Canon Nederland

iDea – Canon’s online ideeënplatform

Welkom bij iDea, het online ideeënplatform van Canon Nederland. Hier kun je een bijdrage leveren aan het signaleren van kansen en het verder verbeteren van Canon Nederland als organisatie. Alle medewerkers van Canon Nederland kunnen meedoen!

Categorieën

Om de ervoor te zorgen dat de ingediende ideeën echt daar bijdragen waar Canon Nederland ze het hardst nodig heeft, zijn er drie categorieën bepaald waarvoor je een idee kunt indienen, te weten:

 • Kostenbesparing
  We volgen allemaal het nieuws en weten dat we ons in uitdagende economische omstandigheden bevinden. Omzetten dalen, winsten staan onder druk en over de gehele linie moeten de kosten omlaag! Ook bij Canon moeten we bewust omgaan met onze kosten. We willen daarom ieder idee vanuit de eigen organisatie met betrekking tot kostenbesparing van harte welkom heten!
 • Business innovatie
  In de huidige markt waarin de concurrentie hevig is, moeten we het uiterste doen om onderscheidend en vernieuwend te blijven, zodat we onze klanten te allen tijde kunnen bieden wat hún business nodig heeft, voor ons resulterend in omzetgroei en verhoogde klanttevredenheid. Alle ideeën die bijdragen tot innovatie van onze producten, processen en diensten worden daarom zeer aangemoedigd.
 • Employment
  Canon streeft goed werkgeverschap na en wil een werkomgeving bieden waarin de relatie werkgever-werknemer wordt ervaren als prettig en zo op een positieve manier bijdraagt aan onze business resultaten. Daarom moedigen wij onze collega’s aan ideeën aan te dragen die ten gunste komen van het verbeteren van de interne samenwerking. Bijvoorbeeld: een intern chatsysteem voor collega’s of concrete verbeteringen op de werkplek.

Een goed idee wordt beloond!
Alle ideeën worden door de directie beoordeeld. De directie beslist uiteindelijk of een idee tot uitvoer wordt gebracht. Je ontvangt altijd bericht of jouw idee binnen Canon Nederland zal worden geïmplementeerd. Inzenders ontvangen een passende beloning die door de directie wordt bepaald. 

Hoe doe je mee?
Zorg dat je eerst de algemene voorwaarden voor deelname hebt gelezen en dien vervolgens je idee heel eenvoudig in via het aanmeldformulier

Canon Nederland

Meer informatie

Voor meer informatie kun je een e-mail sturen naar: idea@canon.nl

Algemene voorwaarden iDea

Digitaal ideeënplatform Canon Nederland N.V.

Introductie
In een organisatie als Canon Nederland is het belangrijk dat er ruimte is voor het aandragen van verbetervoorstellen en creatieve inbreng vanuit de organisatie. Zo kunnen we kansen voor onze organisatie signaleren en deze gebruiken om onze dienstverlening en bedrijfsvoering nog verder te verbeteren. Daarnaast biedt het gelegenheid om voorstellen te verzamelen die een positieve bijdrage kunnen leveren aan de kostenreductie.

Omdat alle collega’s van Canon Nederland mee kunnen doen, is gekozen voor een online platform waarop je via een eenvoudig aanmeldformulier je ideeën kunt indienen.

In dit document zijn de algemene voorwaarden voor deelname omschreven. Iedereen die een idee indient geeft hiermee te kennen dat hij/zij deze voorwaarden heeft gelezen en ermee akkoord gaat.

Uitgangspunt ideeënplatform
Bij het ideeënplatform ligt het initiatief niet bij het management, maar bij de medewerkers. Zij vangen immers als eerste signalen op vanuit de praktijk en kunnen deze het beste omzetten in concrete ideeën.

De focus ligt op het ontvangen van verbetervoorstellen op de volgende terreinen:

 • Business innovatie
 • Kostenbesparingen
 • Employment

Beoordeling en beloning
Alle ideeën worden door de directie beoordeeld. De directie beslist uiteindelijk of een idee tot uitvoer wordt gebracht. Je ontvangt altijd bericht of jouw idee binnen Canon Nederland zal worden geïmplementeerd. Inzenders ontvangen een passende beloning die door de directie wordt bepaald.

Waar moet een idee aan voldoen?
Ideeën die worden ingediend in ‘iDea’ moeten behoren tot één (of meer) van de volgende drie categorieën. Per categorie hebben we de achterliggende motivatie aangegeven.

 1. Business Innovatie:
  In de huidige markt waarin de concurrentie hevig is, moeten we het uiterste doen om onderscheidend en vernieuwend te blijven, zodat we onze klanten te allen tijde kunnen bieden wat hún business nodig heeft. Alle ideeën die bijdragen tot innovatie van onze producten, processen en diensten worden daarom zeer aangemoedigd.

 2. Kostenbesparing:
  We volgen allemaal het nieuws en weten dat we ons in uitdagende economische omstandigheden bevinden. Omzetten dalen, winsten staan onder druk en over de gehele linie moeten de kosten omlaag! Ook bij Canon moeten we bewust omgaan met onze kosten. We willen daarom ieder idee vanuit de eigen organisatie met betrekking tot kostenbesparing van harte welkom heten!

 3. Employment:
  Canon streeft goed werkgeverschap na en wil een werkomgeving bieden waarin de relatie werkgever-werknemer wordt ervaren als prettig en zo op een positieve manier bijdraagt aan onze business resultaten. Daarom moedigen wij onze collega’s aan ideeën aan te dragen die ten gunste komen van het verbeteren van de interne samenwerking. Bijvoorbeeld: een intern chatsysteem voor collega’s of concrete verbeteringen op de werkplek.

Toetsingscriteria van de ideeën
Bij alle ingediende ideeën zijn de volgende criteria van toepassing:

 1. Een idee mag niet kwetsend zijn ten opzichte van collega’s of het merk Canon en mag het algemeen belang geen schade toebrengen.
 2. Een idee moet bijdragen aan één of meer van de onderstaande categorieën:

  • Business innovatie
  • Kostenbesparing
  • Employment

 3. De waarde van een idee moet ‘kwalitatief’ verhogend zijn.
 4. Het eindresultaat van een idee dient de investering te overstijgen.
 5. Een idee moet binnen 1 kalenderjaar realiseerbaar zijn.


Ideeën die NIET GESCHIKT zijn voor ‘iDea’:
Ideeën die betrekking hebben op arbeidsvoorwaarden (zoals ideeën voor een fietsenplan) kun je bij HR terecht. Voor ideeën rondom facilitaire zaken zoals lease auto’s kun je bij de afdeling Facilities terecht. De commissie behoudt zich het recht voor om de beslissing over ideeën terug te leggen in de lijnorganisatie als blijkt dat (de uitvoering van) het betreffende idee daar thuishoort.

Communicatie
De afdeling Corporate Communicatie zal op gezette tijden via de interne informatiekanalen (e-mail, Beeldspraak, gongborrel) communiceren over de ideeën die via iDea tot uitvoer zijn gebracht.

Meer informatie
Vragen over iDea kunnen worden gesteld per e-mail (idea@canon.nl)

Canon Nederland

Meer informatie

Voor meer informatie kun je een e-mail sturen naar: idea@canon.nl