Zakelijk

Kostenbesparingen

Canon kostenbesparingen

In de markt van document- en informatievoorziening zien we onder andere dat het terugbrengen van het aantal prints als belangrijke kostenbesparende factor gezien wordt. Immers, documentproductie is meestal een grote last voor organisaties en kan maar liefst 3% van de inkomsten opslokken. Uit diverse studies blijkt dat tal van bedrijven beperkt zicht hebben op en weinig controle hebben over hun printuitgaven.

Kostenbesparingen beperken zich echter niet tot de printkosten alleen. Besparingen zijn te realiseren door alle interne- en externe communicatieprocessen te optimaliseren.

Concreet betekent dit dat kostenbesparingen gerealiseerd kunnen worden:

  • op het gebied van print
  • door werkprocessen te automatiseren
  • door snellere toegang tot informatie en het voorkomen van onnodig zoeken naar informatie
  • door beheerskosten terug te dringen of zelfs over te nemen

Meer informatie

Bel 073 681 55 17 en maak vrijblijvend kennis met alle mogelijkheden.