Zakelijk

Duurzaamheid – Canon en duurzaam zakendoen

Canon wil duurzaam zaken doen. Canon neemt technologische innovaties op in haar producten om het leven van klanten te verrijken zonder het milieu te schaden. Het bedrijf en merk Canon berusten op duurzame economische groei. Canon verkleint de behoefte aan nieuwe grondstoffen en waakt zorgvuldig over economische vooruitgang en risico's. Canon respecteert de gemeenschappen die van het bedrijf afhankelijk zijn.

Duurzaamheid is belangrijk voor Canon. Dit houdt in dat Canon het milieu-effect van haar activiteiten reduceert, zich betrokken toont bij de gemeenschappen en bredere economische groei ondersteunt. Daarnaast anticipeert Canon op regelgeving en normen. Canon leeft deze na en gaat zo mogelijk nog een stap verder.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Canon neemt verantwoordelijkheid voor de effecten van haar activiteiten en is fatsoenlijk in haar bedrijfsvoering. Canon's inzet voor duurzaamheid heeft drie speerpunten: milieu, maatschappij en bedrijfsvoering.

Meer informatie over de drie speerpunten:
Milieu
Maatschappij
Bedrijfsvoering

United Nations Global Compact Picture_UNGC logo
Canon Europa is toegetreden tot de United Nations Global Compact (januari 2014). Hiermee committeren wij ons aan de 10 universele richtlijnen op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en anti-corruptie. Onze participatie bevestigt nogmaals onze filosofie duurzaamheid te verankeren in onze strategie, cultuur en manier van zakendoen.

Duurzame groei
Op termijn wil Canon drie regionale hoofdkantoren realiseren: in Europa, in de VS en in Japan. Deze omvatten ook research- en developmentcentra en fabricagefaciliteiten in de respectievelijke regio's. Het regionale hoofdkantoor in Europa is op 1 januari 2013 operationeel geworden, waarbij de werknemers verdeeld zijn over vier locaties: Canon Europe Limited, Londen, UK; Canon Europa N.V., Amstelveen, Nederland en voormalige Océ-locaties in Venlo, Nederland en Poing, Duitsland.

Onze filosofie
Ons bedrijf is gebaseerd op de Japanse bedrijfsfilosofie 'Kyosei' – ‘samenleven en samenwerken voor het algemeen belang’ Canon neemt dus verantwoordelijkheid voor het effect van haar activiteiten, met respect voor het milieu, voor haar klanten, voor de gemeenschappen en landen waarin het bedrijf actief is. Lees meer over kyosei.

Canon Europe, Middle East & Africa Duurzaamheidsrapport 2013

Milieu – duurzamer producten maken
Van ontwerp en productie tot gebruik, recycling en hergebruik creëert Canon meer waarde uit minder grondstoffen. Door recycling en hergebruik van hulpbronnen en materialen minimaliseert Canon afval en verspilling. Zo draagt Canon een steentje bij om de dreigingen van klimaatverandering tegen te gaan.

Hoe Canon het milieu-effect van haar producten en activiteiten terugdringt en duurzame consumptie bevordert, leest u in het gedeelte Milieu.

Maatschappij – Canon neemt haar maatschappelijke en ethische verantwoordelijkheid
Canon wil een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij en toegevoegde waarde bieden aan het leven van mensen die met het bedrijf te maken krijgen: klanten en beleggers, medewerkers en ngo's en de plaatselijke gemeenschappen in de hele EMEA-regio waar Canon actief is. Canon neemt haar ethische verplichtingen serieus en neemt deel aan programma's ter ondersteuning van de gemeenschap, zoals vrijwilligersdagen en programma's gericht op milieubehoud en onderwijs. Meer informatie over Canon's betrokkenheid bij belanghebbenden leest u in het gedeelte Maatschappij.

Bedrijfsvoering – wetten naleven en billijk opereren
Canon wil fatsoenlijk te werk gaan in al haar markten, door groei na te streven met respect voor geldende wetten en regelgeving. Canon hanteert strikte beleidsregels en procedures om klanten en medewerkers te beschermen terwijl het bedrijf duurzame groei en haar economische doelen nastreeft. Meer informatie over Canon's manier van zakendoen leest u in het gedeelte Bedrijfsvoering.

spacer
					image
Duurzaamheid
Kijk op duurzaamheid
Milieu
Maatschappij
Bedrijfsvoering
Onderscheidingen
Duurzaamheidsrapporten