Inkopen doe je samen

Canon inkoop

Canon en Inkopers

Inkopers zijn bij alle inkoopprocessen binnen een bedrijf betrokken. Proceseigenaren worden betrokken als experts voor de oplossingen en diensten die ingekocht moeten worden. Canon heeft een breed portfolio op het gebied van imaging; Consumer Imaging en Business Imaging. Daarbij moet u denken aan de camera’s, projectoren, oplossingen en diensten voor office en productie printen maar ook oplossingen en diensten op het gebied van marketing communicatie en informatie management. Bij heel veel van deze inkooptrajecten bent u als inkoper betrokken.

Canon wil de dialoog aangaan met inkopers over doelmatig inkopen en hoe een leverancier hier waarde aan kan toevoegen. Best Value Procurement is een vraagstuk waarbij inkoop en verkoop tot het beste resultaat moeten komen, waarbij de inspanning van beide partijen vooral gericht dient te zijn op de doelmatigheid van het inkooptraject.

Daarnaast biedt Canon een oplossing om uw inkoopprocessen binnen uw organisatie correct en tijdig af te handelen. Informatie en documenten zijn immers expertises van Canon. Met deze oplossing worden alle inkooptrajecten tijdig, compleet, correct en bewijsbaar uitgevoerd binnen de originele planning. Dat kost u ook minder tijd en geld!

Best Value Procurement

Welke bijdrage kan prestatiegericht inkopen of Best Value Procurement (BVP) leveren aan het realiseren van strategische doelen? Welke voordelen biedt BVP ten opzichte van traditionele inkoop? Deze en andere vragen staan centraal in het white paper dat Canon heeft opgesteld naar aanleiding van het inbeeld I Inkopersforum Best Value Procurement van 2 oktober jl. In dit white paper delen diverse BVP-experts hun visie over onder andere het nut en de noodzaak van BVP en de bijdrage die prestatie-inkoop kan leveren aan goede klantrelaties en betere bedrijfsprestaties.

Inkooptrajecten correct en tijdig afhandelen

Het inkooptraject tijdig, compleet, correct en bewijsbaar uitvoeren binnen de originele planning. Dat kost u ook minder tijd en geld!

Hoe u uw inkooptraject correct en tijdig kunt afhandelen

Hoe sla ik iedere aanbieding netjes op? Wie moet de aanbiedingen analyseren als deze compleet en tijdig is ontvangen? Wanneer hebben welke aanbieders informatie ontvangen? Zijn we niemand vergeten? Hoe verzeker ik gelijktijdige communicatie naar alle aanbieders? Wat was ook alweer de laatste versie van het bestek?

Medewerkers besteden veel tijd naar het zoeken van informatie. Een gevolg hiervan is dat behandelaars hun eigen dossiers creëren. Door deze zogenaamde schaduwdossiers is het moeilijk het overzicht te bewaren en worden deadlines overschreden. Er worden makkelijker fouten gemaakt, omdat er niet met de laatste of juiste versie wordt gewerkt. Ook het beheer van informatie is duur en tijdrovend.

Canon Inkooptrajecten helpt u deze uitdagingen aan te pakken. Als u kiest voor de Canon-oplossing hebben alle geregistreerde aanbieders en betrokkenen direct toegang tot hun informatie en ontvangen alle communicatie op dezelfde manier. U hebt altijd de beschikking over de juiste versie. Doorlooptijden worden bewaakt, doordat tijdig en automatisch de juiste informatie aan de aanbieders of interne medewerkers beschikbaar wordt gesteld. Besluiten worden gelijktijdig naar alle betrokkenen gecommuniceerd. En alle handelingen worden geregistreerd, waardoor het proces eenvoudig gecontroleerd kan worden.

Organisaties als de Open Universiteit gingen u voor


Hebt u de behoefte om uw aanbestedingen professioneel te organiseren? Dient u de beschikbaarheid van alle informatie rond de aanbesteding te optimaliseren en alle informatie tijdig, automatisch en volledig te communiceren? Wilt u het proces op elk moment kunnen controleren? Neem contact op met Canon.