Nieuwsbrief inkoop

Blijft u ook in beweging?

Dit is de nieuwsbrief van het Bidcenter van Canon Nederland. Met deze nieuwsbrief nemen wij u graag mee in de ontwikkelingen rond inkopen en aanbesteden. Niet alleen vanuit ons eigen perspectief, maar vooral door middel van interviews, markttrends en de praktijk bij klanten. Heeft u commentaar of suggesties? Laat het ons weten!

Negen vragen over duurzaam inkopen

In deze uitgave gaan wij in op duurzaam inkopen. Is duurzaam inkopen ideële luxe, economische noodzaak of een marketingkans voor uw organisatie? De economische crisis heeft bedrijven en instellingen op allerlei manieren gedwongen om spaarzaam om te gaan met hun middelen. ‘Meer doen met minder’ is het nieuwe paradigma dat tot bezuiniging en optimalisatie leidt. Diezelfde grenzen aan de groei manifesteren zich ook in een sterkere roep om duurzaamheid. Een houdbare wereld, waarin het goed toeven is voor de huidige en de komende generaties, is een breed gedragen maatschappelijk thema. De huidige media bieden namelijk meer inzicht in de keten, van milieubelastende productie en distributie tot verbruik en afvalverwerking.

 

Als je er bij stilstaat dat de huidige situatie het gevolg is van wereldwijd koopgedrag, dan wordt duidelijk dat inkoop het stuur in handen heeft om een andere richting in te slaan. Want wie betaalt, die bepaalt. Of toch niet helemaal? Om dieper in te gaan op de kern van de zaak, stellen wij negen vragen over duurzaam inkopen aan Willem Lageweg, directeur MVO Nederland, en aan sustainability officer Judith Voermans van Canon Nederland.


Professionals aan het woord

 

nl_picture_willem_lageweg_inkoopnieuwsbriefnl_picture_judith_voermans_inkoopnieuwsbrief

Willem Lageweg, directeur MVO Nederland (links) en Judith Voermans, sustainability officer van Canon Nederland N.V.


Waarom zou je duurzaam inkopen? Wat zijn de uitdagingen? En hoe effectief zijn dwingende voorschriften als het gaat om motivatie en bewustwording? Willem Lageweg, directeur van MVO Nederland en Judith Voermans, sustainability officer van Canon Nederland N.V. delen graag hun visie.

1. Wat wordt verstaan onder duurzaam inkopen?

Willem Lageweg: “Duurzaam inkopen, of maatschappelijk verantwoord inkopen zoals je het ook kan noemen, is inkopen vanuit ketenverantwoordelijkheid. Door naast prijs, kwaliteit en leverbaarheid, ook op sociale en milieuaspecten te letten, oefen je als inkoper effect uit op het gedrag van toeleveranciers. Duurzaam inkopen behoort onderdeel te zijn van de vakkennis van professionele inkopers. Zij kunnen hun invloed gebruiken om de betrokkenheid bij mens en milieu, die steeds meer van bedrijven wordt verwacht, ook zakelijk te uiten.”
Judith Voermans: “Dit is een breed gebied. Het is kijken naar je aankoop en de milieu- en sociale aspecten daarvan toetsen aan geldende criteria. Het is bepalen wat je wilt en je leveranciers - en hun toeleveranciers - checken. Duurzaam inkopen vergt inbedding in een sterk duurzaamheidsbeleid, wil je het goed doen.”

2. Wat zijn de uitdagingen bij duurzaam inkopen?

Willem Lageweg: “De uitdaging is om het hanteerbaar te maken en in de praktijk toe te passen. Wij hebben daar bij MVO Nederland uitstekende tools voor, zoals de MVO Risico Checker op onze website. Ga als inkoper op zoek naar ‘best practices’ in je sector en verdiep je in de mogelijkheden. De Responsible Supply Chain Benchmark van VBDO toont goed hoe grote bedrijven in Nederland duurzaamheid toepassen in hun inkoopbeleid. Als je dit goed oppakt, versterk je jouw positie in het bedrijf.”
Judith Voermans:“Je moet als inkoper de juiste vragen kunnen stellen en duurzaamheid naar leveranciers hanteerbaar maken. Dat is best lastig, maar op de website van RVO Nederland (www.rvo.nl) is goede informatie te vinden. Verder is meer samenwerking tussen duurzaamheidsfunctionarissen en inkoop essentieel. De grote uitdaging is om niet vanuit dwang en regelgeving te beantwoorden aan eisen, maar om vanuit bewustwording van ‘moeten’ naar ‘willen’ te komen.”

3. Wat moet de drijfveer zijn voor duurzaam inkopen?

Willem Lageweg: “Bedrijven willen allereerst gezond zijn. Strategische overwegingen in dit licht zijn meer concurrentiekracht door merkwaarde en risicomanagement. Duurzaam inkopen draagt aan beide doelen bij. Daarbij gaat het niet alleen om het voorkomen van imagoschade, maar ook om het voorkomen van claims. Daarnaast geldt ook een persoonlijke verantwoordelijkheid voor het goed achterlaten van deze wereld voor de generaties na ons.”
Judith Voermans: “Zoals ik al noemde, moet duurzaam inkopen vanuit een intrinsieke motivatie komen. Het moet vanuit een besef van waarde komen dat je de milieu- en sociale impact van de aangekochte goederen en diensten wilt minimaliseren. Daarbij vragen veel grote organisaties er standaard om, zeker bij aanbestedingen. Zo werkt het marktmechanisme ook mee als drijfveer.”

