Kofax Capture

Kofax Capture

Document classificatie en indexeringKofax Capture: een oplossing voor de geautomatiseerde classificatie, indexering, validatie en distributie van inkomende documentstromen. Zowel gestructureerde documenten (formulieren, enquêtes), semi-gestructureerde documenten (facturen, vrachtbrieven) als ongestructureerde documenten (post) worden verwerkt. De verwerking bestaat uit de volgende stappen:

 • classificeren: het bepalen van het type document

 • indexeren: het vaststellen van de benodigde kenmerken (metadata), inclusief het verrijken uit andere bronnen (klantcontactomgevingen, adressenlijsten)

 • valideren: het controleren en waar nodig aanvullen van het vastgestelde documenttype en document kenmerken

 • distribueren: het afleveren van het document en metadata aan de geadresseerde of de omgeving die voor de verdere verwerking zorgt

Het classificeren en indexeren geschiedt op basis van de volgende technieken:

 • OCR en ICT

 • OMR

 • vrije veld herkenning*

 • patronen

 • zoneherkenning

 • barcodes
  * Vereist Kofax Transformation Modules


Document distributie


De gedigitaliseerde documenten kunnen worden opgeslagen veelvoud van documentformaten. De meest gangbare formaten zijn PDF, PDF/A of TIFF.

De document kenmerken worden uitgevoerd in XML, CSV of rechtstreeks overgedragen naar een processsysteem.

Kofax Capture ondersteunt een veelvoud van processystemen (ERP-applicaties en document management omgevingen) met haar standaard connectoren voor distributie van de documenten en metadata. Alle grote en gangbare document systemen en ERP-omgevingen worden ondersteund. Tevens kan de data kan worden verzonden via email, FTP of Web Services.

Indien benodigd kunnen specifieke connectoren worden ontwikkeld op basis standaarden zoals XML, SOAP of ODBC.


Multichannel input

Naast gescande documenten vanaf de multifunctional of productiescanners worden ook inkomende emails, faxen en EDI-berichten verwerkt. Zo is uw Kofax Capture omgeving het centrale punten waar de verwerking van alle inkomende documenstromen start. De business logica voor classificatie, indexering en verrijking wordt niet per invoerkanaal vastgelegd, maar eenmaal per documenttype en vervolgens hergebruikt voor de verschillende invoerkanalen.Software


Uitbreiding van de mogelijkheden van Kofax Capture


Kofax Capture Enterprise: voor een schaalbare en geborgde operatie van uw input management omgeving

Kofax Transformation Modules (KTM): voor automatische classificatie en indexering op basis van de document inhoud. KTM is benodigd bij het verwerken van ongestructureerde en semi-gestructureerde inkomende documenten.

Kofax I+T: Voor het aanmaken van tekstdoorzoekbare PDF's of PDF/A (PDF/A-1b), office documenten (MS Word, MS XLS) of tekst-bestanden (.TXT).