Voorwaarden voor de Canon 5D-jubileumwedstrijd

Deze voorwaarden ('Voorwaarden') zijn van toepassing op de Canon EOS 5D-jubileumwedstrijd 2015 ('Wedstrijd') zoals hieronder beschreven.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Canon Europa N.V. (geregistreerd in Amsterdam onder registratienummer 33166721 gevestigd te Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Nederland, en andere aangesloten ondernemingen van de Canon-groep 'Canon') en u, de deelnemer aan de Wedstrijd ('u').

Door uw foto('s) in te sturen om deel te nemen aan deze Wedstrijd, gaat u ermee akkoord dat u deze Voorwaarden hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd.

1. DEELNAME AAN DE WEDSTRIJD

1.1 Deze wedstrijd is beschikbaar voor alle inwoners van het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Denemarken, Finland, Zweden, Noorwegen, Tsjechië, Hongarije, Polen, Portugal, Rusland, Slowakije, Zwitserland, België, Oostenrijk en Nederland indien zij ten minste 18 jaar zijn (of anders toestemming van een ouder hebben om mee te doen). Deelname is uitgesloten voor werknemers van Canon en hun familieleden, de bureaus en andere mensen die professioneel bij deze wedstrijd zijn betrokken, evenals Canon Masters, Canon Ambassadors en Canon Explorers.

1.2 Het thema van de wedstrijd is Iconische foto's (het 'Thema') en de 'Uploadperiode' loopt van de Openingsdatum op 1 september 2015 om 09:00 (CEST) tot de Sluitingsdatum op 2 oktober 2015 om 23:59 (CEST)

1.3 Om deel te nemen aan de wedstrijd moet u één (1) foto die te maken heeft met het Thema (Iconische foto's) uploaden naar de Canon-galerij en een korte beschrijving geven van uw inzending, waarin u vertelt wat het verhaal achter uw inzending is en hoe deze verandering weerspiegelt. Alle inzendingen moeten binnen de Uploadperiode worden geüpload; foto's die buiten de Uploadperiode worden geüpload, nemen niet deel aan de Wedstrijd, maar worden mogelijk wel in de Canon-galerij, op de Canon Showcase en op sociale-mediaplatforms van Canon getoond.

1.4 Alle foto's die in verband met de Wedstrijd worden geüpload kunnen door andere deelnemers worden bekeken, en alle geldige inzendingen worden weergegeven in de Canon-galerij. Door uw foto te uploaden en deel te nemen aan de Wedstrijd gaat u expliciet akkoord met dit gebruik van uw foto's.

1.5 Canon kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor inzendingen die niet zijn ontvangen als gevolg van technische problemen.

1.6 Canon behoudt zich het recht voor om personen uit te sluiten die volgens het oordeel van Canon fraude hebben gepleegd bij het inzendingsproces of die de Voorwaarden van deze Wedstrijd hebben geschonden.

2. SELECTIE VAN WINNAARS

2.1 Er worden tweehonderd (200) foto's uit alle Europese inzendingen genomineerd (Genomineerden), met een minimum van vijf (5) foto's uit elk Actiegebied. Uit de tweehonderd Genomineerden worden tien (10) inzendingen geselecteerd als Finalisten. Uit de Finalisten wordt één (1) foto geselecteerd als algehele Winnaar. De foto's worden uitgekozen op grond van techniek, creativiteit, originaliteit en de manier waarop het Thema 'Iconische foto's' is geïnterpreteerd. Dit is geheel naar inzicht van de juryleden. Vertegenwoordigers van Getty Images, een van de grootste producenten en verspreiders van bekroonde foto's, video's, muziek en multimediaproducten, zullen de Genomineerden selecteren. De Finalisten en Winnaar worden aangewezen door een jury bestaande uit de Creative Director Anthony Holland Parkin van Getty Images, fotograaf Toby Smith van Getty Images en Canon Ambassador Brent Stirton (de 'Jury'). Alle besluiten omtrent winnende inzendingen zijn definitief en hierover kan niet gecorrespondeerd worden met de Jury, Getty Images of Canon.

2.2 Genomineerden worden gekozen tussen de Sluitingsdatum en 12 oktober om 17:00 CET. Finalisten worden vóór 26 oktober om 23:59 CET geselecteerd.

2.3 Canon neemt binnen 48 na het jurybesluit contact op met alle winnende inzenders. Alleen inzenders die kunnen aantonen dat hun inzendingen voldoen aan deze Voorwaarden kunnen een prijs winnen.

2.4 De Genomineerden, Finalisten en Winnaar ontvangen uiterlijk 30 oktober 2015 per e-mail bericht. De Genomineerden, Finalisten en Winnaar moeten binnen veertien (14) dagen na de mededeling dat ze hebben gewonnen, aantonen dat hun inzending geldig is en bevestigen dat ze de aangeboden prijs accepteren. Als er binnen die periode niet wordt gereageerd, mag Canon geheel naar eigen inzicht het aanbod intrekken en de prijs opnieuw toewijzen.

