Algemene Voorwaarden en Privacybeleid

Algemene voorwaarden voor de Canon-galerij

Canon werkt deze Algemene voorwaarden van tijd tot tijd bij. Canon houdt je op de hoogte van eventuele wijzigingen aan deze Algemene voorwaarden door deze online te publiceren. Canon gebruikt ook een van de door jou aangegeven communicatiemethoden om je te informeren over belangrijke wijzigingen in dit Privacybeleid. Als je de Canon-galerij blijft gebruiken nadat Canon updates voor deze algemene voorwaarden heeft gepubliceerd, erken je dat je bent gehouden aan deze bijgewerkte voorwaarden.

1. Wat is de Canon-galerij?

De Canon-galerij en Canon Showcase zijn websites die door Canon worden beheerd en die bedoeld zijn om door gebruikers gegenereerde content (UGC, User Generated Content) weer te geven. Door een account middels het registratieproces te maken, heb je de mogelijkheid om je digitale content, zoals foto's en/of afbeeldingen ('Content') te uploaden en in te dienen bij Canon voor openbare weergave in de Canon-galerij. Canon kan je Content in de Canon-galerij weergeven, als je Content aan deze Algemene voorwaarden voldoet en geschikt is voor openbare weergave.

Bij het maken van een account krijg je een Canon iD toegewezen. Elke keer dat je content uploadt en voor weergave in de Canon-galerij indient, is deze iD vereist. De Canon iD die je hebt of ontvangt kan ook worden gebruikt voor toegang tot andere Canon-services die online worden aangeboden. Raadpleeg de volledige Algemene voorwaarden voor het gebruik van je Canon iD hier [http://www.canon-europe.com/consumer-accounts/tandc/]. De overige Algemene voorwaarden op deze pagina hebben betrekking op de Canon-galerij en je gebruik ervan en zijn ter aanvulling op de volledige Algemene voorwaarden met betrekking tot je Canon iD. 

2. Wie mag de Canon-galerij gebruiken?

Zodra je een account hebt gemaakt, mag je Content voor openbare weergave op de Canon-galerij indienen als je je in Europa, het Midden-Oosten of Afrika bevindt en 18 jaar of ouder bent. Iedereen kan toegang tot de Canon-galerij krijgen en de content bekijken. Alleen accounthouders kunnen echter content uploaden en indienen bij de Canon-galerij. Een accounthouder die jonger is dan 18 jaar, mag zich alleen met de uitdrukkelijke toestemming van een ouder of voogd registreren en/of een account maken en Content indienen.

3. Gebruik van je Content

Je bevestigt dat je Content je originele werk is, niet lasterlijk of onwettig is en geen inbreuk maakt op de rechten van iemand anders (inclusief privacyrechten).

Je behoudt het copyright op alle Content die je indient, maar je geeft Canon toestemming je Content gratis en voor altijd weer te geven in de Canon-galerij, Canon Showcase, op Canon's Social Media platforms (http://www.canon-europe.com/about_us/social-networks/) en Canon-websites binnen de EMEA ('Sites').

Canon zal jou, de accounthouder, als de auteur van de Content die je indient, vermelden als Canon de Content op de Sites publiceert. Als je niet de auteur bent van de Content die je indient, moet je ervoor zorgen dat je toestemming hebt van de auteur om de Content onder je eigen naam in te dienen en als de auteur aangewezen te worden.

4. Hoe Canon je Content mag gebruiken

Canon behoudt zich het recht voor om geheel naar eigen inzicht te beslissen de Content die je indient wel of niet weer te geven. 

Alle ingediende Content wordt gecontroleerd door Canon, of haar aangewezen vertegenwoordiger, om ervoor te zorgen dat de Content geschikt is voor weergave op de Sites. Canon kan ertoe beslissen bepaalde Content die je indient om verschillende redenen niet weer te geven. Canon vraagt je daarom om je begrip indien Canon besluit je Content niet weer te geven.

Om bepaalde Content op de Sites te kunnen weergeven, kan het nodig zijn dat Canon je Content bijsnijdt, verkleint of op andere wijze aanpast voor weergavedoeleinden op de Sites. Door het indienen van je Content ga je ermee akkoord dat Canon je Content aanpast zoals Canon dat gepast vindt.

5. Canon behoudt zich het recht voor contact met je op te nemen

Canon kan contact met je opnemen over je Content, bijvoorbeeld als Canon je Content wil gebruiken in de Canon Showcase. Je gaat er hierbij mee akkoord dat Canon of haar aangewezen vertegenwoordiger contact met je opneemt via de contactgegevens die je hebt verstrekt bij het maken van je account. 

6. Rechten van derden

Je dient ervoor te zorgen dat je toestemming hebt van alle houders van rechten op je Content voordat je die voor openbare weergave op de Sites indient.

Een houder van rechten kan het merk of een bedrijfsnaam van een derde, een persoon op de afbeelding of een beroemd gebouw zijn. Je dient je ervan te vergewissen dat je alle rechten en toestemmingen hebt die nodig zijn, voordat je je Content ter weergave indient. Als je de Content indient, zal Canon ervan uitgaan dat je alle benodigde rechten hebt en dat je toestemming hebt verkregen van de mensen of merken die in de Content worden weergegeven. Canon accepteert geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor schending van rechten van derden door het weergeven van je Content op de Sites die door je indiening van de Content optreedt en zal mogelijke claims van derden naar jou doorsturen.

