedeeld met derden die zijn aangewezen om de actie te beheren en/of voor goedgekeurde marketingdoeleinden. Als deelnemers niet willen dat hun contactinformatie wordt gebruikt voor marketingdoeleinden of om Canon in staat te stellen om in de toekomst contact met hen op te nemen met betrekking tot soortgelijke acties, moeten zij bij het invullen van het aanvraagformulier het desbetreffende hokje 'opt-in' NIET aanvinken.

6. WETGEVING EN JURISDICTIE

Als u een consument bent, zijn de wetten van het land waar u uw verblijfplaats hebt, van toepassing op de Canon-aanbiedingen en is het mogelijk dat u een gerechtelijke procedure kunt aanspannen in uw eigen taal bij uw eigen lokale rechtbank. Een lokale consumentenadviesorganisatie zal in staat zijn u te informeren over uw rechten. Deze Voorwaarden vormen geen beperking voor eventuele wettelijke rechten die mogelijk van toepassing zijn.