2.5 De Genomineerden worden op 3 november bekendgemaakt in de Canon-galerij en via de sociale-mediaplatforms van Canon; de Finalisten en Winnaar worden op 24 november 2015 bekendgemaakt via een persbericht, in de Canon-galerij en via de sociale-mediaplatforms van Canon in alle Actiegebieden.

3. PRIJZEN

3.1 De 200 Genomineerden krijgen allemaal een limited edition camerariem van Canon.

3.2 Naast de limited edition camerariem van Canon krijgen de tien Finalisten een Canon EOS 5D Mark III DSLR-camera, een EF 24-105mm f/4L IS USM-lens en een geprinte afbeelding van hun winnende inzending

3.3 Naast de Finalistenprijs mag de Winnaar ook kiezen uit een van de volgende Canon-producten: een EF 70-200mm f/2.8L IS II USM or EF 16-35mm f/2.8L II USM of EF 85mm f/1.2L II USM

3.4 Canon streeft ernaar om de prijzen binnen 30 dagen na acceptatie van de prijs bij de geverifieerde winnaar te bezorgen. Prijzen die niet worden geaccepteerd, die worden teruggestuurd of die niet bezorgd kunnen worden als gevolg van onjuiste gegevens, worden als ongewenst beschouwd en ingetrokken.

3.5 Alle Genomineerden en Finalisten en de Winnaar moeten binnen 14 dagen nadat ze op de hoogte zijn gebracht, hun prijs accepteren. Prijzen die niet binnen 14 dagen zijn geaccepteerd vallen terug aan Canon en kunnen geheel naar het oordeel van Canon worden toegewezen aan een andere inzender.

3.6 Er is absoluut geen geld of ander alternatief voor de prijzen beschikbaar, behalve als de opgegeven Prijs om wat voor reden ook niet beschikbaar is; in dat geval behoudt Canon zich het recht voor om een vergelijkbare prijs met gelijkwaardige of hogere specificaties en/of waarde aan te bieden.

3.7 Prijswinnaars zijn verantwoordelijk voor eventuele verplichtingen die voortvloeien uit het feit dat ze die Prijs hebben gewonnen.

4. FOTOVEREISTEN VOOR GELDIGE WESTRIJDDEELNAME

4.1 Inzenders moeten eigenaar of beheerder zijn van alle rechten met betrekking tot de foto's die worden geüpload voor deze Wedstrijd. U moet absoluut gerechtigd zijn om de foto in te zenden voor deze Wedstrijd, waarbij u de rechten moet hebben verworven van elke andere persoon die rechten of claims heeft met betrekking tot de geüploade foto.

4.2 Van alle foto's moet het oorspronkelijke bestand worden gegeven indien Canon dit vraagt.

4.3 Foto's worden ongeldig (en komen niet in aanmerking voor een prijs) beschouwd als ze niet voldoen aan de volgende vereisten. U mag geen foto's uploaden die het volgende bevatten:

(1) Herkenbare personen, tenzij u kunt aantonen dat die personen toestemming hebben gegeven voor het gebruik en de publicatie van zijn/haar foto door Canon volgens deze Voorwaarden; of

(2) Kunstwerken, tenzij u kunt aantonen dat u toestemming hebt om deze kunstwerken te gebruiken en te laten publiceren door Canon onder deze Voorwaarden;

(3) Logo's en merknamen, tenzij u kunt aantonen dat u toestemming hebt om deze logo's of merknamen te gebruiken en te laten publiceren door Canon onder deze Voorwaarden;

(4) Alles wat illegaal is of inbreuk kan betekenen op de rechten van Canon of derden;

(5) Alles wat het imago, de persoonlijke reputatie of commerciële reputatie van een persoon kan schaden.

(6) Alles wat als obsceen, zedeloos of op andere wijze aanstootgevend of onaangenaam kan worden beschouwd, waaronder naaktheid, geweld, enzovoort.

4.4 U mag de foto digitaal bewerken om deze te optimaliseren, maar het toevoegen of verwijderen van belangrijke elementen is niet toegestaan. Samengestelde foto's of collages bestaande uit meer dan één foto gelden niet als geldige inzending voor deze Wedstrijd.

4.5 U moet alle auteursrechten en andere bedragen betalen die eventueel verschuldigd zijn aan een persoon als gevolg van het uploaden een foto door u voor deze Wedstrijd.