7. Jouw verantwoordelijkheid

Jij bent verantwoordelijk voor de Content die je indient.

Indien Content die je indient onwettig materiaal bevat, behoudt Canon zich het recht voor om de Content en je contactgegevens ter inspectie door te sturen naar de rechtshandhavingsinstanties. Je gaat er hierbij mee akkoord dat Canon je contactgegevens naar de rechtshandhavingsinstanties stuurt in het geval je onwettige Content indient.

8. Je persoonlijke gegevens

Voor meer informatie over het gebruik door Canon van consumentengegevens, raadpleeg je het Privacybeleid voor consumentengegevens.

9. Disclaimer

Hierbij sluit Canon, voor zover maximaal wettelijk toegestaan, alle voorwaarden, garanties, verklaringen of andere bepalingen uit betreffende de levering van of de vermeende levering van, gebrek aan levering of vertraging in levering van een service in verband met de Canon-galerij of Canon Showcase, of e-mailcommunicatie met betrekking tot de Canon-galerij of een andere geleverde service dat die juist, compleet of up-to-date is, die, met uitsluiting van deze paragraaf 9, mogelijk van toepassing is op Canon en jou, of op andere wijze geïmpliceerd kan worden door of opgenomen kan worden in deze Algemene voorwaarden of een onderhavig contract, hetzij door statuten, gewoonterecht of op andere wijze. Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat je de Canon-galerij geheel op eigen risico gebruikt en dat Canon niet garandeert dat de Canon-galerij of enige e-mailcommunicatie in verband ermee, of een geleverde service aan jouw eisen voldoet of dat de Canon-galerij ononderbroken of zonder fouten werkt. Content of services geleverd via of in verband met de Canon-galerij door Canon gebeurt op basis van huidige staat en beschikbaarheid. Canon geeft geen enkele impliciete of expliciete verklaring of goedkeuring met betrekking tot de Canon-galerij voor de content of services inbegrepen bij of beschikbaar gemaakt in verband met de Canon-galerij. Canon behoudt zich het recht voor geheel naar eigen goeddunken content of diensten aangeboden als onderdeel van de Canon-galerij, te wijzigen of terug te trekken.

10. Aansprakelijkheid

Canon en elke onderneming van de Canon-Groep en de functionarissen, directeurs, werknemers, aandeelhouders of vertegenwoordigers ervan, sluiten, voor zover wettelijk toegestaan, alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid uit voor elk bedrag van of soort verlies of schade die het gevolg kan zijn voor jou of een derde, (inclusief, maar niet beperkt tot, directe, indirecte, punitieve of gevolgschade of -verlies, of verlies van inkomsten, winst, goodwill, gegevens, contracten, gebruik van geld, of verlies of schade) voortvloeiend uit of op enige wijze verbonden met bedrijfsonderbreking, of uit onrechtmatige daad (inclusief, maar niet beperkt tot, nalatigheid), contract of op andere wijze in verband met de Canon-galerij op enige wijze of in verband met het gebruik van de Canon-galerij, e-mailcommunicatie met betrekking tot de Canon-galerij of andere geleverde service, websites verbonden met de Canon-galerij of het materiaal op dergelijke websites, inclusief, maar niet beperkt tot, schade of verlies wegens virussen die je computer, software, gegevens of andere eigendommen kunnen besmetten, door jouw toegang tot, gebruik van of weergave van de Canon-galerij of doordat je materiaal downloadt van de Canon-galerij of websites verbonden met de Canon-galerij. Dit heeft geen gevolgen voor je wettelijke rechten.

11. Handelsmerk van Canon

Het is niemand toegestaan om de handelsmerken of logo’s van Canon of de Canon-groep op enigerlei wijze te tonen of te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Canon.

12. Rechts- en forumkeuze

Op deze Algemene voorwaarden en enige geschillen die eruit voortvloeien worden is het recht van Engeland en Wales van toepassing, en geschillen met betrekking tot deze Algemene voorwaarden worden beslecht in de rechtbanken van Engeland en Wales.

Als gebruiker kun je recht hebben op het instellen van gerechtelijke procedures in je eigen taal en bij je lokale rechtbanken. Een lokale consumentenadviesorganisatie zal in staat zijn je te informeren over je rechten. Deze voorwaarden beperken niet je wettelijke rechten.

13. Gegevens van Canon Europa N.V.

Canon Nederland N.V.
Bovenkerkerweg 59
1185 XB Amstelveen
Nederland
Tel 0031 20 545 8545
Fax 0031 20 545 8222
Registratienummer van bedrijf: 33166721
Btw-nr: NL005916343B01

14.14.14. Copyright

Copyright © Canon Europa N.V. Alle rechten voorbehouden. Het is streng verboden om informatie, beelden en handelsmerken die op de Sites staan, te kopiëren, opnieuw te distribueren, opnieuw te publiceren of aan te passen.