4. Wat wil je bereiken met duurzaam inkopen?

Willem Lageweg: “Wij streven bij MVO Nederland naar succesvolle bedrijven met behulp van duurzaamheid, niet ondanks duurzaamheid. ‘Verbeter de wereld, begin bij jezelf’ heeft hierbij een dubbele betekenis, namelijk: verbeter de wereld en geef het goede voorbeeld. Duurzaamheid is daarbij een gegeven. Je kunt er niet voor weglopen, want over de sociale en milieutechnische-impact van bedrijven is inmiddels veel bekend.”
Judith Voermans: “Een betere leefwereld is waar het om gaat. Ons streven naar welvaart draait vooral ook om welzijn. Daar is een betere leefwereld essentieel voor.Duurzaam inkopen levert hier een sterke bijdrage aan doordat het een ketenreactie van verduurzaming bewerkstelligt.”

5. Wat is het verschil tussen duurzaam inkopen in de publieke en de private sector?

Willem Lageweg: “Er is eigenlijk niet zoveel verschil. De overheid heeft met de grootste inkoopkracht in de economie, wel een extra verantwoordelijkheid als voorbeeld te fungeren. In 2011 hebben wij met de centrale overheid afspraken gemaakt over hoe duurzaam inkopen kan worden ingevuld en geprofessionaliseerd. Helaas schiet de implementatie nog vaak tekort. Dit tot grote frustratie van bedrijven die een bijdrage willen leveren aan minder uitstoot en betere sociale omstandigheden. Het moet echt beter ingebed worden!”
Judith Voermans: “De publieke sector kent meer criteria, maar in feite is er eerder een verschil tussen koplopers en volgers. Die beide groepen zie je zowel in de publieke als de private sector. Die koplopers zijn zowel overheden, grote bedrijven als specifieke kleinere ondernemingen. Door de eisen die zij stellen, sturen zij de volgers in de markt. Bij Canon is duurzaamheid verankerd in de wereld¬wijde organisatie met programma’s, methodieken en organisatieonderdelen.”

6. Hoe worden organisaties gestimuleerd om duurzaam in te kopen?

Willem Lageweg: “De vraag stimuleert het aanbod. Daarom zijn de overheid en grote bedrijven, zoals Philips, BAM Group, AkzoNobel of DSM, die in het VBDO Benchmark rapport staan, erg belangrijk. Deze bedrijven vervullen echt een voorbeeldfunctie. Zij hebben een grote invloed op hun toeleveranciers. Hierdoor wordt het een concurrentievoordeel om duurzaam te produceren en te leveren.”
Judith Voermans: “Duurzaam inkopen wordt op drie niveaus aangestuurd. Ten eerste vanuit de marktvraag. De tweede factor is intrinsieke motivatie aan de top, de motivatie van de topman, directeur of CEO is cruciaal. En een derde element is goed contact, voorlichting en ondersteuning van de afdeling inkoop door de afdeling duurzaamheid, of de daarvoor verantwoordelijke specialist.”

7. Hoe zou je willen dat een inkoper tegen duurzaam inkopen aankijkt?

Willem Lageweg: “Dat zij duurzaam inkopen als een volwaardig onderdeel van hun vakkennis en competenties zien. Zeker naar de toekomst gaat het een wezenlijke expertise worden.”
Judith Voermans: “Dat de inkoper het niet ziet als een ‘moeten’ maar als iets wat hij of zij vanuit overtuiging wil, dat er meer gekeken wordt naar Total Cost of Ownership (TCO), en dat inkoop voorbij standaard inkoopcriteria kijkt naar waarde voor de organisatie en haar afnemers.”

8. Hoe zou je willen dat een leverancier tegen duurzaam inkopen aankijkt?

Willem Lageweg: “Leveranciers moeten transparant zijn over de milieu- en sociale aspecten van hun producten en hun bedrijf. Daarmee kunnen zij een concurrentievoordeel behalen omdat deze aspecten zowel in de zakelijke markt als in de consumentenmarkt steeds belangrijker worden. Zij zouden ook twee offertes kunnen aanbieden: een traditionele en een duurzame, dan is het verschil duidelijk en kan de TCO de doorslag geven.”
Judith Voermans: “Leveranciers kunnen ervoor zorgen dat hun klanten duurzaam gaan inkopen, ook als die daar niet om gevraagd hebben. Door het proactief aan te bieden als een hanteerbare en meetbare oplossing wordt het een USP (Unique Sellling Point) voor een latente behoefte. Je moet dan wel weten waar je het over hebt. Het moet daarom tot de kerncompetentie van het bedrijf horen.”

9. Wat verwacht je dat er gaat veranderen aan duurzaam inkopen?

Willem Lageweg: “Duurzaam inkopen wordt alleen maar belangrijker, dit is onvermijdelijk. Er is toenemende schaarste en ook arbeidsomstandigheden tellen mee in zowel de businesscase als het imago van bedrijven. Kortom schaarste en bewustwording leiden tot een groter belang van duurzaam inkopen.”
Judith Voermans: “Het zal zonder meer een groter gewicht krijgen in het economisch verkeer tussen bedrijven en toeleveranciers. Door de opkomst van de circulaire economie als zienswijze, waarbij nieuwe aanwending in technische of biologische stromen na gebruiksduur meetelt, zal circulaire inkoop essentiële vakkennis worden. We staan eigenlijk nog maar aan het begin van alles.”

Aanmelden

Meld u nu aan voor onze digitale nieuwsbrief en blijf ook in de toekomt op de hoogte van alle ontwikkelingen op gebied van inkoop.

    nl_picture_inkoopnieuwsbrief_robert_boerkamp

    Robert Boerkamp, Manager Bidcenter Canon Nederland

    Stuur mij een e-mail
    Bezoek mijn LinkedIn pagina

    Ik ga graag met u in gesprek!