Licentie - Door uw foto te uploaden naar de Canon-galerij en deel te nemen aan deze Wedstrijd geeft u Canon (en aangesloten ondernemingen van de Canon-groep, dochterondernemingen, sublicentiehouders en geautoriseerde vertegenwoordigers) een in Europa, Rusland, Centraal-Azië en het Midden-Oosten en Afrika ('EMEA') geldige auteursrechtvrije, toewijsbare en niet-exclusieve licentie ('Licentie') voor het gebruik, de reproductie, publicatie en heruitgave (in zijn geheel of in een bijgesneden of bewerkte lay-out) van de door u geüploade foto('s) met het oog op het organiseren en promoten van deze Wedstrijd, zowel op internet (waaronder maar niet beperkt tot, Facebook- of Twitter-pagina's van Canon) en op elke website van Canon-website als op een website van een geautoriseerde derde partij en door middel van sociale media, zonder tijdsbeperkingen. Winnende foto's mogen ook worden gebruikt op mediasites van derden, binnen EMEA en zonder tijdsbeperkingen. U verklaart hierbij dat u over alle benodigde rechten beschikt en gerechtigd bent om akkoord te gaan met deze overeenkomst en Canon en de dochterondernemingen, sublicentiehouders en vertegenwoordigers van Canon een dergelijke licentie te verschaffen. U neemt hierbij expliciet afstand van eventuele morele rechten die u en/of een andere persoon heeft op de foto die u inzendt.

4.7 U gaat er daarnaast mee akkoord dat Canon contact met u opneemt ten behoeve van de organisatie van de Wedstrijd of in het geval dat Canon andersoortig gebruik wil bespreken van de foto's die voor de Wedstrijd zijn ingezonden.

4.8 Canon behoudt zich het recht voor om onvolledige en onleesbare inzendingen te diskwalificeren, alsmede inzendingen die op andere wijze niet voldoen aan de hierboven genoemde vereisten.

4.9 U moet voldoen aan de toepasselijke voorwaarden en/of beleidsregels van Canon en de Canon-galerij.

5. PRIVACY

5.1 Canon zal uw foto alleen gebruiken in overeenstemming met de hierboven beschreven licentie en zal eventuele persoonlijke gegevens die u bij uw foto hebt opgegeven alleen gebruiken voor de organisatie van de Wedstrijd, inclusief maar niet beperkt tot het opnemen van contact met u en het aankondigen van de Genomineerden, Finalisten en Winnaar en om u te identificeren als eigenaar van de Foto.

5.2 U geeft hierbij expliciet toestemming dat uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven en verwerkt binnen de Europese Unie door Canon (en aangesloten ondernemingen van de Canon-groep of vertegenwoordigers die door Canon zijn geautoriseerd om namens Canon op te treden) met betrekking tot deze Wedstrijd en het gebruik van de Foto's zoals hierin beschreven.

5.3 Voor deze wedstrijd is de beheerder van uw persoonlijke gegevens Canon Europa N.V. geregistreerd in Amsterdam onder registratienummer 33166721 gevestigd te Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Nederland; en Canon Europe Limited geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk onder registratienummer 4093977 gevestigd te 3 The Square, Stockley Park, Uxbridge UB11 1ET, Verenigd Koninkrijk.

6. DISCLAIMER

6.1 Canon is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van deze Voorwaarden van de Wedstrijd wanneer dit het gevolg is van force majeure. Zulke omstandigheden zijn bijvoorbeeld ernstige weersomstandigheden, brand, overstromingen, oorlogen, aardbevingen, rellen, arbeidsconflicten, terrorisme, natuurrampen of gebeurtenissen die van invloed zijn op de toelevering van een product dat als Prijs dient of gebeurtenissen die zonder schuld van enige partij uitvoering onmogelijk maken.

6.2 Door deel te nemen aan de Wedstrijd vrijwaart u Canon van claims of gedingen die voortvloeien uit deelname aan de Wedstrijd of ontvangst van een Prijs.

7. OVERIG

7.1 Als gevolg van uitzonderlijke omstandigheden die redelijkerwijs niet toe te schrijven zijn aan Canon en alleen in gevallen waar dit onvermijdelijk is, behoudt Canon zich het recht voor om in elk stadium de Wedstrijd of deze Voorwaarden te annuleren of aan te passen, maar Canon zal er altijd naar streven om de gevolgen voor u tot een minimum te beperken om onnodige teleurstellingen te voorkomen.

7.2 Als consument zijn de wetten van het land waar u uw verblijfplaats hebt, van toepassing op deze Wedstrijd en is het mogelijk dat u een gerechtelijke procedure kunt aanspannen in uw eigen taal bij uw eigen lokale rechtbank. Een lokale consumentenadviesorganisatie zal in staat zijn u te informeren over uw rechten. Deze Voorwaarden vormen geen beperking voor eventuele wettelijke rechten die mogelijk van toepassing zijn. Als u geen consument bent volgens uw lokale wetten, zijn de wetten van Engeland en Wales van toepassing op deze Wedstrijd en gaan partijen akkoord met de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.